นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Our Shangri-La
Ico64
Kittisakdi Choomalee

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 16

หลัก > kittisak.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_only_register_can_comment {"comment_counter":0,"asset_file_size":10888,"member_only_commentable":false,"id":61454,"updated_at":"2017/07/24 17:30:56 +0700","modified_at":"2017/07/24 17:30:56 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/07/24 17:30:53 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"only_register_can_comment.png","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"only_register_can_comment.png","asset_content_type":"image/png","asset_updated_at":"2017/07/24 17:30:53 +0700","visibility":null,"media_folder_id":451}
  • Small_sk_rain_cummulative_02122016 {"comment_counter":0,"asset_file_size":37570,"member_only_commentable":false,"id":59818,"updated_at":"2016/12/03 12:45:58 +0700","modified_at":"2016/12/03 12:45:58 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/12/03 12:45:52 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"sk_rain_cummulative_02122016.png","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"sk_rain_cummulative_02122016.png","asset_content_type":"image/png","asset_updated_at":"2016/12/03 12:45:52 +0700","visibility":null,"media_folder_id":451}
  • Small_rain_auto_utaphoa_03122016_1200 {"comment_counter":0,"asset_file_size":348927,"member_only_commentable":false,"id":59817,"updated_at":"2016/12/03 12:42:01 +0700","modified_at":"2016/12/03 12:42:01 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/12/03 12:41:53 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"rain_auto_utaphoa_03122016_1200.png","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"rain_auto_utaphoa_03122016_1200.png","asset_content_type":"image/png","asset_updated_at":"2016/12/03 12:41:53 +0700","visibility":null,"media_folder_id":451}
  • Small_meth_sk_dec2016_007 {"comment_counter":0,"asset_file_size":104418,"member_only_commentable":false,"id":59816,"updated_at":"2016/12/03 12:35:31 +0700","modified_at":"2016/12/03 12:35:31 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/12/03 12:35:26 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"meth_sk_dec2016_007.gif","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"meth_sk_dec2016_007.gif","asset_content_type":"image/gif","asset_updated_at":"2016/12/03 12:35:26 +0700","visibility":null,"media_folder_id":451}
  • Small_meth_sk_dec2016_006 {"comment_counter":0,"asset_file_size":121611,"member_only_commentable":false,"id":59815,"updated_at":"2016/12/03 12:23:58 +0700","modified_at":"2016/12/03 12:23:58 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/12/03 12:23:50 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"meth_sk_dec2016_006.gif","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"meth_sk_dec2016_006.gif","asset_content_type":"image/gif","asset_updated_at":"2016/12/03 12:23:50 +0700","visibility":null,"media_folder_id":451}
  • Small_rain_southern_dec_003 {"comment_counter":0,"asset_file_size":327352,"member_only_commentable":false,"id":59810,"updated_at":"2016/12/02 18:13:21 +0700","modified_at":"2016/12/02 18:13:21 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/12/02 18:13:13 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"rain_southern_dec_003.jpg","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"rain_southern_dec_003.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","asset_updated_at":"2016/12/02 18:13:13 +0700","visibility":null,"media_folder_id":451}
  • Small_rain_southern_dec_002 {"comment_counter":0,"asset_file_size":328808,"member_only_commentable":false,"id":59809,"updated_at":"2016/12/02 12:14:18 +0700","modified_at":"2016/12/02 12:14:18 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/12/02 12:14:13 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"rain_southern_dec_002.jpg","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"rain_southern_dec_002.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","asset_updated_at":"2016/12/02 12:14:13 +0700","visibility":null,"media_folder_id":451}
  • Small_dpi26072016-08 {"comment_counter":0,"asset_file_size":54632,"member_only_commentable":false,"id":58871,"updated_at":"2016/07/29 19:44:50 +0700","modified_at":"2016/07/29 19:44:50 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/07/29 19:21:33 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"dpi26072016-08.png","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"dpi26072016-08.png","asset_content_type":"image/png","asset_updated_at":"2016/07/29 19:21:32 +0700","visibility":null,"media_folder_id":451}
  • Small_dpi26072016-07 {"comment_counter":0,"asset_file_size":36707,"member_only_commentable":false,"id":58870,"updated_at":"2016/07/29 19:44:47 +0700","modified_at":"2016/07/29 19:44:47 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/07/29 19:21:22 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"dpi26072016-07.png","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"dpi26072016-07.png","asset_content_type":"image/png","asset_updated_at":"2016/07/29 19:21:22 +0700","visibility":null,"media_folder_id":451}
ขนาดย่อ: