นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

kitipumonline
Ico64
นาย กิติภูมิ - ภัทรชัยดิษกุล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > kitipum.p

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_friday270657 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e27\u0e31\u0e19\u0e28\u0e38\u0e01\u0e23\u0e4c\u0e27\u0e32\u0e23\u0e30\u0e1e\u0e34\u0e40\u0e28\u0e29 \u0e2b\u0e31\u0e27\u0e02\u0e49\u0e2d \"\u0e04\u0e37\u0e19\u0e41\u0e2b\u0e25\u0e48\u0e07\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23 \u0e04\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e04\u0e37\u0e19\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e0a\u0e19: \u0e01\u0e23\u0e13\u0e35\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e25\u0e19\u0e14\u0e4c\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e08\u0e17\u0e4c\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32-\u0e2a\u0e15\u0e39\u0e25\"","asset_updated_at":"2014/06/20 10:02:53 +0700","asset_file_name":"friday270657.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":47075,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":216724,"media_folder_id":1549,"created_at":"2014/06/20 10:02:53 +0700","modified_at":"2014/07/09 11:41:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/07/09 11:41:02 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_5 {"member_only_commentable":true,"description":"5 \u0e40\u0e17\u0e04\u0e19\u0e34\u0e04\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19 Facebook \u0e43\u0e2b\u0e49\u0e1b\u0e25\u0e2d\u0e14\u0e20\u0e31\u0e22\u0e41\u0e25\u0e30\u0e44\u0e23\u0e49\u0e42\u0e06\u0e29\u0e13\u0e32\u0e01\u0e27\u0e19\u0e43\u0e085.1","asset_updated_at":"2014/06/03 14:14:25 +0700","asset_file_name":"5.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":46868,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":36097,"media_folder_id":1549,"created_at":"2014/06/03 14:14:25 +0700","modified_at":"2014/06/03 14:14:29 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/06/03 14:14:29 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_7 {"member_only_commentable":true,"description":"5 \u0e40\u0e17\u0e04\u0e19\u0e34\u0e04\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19 Facebook \u0e43\u0e2b\u0e49\u0e1b\u0e25\u0e2d\u0e14\u0e20\u0e31\u0e22\u0e41\u0e25\u0e30\u0e44\u0e23\u0e49\u0e42\u0e06\u0e29\u0e13\u0e32\u0e01\u0e27\u0e19\u0e43\u0e087","asset_updated_at":"2014/06/03 14:05:07 +0700","asset_file_name":"7.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":46867,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":64935,"media_folder_id":1549,"created_at":"2014/06/03 14:05:07 +0700","modified_at":"2014/06/03 14:05:12 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/06/03 14:05:12 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_6 {"member_only_commentable":true,"description":"5 \u0e40\u0e17\u0e04\u0e19\u0e34\u0e04\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19 Facebook \u0e43\u0e2b\u0e49\u0e1b\u0e25\u0e2d\u0e14\u0e20\u0e31\u0e22\u0e41\u0e25\u0e30\u0e44\u0e23\u0e49\u0e42\u0e06\u0e29\u0e13\u0e32\u0e01\u0e27\u0e19\u0e43\u0e086","asset_updated_at":"2014/06/03 14:04:54 +0700","asset_file_name":"6.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":46866,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":144699,"media_folder_id":1549,"created_at":"2014/06/03 14:04:54 +0700","modified_at":"2014/06/03 14:05:00 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/06/03 14:05:00 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_5 {"member_only_commentable":true,"description":"5 \u0e40\u0e17\u0e04\u0e19\u0e34\u0e04\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19 Facebook \u0e43\u0e2b\u0e49\u0e1b\u0e25\u0e2d\u0e14\u0e20\u0e31\u0e22\u0e41\u0e25\u0e30\u0e44\u0e23\u0e49\u0e42\u0e06\u0e29\u0e13\u0e32\u0e01\u0e27\u0e19\u0e43\u0e085","asset_updated_at":"2014/06/03 14:04:38 +0700","asset_file_name":"5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":46865,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":34851,"media_folder_id":1549,"created_at":"2014/06/03 14:04:38 +0700","modified_at":"2014/06/03 14:04:40 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/06/03 14:04:40 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_4 {"member_only_commentable":true,"description":"5 \u0e40\u0e17\u0e04\u0e19\u0e34\u0e04\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19 Facebook \u0e43\u0e2b\u0e49\u0e1b\u0e25\u0e2d\u0e14\u0e20\u0e31\u0e22\u0e41\u0e25\u0e30\u0e44\u0e23\u0e49\u0e42\u0e06\u0e29\u0e13\u0e32\u0e01\u0e27\u0e19\u0e43\u0e084","asset_updated_at":"2014/06/03 14:04:22 +0700","asset_file_name":"4.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":46864,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":71301,"media_folder_id":1549,"created_at":"2014/06/03 14:04:22 +0700","modified_at":"2014/06/03 14:04:28 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/06/03 14:04:28 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_3 {"member_only_commentable":true,"description":"5 \u0e40\u0e17\u0e04\u0e19\u0e34\u0e04\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19 Facebook \u0e43\u0e2b\u0e49\u0e1b\u0e25\u0e2d\u0e14\u0e20\u0e31\u0e22\u0e41\u0e25\u0e30\u0e44\u0e23\u0e49\u0e42\u0e06\u0e29\u0e13\u0e32\u0e01\u0e27\u0e19\u0e43\u0e083","asset_updated_at":"2014/06/03 14:04:04 +0700","asset_file_name":"3.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":46863,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":74685,"media_folder_id":1549,"created_at":"2014/06/03 14:04:04 +0700","modified_at":"2014/06/03 14:04:05 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/06/03 14:04:05 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_2 {"member_only_commentable":true,"description":"5 \u0e40\u0e17\u0e04\u0e19\u0e34\u0e04\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19 Facebook \u0e43\u0e2b\u0e49\u0e1b\u0e25\u0e2d\u0e14\u0e20\u0e31\u0e22\u0e41\u0e25\u0e30\u0e44\u0e23\u0e49\u0e42\u0e06\u0e29\u0e13\u0e32\u0e01\u0e27\u0e19\u0e43\u0e082","asset_updated_at":"2014/06/03 14:03:49 +0700","asset_file_name":"2.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":46862,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":58860,"media_folder_id":1549,"created_at":"2014/06/03 14:03:49 +0700","modified_at":"2014/06/03 14:04:05 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/06/03 14:04:05 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_1 {"member_only_commentable":true,"description":"5 \u0e40\u0e17\u0e04\u0e19\u0e34\u0e04\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19 Facebook \u0e43\u0e2b\u0e49\u0e1b\u0e25\u0e2d\u0e14\u0e20\u0e31\u0e22\u0e41\u0e25\u0e30\u0e44\u0e23\u0e49\u0e42\u0e06\u0e29\u0e13\u0e32\u0e01\u0e27\u0e19\u0e43\u0e08","asset_updated_at":"2014/06/03 13:58:40 +0700","asset_file_name":"1.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":46861,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":69169,"media_folder_id":1549,"created_at":"2014/06/03 13:58:40 +0700","modified_at":"2014/06/03 14:03:56 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/06/03 14:03:56 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: