นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

หยกมณี
Ico64
กันยปริณ ทองสามสี
นักวิชาการศึกษา
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 4 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > kanyaprin.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • {"modified_at":"2012/01/06 15:51:58 +0700","id":32688,"commentable":true,"asset_content_type":"application/octet-stream","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Sustain-actionPlan2.doc","asset_processing":false,"updated_at":"2012/01/06 15:51:58 +0700","media_folder_id":54,"description":"\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e31\u0e48\u0e07\u0e22\u0e37\u0e19 \u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01\u0e10\u0e32\u0e19\u0e02\u0e49\u0e2d 18.2 \u0e40\u0e01\u0e13\u0e11\u0e4c 1 ","created_at":"2012/01/06 15:51:54 +0700","asset_updated_at":"2012/01/06 15:51:54 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":49664}
  • Small_core02 {"modified_at":"2011/12/30 14:34:49 +0700","id":32598,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"core02.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/12/30 14:34:49 +0700","media_folder_id":54,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e19\u0e34\u0e22\u0e21\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e41\u0e21\u0e48\u0e42\u0e08\u0e49","created_at":"2011/12/30 14:34:44 +0700","asset_updated_at":"2011/12/30 14:34:44 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":838007}
  • Small_20111221-09 {"modified_at":"2011/12/30 14:02:49 +0700","id":32597,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"20111221-09.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/12/30 14:02:49 +0700","media_folder_id":54,"description":"\u0e14\u0e39\u0e07\u0e32\u0e19\u0e21\u0e0a. 21 \u0e18.\u0e04. 54","created_at":"2011/12/30 14:02:43 +0700","asset_updated_at":"2011/12/30 14:02:43 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":180978}
  • Small_20111221-07 {"modified_at":"2011/12/30 14:02:28 +0700","id":32596,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"20111221-07.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/12/30 14:02:28 +0700","media_folder_id":54,"description":"\u0e14\u0e39\u0e07\u0e32\u0e19\u0e21\u0e0a. 21 \u0e18.\u0e04. 54","created_at":"2011/12/30 14:02:25 +0700","asset_updated_at":"2011/12/30 14:02:25 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":178604}
  • Small_20111221-04 {"modified_at":"2011/12/30 14:02:02 +0700","id":32595,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"20111221-04.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/12/30 14:02:02 +0700","media_folder_id":54,"description":"\u0e14\u0e39\u0e07\u0e32\u0e19\u0e21\u0e0a. 21 \u0e18.\u0e04. 54","created_at":"2011/12/30 14:01:57 +0700","asset_updated_at":"2011/12/30 14:01:57 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":181250}
  • Small_20111221-01 {"modified_at":"2011/12/30 14:01:35 +0700","id":32594,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"20111221-01.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/12/30 14:01:35 +0700","media_folder_id":54,"description":"\u0e14\u0e39\u0e07\u0e32\u0e19\u0e21\u0e0a. 21 \u0e18.\u0e04. 54","created_at":"2011/12/30 14:01:32 +0700","asset_updated_at":"2011/12/30 14:01:32 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":174922}
  • Small_nu {"modified_at":"2011/12/30 14:00:54 +0700","id":32593,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"NU.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/12/30 14:00:54 +0700","media_folder_id":54,"description":"\u0e14\u0e39\u0e07\u0e32\u0e19\u0e21\u0e19. 20 \u0e18.\u0e04. 54","created_at":"2011/12/30 14:00:53 +0700","asset_updated_at":"2011/12/30 14:00:53 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":188126}
  • {"modified_at":"2011/11/27 13:08:48 +0700","id":31707,"commentable":true,"asset_content_type":"application/pdf","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"1908-6363-0.pdf","asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/27 13:08:48 +0700","media_folder_id":54,"description":"\u0e2a\u0e21\u0e28.\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e2a\u0e21\u0e31\u0e04\u0e23\u0e40\u0e25\u0e02\u0e32","created_at":"2011/11/27 13:08:45 +0700","asset_updated_at":"2011/11/27 13:08:45 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":102433}
  • {"modified_at":"2011/11/16 14:24:39 +0700","id":31376,"commentable":true,"asset_content_type":"application/pdf","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"1900-6611-0.pdf","asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/16 14:24:39 +0700","media_folder_id":54,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e32\u0e28\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e1955","created_at":"2011/11/16 14:24:34 +0700","asset_updated_at":"2011/11/16 14:24:34 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":137537}
ขนาดย่อ: