นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > kittima.ch

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_advisor3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"advisor3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1397,"visibility":2,"description":"grad_advisor3","created_at":"2012/02/23 13:48:59 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2012/02/23 13:48:59 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/02/23 13:49:04 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/02/23 13:49:04 +0700","id":33811,"asset_file_size":65667}
  • Small_advisor2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"advisor2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1397,"visibility":2,"description":"grad_advisor2","created_at":"2012/02/23 13:48:30 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2012/02/23 13:48:30 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/02/23 13:48:34 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/02/23 13:48:34 +0700","id":33810,"asset_file_size":86791}
  • Small_dscn3711 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCN3711.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1397,"visibility":2,"description":"\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e14\u0e39\u0e07\u0e32\u0e194","created_at":"2012/02/17 13:57:22 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2012/02/17 13:57:22 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/02/17 13:57:25 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/02/17 13:57:25 +0700","id":33690,"asset_file_size":61840}
  • Small_page3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"page3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1397,"visibility":2,"description":"\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e14\u0e39\u0e07\u0e32\u0e193","created_at":"2012/02/17 13:56:58 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2012/02/17 13:56:58 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/02/17 13:57:03 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/02/17 13:57:03 +0700","id":33689,"asset_file_size":74825}
  • Small_page2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"page2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1397,"visibility":2,"description":"\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e14\u0e39\u0e07\u0e32\u0e192","created_at":"2012/02/17 13:56:32 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2012/02/17 13:56:32 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/02/17 13:56:37 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/02/17 13:56:37 +0700","id":33688,"asset_file_size":95620}
  • Small_advisor1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"advisor1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1397,"visibility":2,"description":"\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e14\u0e39\u0e07\u0e32\u0e191","created_at":"2012/02/17 13:55:53 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2012/02/23 13:48:02 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/02/23 13:48:03 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/02/23 13:48:03 +0700","id":33687,"asset_file_size":73194}
  • Small_dbbc7f2fc5fb7fb0 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"dbbc7f2fc5fb7fb0.jpg","member_only_commentable":true,"media_folder_id":1397,"visibility":2,"description":"teamwork","created_at":"2011/08/03 11:54:58 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2011/08/03 11:54:58 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/08/03 11:55:03 +0700","member_only_readable":true,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/08/03 11:55:03 +0700","id":28912,"asset_file_size":22676}
ขนาดย่อ: