นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > kittima.ch

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_advisor3 {"member_only_commentable":false,"description":"grad_advisor3","asset_updated_at":"2012/02/23 13:48:59 +0700","asset_file_name":"advisor3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":33811,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":65667,"media_folder_id":1397,"created_at":"2012/02/23 13:48:59 +0700","modified_at":"2012/02/23 13:49:04 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/23 13:49:04 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_advisor2 {"member_only_commentable":false,"description":"grad_advisor2","asset_updated_at":"2012/02/23 13:48:30 +0700","asset_file_name":"advisor2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":33810,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":86791,"media_folder_id":1397,"created_at":"2012/02/23 13:48:30 +0700","modified_at":"2012/02/23 13:48:34 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/23 13:48:34 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_dscn3711 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e14\u0e39\u0e07\u0e32\u0e194","asset_updated_at":"2012/02/17 13:57:22 +0700","asset_file_name":"DSCN3711.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":33690,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":61840,"media_folder_id":1397,"created_at":"2012/02/17 13:57:22 +0700","modified_at":"2012/02/17 13:57:25 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/17 13:57:25 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_page3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e14\u0e39\u0e07\u0e32\u0e193","asset_updated_at":"2012/02/17 13:56:58 +0700","asset_file_name":"page3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":33689,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":74825,"media_folder_id":1397,"created_at":"2012/02/17 13:56:58 +0700","modified_at":"2012/02/17 13:57:03 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/17 13:57:03 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_page2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e14\u0e39\u0e07\u0e32\u0e192","asset_updated_at":"2012/02/17 13:56:32 +0700","asset_file_name":"page2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":33688,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":95620,"media_folder_id":1397,"created_at":"2012/02/17 13:56:32 +0700","modified_at":"2012/02/17 13:56:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/17 13:56:37 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_advisor1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e14\u0e39\u0e07\u0e32\u0e191","asset_updated_at":"2012/02/23 13:48:02 +0700","asset_file_name":"advisor1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":33687,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":73194,"media_folder_id":1397,"created_at":"2012/02/17 13:55:53 +0700","modified_at":"2012/02/23 13:48:03 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/23 13:48:03 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_dbbc7f2fc5fb7fb0 {"member_only_commentable":true,"description":"teamwork","asset_updated_at":"2011/08/03 11:54:58 +0700","asset_file_name":"dbbc7f2fc5fb7fb0.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":true,"id":28912,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":22676,"media_folder_id":1397,"created_at":"2011/08/03 11:54:58 +0700","modified_at":"2011/08/03 11:55:03 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/08/03 11:55:03 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: