นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

หยกมณี
Ico64
กันยปริณ ทองสามสี
นักวิชาการศึกษา
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 4 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > kanyaprin.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"application/octet-stream","asset_file_name":"Sustain-actionPlan2.doc","created_at":"2012/01/06 15:51:54 +0700","asset_updated_at":"2012/01/06 15:51:54 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/01/06 15:51:58 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e31\u0e48\u0e07\u0e22\u0e37\u0e19 \u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01\u0e10\u0e32\u0e19\u0e02\u0e49\u0e2d 18.2 \u0e40\u0e01\u0e13\u0e11\u0e4c 1 ","asset_file_size":49664,"modified_at":"2012/01/06 15:51:58 +0700","media_folder_id":54,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":32688,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_core02 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"core02.jpg","created_at":"2011/12/30 14:34:44 +0700","asset_updated_at":"2011/12/30 14:34:44 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/12/30 14:34:49 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e19\u0e34\u0e22\u0e21\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e41\u0e21\u0e48\u0e42\u0e08\u0e49","asset_file_size":838007,"modified_at":"2011/12/30 14:34:49 +0700","media_folder_id":54,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":32598,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_20111221-09 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"20111221-09.jpg","created_at":"2011/12/30 14:02:43 +0700","asset_updated_at":"2011/12/30 14:02:43 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/12/30 14:02:49 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e14\u0e39\u0e07\u0e32\u0e19\u0e21\u0e0a. 21 \u0e18.\u0e04. 54","asset_file_size":180978,"modified_at":"2011/12/30 14:02:49 +0700","media_folder_id":54,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":32597,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_20111221-07 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"20111221-07.jpg","created_at":"2011/12/30 14:02:25 +0700","asset_updated_at":"2011/12/30 14:02:25 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/12/30 14:02:28 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e14\u0e39\u0e07\u0e32\u0e19\u0e21\u0e0a. 21 \u0e18.\u0e04. 54","asset_file_size":178604,"modified_at":"2011/12/30 14:02:28 +0700","media_folder_id":54,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":32596,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_20111221-04 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"20111221-04.jpg","created_at":"2011/12/30 14:01:57 +0700","asset_updated_at":"2011/12/30 14:01:57 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/12/30 14:02:02 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e14\u0e39\u0e07\u0e32\u0e19\u0e21\u0e0a. 21 \u0e18.\u0e04. 54","asset_file_size":181250,"modified_at":"2011/12/30 14:02:02 +0700","media_folder_id":54,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":32595,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_20111221-01 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"20111221-01.jpg","created_at":"2011/12/30 14:01:32 +0700","asset_updated_at":"2011/12/30 14:01:32 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/12/30 14:01:35 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e14\u0e39\u0e07\u0e32\u0e19\u0e21\u0e0a. 21 \u0e18.\u0e04. 54","asset_file_size":174922,"modified_at":"2011/12/30 14:01:35 +0700","media_folder_id":54,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":32594,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_nu {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"NU.jpg","created_at":"2011/12/30 14:00:53 +0700","asset_updated_at":"2011/12/30 14:00:53 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/12/30 14:00:54 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e14\u0e39\u0e07\u0e32\u0e19\u0e21\u0e19. 20 \u0e18.\u0e04. 54","asset_file_size":188126,"modified_at":"2011/12/30 14:00:54 +0700","media_folder_id":54,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":32593,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"1908-6363-0.pdf","created_at":"2011/11/27 13:08:45 +0700","asset_updated_at":"2011/11/27 13:08:45 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/27 13:08:48 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e21\u0e28.\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e2a\u0e21\u0e31\u0e04\u0e23\u0e40\u0e25\u0e02\u0e32","asset_file_size":102433,"modified_at":"2011/11/27 13:08:48 +0700","media_folder_id":54,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":31707,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"1900-6611-0.pdf","created_at":"2011/11/16 14:24:34 +0700","asset_updated_at":"2011/11/16 14:24:34 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/16 14:24:39 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e32\u0e28\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e1955","asset_file_size":137537,"modified_at":"2011/11/16 14:24:39 +0700","media_folder_id":54,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":31376,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: