นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baibon
Ico64
เขมินี ทองมา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > keminee.t

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_s__5447795 {"asset_file_name":"S__5447795.jpg","visibility":2,"modified_at":"2016/07/04 20:27:49 +0700","media_folder_id":1552,"description":"\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23 \u0e21.\u0e2d.","updated_at":"2016/07/04 20:27:49 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/07/04 20:27:46 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":429295,"id":58596,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/07/04 20:27:46 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_s__5161207 {"asset_file_name":"S__5161207.jpg","visibility":2,"modified_at":"2016/07/04 20:27:17 +0700","media_folder_id":1552,"description":"\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23 \u0e21.\u0e2d.","updated_at":"2016/07/04 20:27:17 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/07/04 20:27:14 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":380696,"id":58595,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/07/04 20:27:14 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_chiangrai2 {"asset_file_name":"Chiangrai2.jpg","visibility":2,"modified_at":"2016/07/01 18:06:00 +0700","media_folder_id":1552,"description":"\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23 \u0e21.\u0e2d.","updated_at":"2016/07/01 18:06:00 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/07/01 18:05:59 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":154442,"id":58572,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/07/01 18:05:59 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_chiangrai {"asset_file_name":"Chiangrai.jpg","visibility":2,"modified_at":"2016/07/01 18:05:24 +0700","media_folder_id":1552,"description":"\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23 \u0e21.\u0e2d.","updated_at":"2016/07/01 18:05:24 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/07/01 18:05:22 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":222546,"id":58571,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/07/01 18:05:22 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_dsc07185 {"asset_file_name":"DSC07185.JPG","visibility":2,"modified_at":"2014/11/28 07:51:16 +0700","media_folder_id":1552,"description":"\u0e40\u0e15\u0e23\u0e35\u0e22\u0e21\u0e1d\u0e36\u0e01\u0e07\u0e32\u0e1919","updated_at":"2014/11/28 07:51:16 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/11/28 07:51:14 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":63925,"id":49511,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/11/28 07:51:14 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_dsc07243 {"asset_file_name":"DSC07243.JPG","visibility":2,"modified_at":"2014/11/28 07:50:30 +0700","media_folder_id":1552,"description":"\u0e40\u0e15\u0e23\u0e35\u0e22\u0e21\u0e1d\u0e36\u0e01\u0e07\u0e32\u0e1918","updated_at":"2014/11/28 07:50:30 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/11/28 07:50:28 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":54302,"id":49510,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/11/28 07:50:28 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_dsc07234 {"asset_file_name":"DSC07234.JPG","visibility":2,"modified_at":"2014/11/28 07:49:50 +0700","media_folder_id":1552,"description":"\u0e40\u0e15\u0e23\u0e35\u0e22\u0e21\u0e1d\u0e36\u0e01\u0e07\u0e32\u0e1917","updated_at":"2014/11/28 07:49:50 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/11/28 07:49:47 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":57418,"id":49509,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/11/28 07:49:47 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_dsc07222 {"asset_file_name":"DSC07222.JPG","visibility":2,"modified_at":"2014/11/28 07:49:24 +0700","media_folder_id":1552,"description":"\u0e40\u0e15\u0e23\u0e35\u0e22\u0e21\u0e1d\u0e36\u0e01\u0e07\u0e32\u0e1916","updated_at":"2014/11/28 07:49:24 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/11/28 07:49:22 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":53182,"id":49508,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/11/28 07:49:22 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_dsc07215 {"asset_file_name":"DSC07215.JPG","visibility":2,"modified_at":"2014/11/28 07:48:54 +0700","media_folder_id":1552,"description":"\u0e40\u0e15\u0e23\u0e35\u0e22\u0e21\u0e1d\u0e36\u0e01\u0e07\u0e32\u0e1915","updated_at":"2014/11/28 07:48:54 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/11/28 07:48:51 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":57800,"id":49507,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/11/28 07:48:51 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: