นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

แม่ตัวด้วง
Ico64
kittima honghiranruang
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โรงพยาบาลทันตกรรม
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > kittima.h

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_sdc11108 {"media_folder_id":1076,"description":"\u0e2d\u0e2d\u0e01\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e28\u0e23\u0e35\u0e2a\u0e32\u0e04\u0e23","asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:45 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2009/05/28 17:23:57 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/05/31 17:32:20 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 17:32:20 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"SDC11108.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":379399,"visibility":null,"id":15121}
  • Small_sdc11115 {"media_folder_id":1076,"description":"\u0e2d\u0e2d\u0e01\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e28\u0e23\u0e35\u0e2a\u0e32\u0e04\u0e23","asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:45 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2009/05/28 17:21:59 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/05/31 17:32:19 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 17:32:19 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"SDC11115.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":489045,"visibility":null,"id":15120}
  • Small_sdc11110 {"media_folder_id":1076,"description":"\u0e2d\u0e2d\u0e01\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e28\u0e23\u0e35\u0e2a\u0e32\u0e04\u0e23","asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:45 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2009/05/28 17:19:16 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/05/31 17:32:18 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 17:32:18 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"SDC11110.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":417679,"visibility":null,"id":15119}
  • Small_sdc11129 {"media_folder_id":1076,"description":"\u0e2d\u0e2d\u0e01\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e28\u0e23\u0e35\u0e2a\u0e32\u0e04\u0e23","asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:45 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2009/05/28 17:17:08 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/05/31 17:32:17 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 17:32:17 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"SDC11129.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":365733,"visibility":null,"id":15118}
  • Small_นรา {"media_folder_id":1076,"description":"\u0e2d\u0e01\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e28\u0e23\u0e35\u0e2a\u0e32\u0e04\u0e23","asset_updated_at":"2011/06/01 16:30:46 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2009/05/28 17:15:11 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/06/01 16:32:41 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/06/01 16:32:41 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"\u0e19\u0e23\u0e32.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":156372,"visibility":null,"id":15117}
  • Small_phuket6 {"media_folder_id":1076,"description":"\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e20\u0e39\u0e40\u0e01\u0e47\u0e15","asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:28 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2009/05/24 16:28:33 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/05/31 17:31:28 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 17:31:28 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"phuket6.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":206578,"visibility":null,"id":15047}
  • Small_phuket5 {"media_folder_id":1076,"description":"\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e20\u0e39\u0e40\u0e01\u0e47\u0e15","asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:28 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2009/05/24 16:27:59 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/05/31 17:31:28 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 17:31:28 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"phuket5.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":198661,"visibility":null,"id":15046}
  • Small_phuket4 {"media_folder_id":1076,"description":"\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e20\u0e39\u0e40\u0e01\u0e47\u0e15","asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:28 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2009/05/24 16:27:20 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/05/31 17:31:27 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 17:31:27 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"phuket4.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":184654,"visibility":null,"id":15045}
  • Small_phuket3 {"media_folder_id":1076,"description":"\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e20\u0e39\u0e40\u0e01\u0e47\u0e15","asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:28 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2009/05/24 16:26:42 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/05/31 17:31:27 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 17:31:27 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"phuket3.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":188134,"visibility":null,"id":15044}
ขนาดย่อ: