นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

lovely
Ico64
นางสาว ขวัญตา ขาวมี
อาจารย์
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > khwunta.k

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_1 {"member_only_commentable":false,"description":"f","asset_updated_at":"2012/09/06 11:55:34 +0700","asset_file_name":"1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":35798,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":67538,"media_folder_id":1473,"created_at":"2012/09/06 11:55:34 +0700","modified_at":"2012/09/06 12:01:27 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/09/06 12:01:27 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_picture7 {"member_only_commentable":false,"description":"e","asset_updated_at":"2012/09/06 11:28:54 +0700","asset_file_name":"Picture7.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":35797,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":53382,"media_folder_id":1473,"created_at":"2012/09/06 11:28:54 +0700","modified_at":"2012/09/06 12:01:24 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/09/06 12:01:24 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_picture6 {"member_only_commentable":false,"description":"d","asset_updated_at":"2012/09/06 11:28:16 +0700","asset_file_name":"Picture6.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":35796,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":60173,"media_folder_id":1473,"created_at":"2012/09/06 11:28:16 +0700","modified_at":"2012/09/06 12:01:23 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/09/06 12:01:23 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_picture4 {"member_only_commentable":false,"description":"c","asset_updated_at":"2012/09/06 11:27:37 +0700","asset_file_name":"Picture4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":35795,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":38997,"media_folder_id":1473,"created_at":"2012/09/06 11:27:37 +0700","modified_at":"2012/09/06 12:01:23 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/09/06 12:01:23 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_picture3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e34b","asset_updated_at":"2012/09/06 11:27:10 +0700","asset_file_name":"Picture3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":35794,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":49314,"media_folder_id":1473,"created_at":"2012/09/06 11:27:10 +0700","modified_at":"2012/09/06 12:01:22 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/09/06 12:01:22 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: