นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Our Shangri-La
Ico64
Kittisakdi Choomalee

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

หลัก > kittisak.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_capture-20190815-182426 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"capture-20190815-182426.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"capture-20190815-182426.jpg","created_at":"2019/08/15 18:32:08 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2019/08/15 18:32:08 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":3,"updated_at":"2020/05/29 01:23:07 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":"2020/05/29 01:23:07 +0700","asset_processing":false,"modified_at":"2019/08/15 18:32:15 +0700","id":63117,"asset_file_size":28949}
  • Small_capture-20190815-182426 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"capture-20190815-182426.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"capture-20190815-182426.png","created_at":"2019/08/15 18:30:28 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2019/08/15 18:30:28 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":2,"updated_at":"2020/06/06 16:03:34 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":"2020/06/06 16:03:34 +0700","asset_processing":false,"modified_at":"2019/08/15 18:30:36 +0700","id":63116,"asset_file_size":9171}
  • Small_capture-20190809-160250 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"capture-20190809-160250.png","member_only_commentable":true,"media_folder_id":451,"visibility":2,"description":"\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e04\u0e48\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e2a\u0e14\u0e07\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e19\u0e17\u0e49\u0e32\u0e22\u0e1a\u0e31\u0e19\u0e17\u0e36\u0e01","created_at":"2019/08/09 17:31:41 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2019/08/09 17:31:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/08/09 17:31:46 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/08/09 17:31:46 +0700","id":63109,"asset_file_size":9395}
  • Small_only_register_can_comment {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"only_register_can_comment.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"only_register_can_comment.png","created_at":"2017/07/24 17:30:53 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/07/24 17:30:53 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/07/24 17:30:56 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/07/24 17:30:56 +0700","id":61454,"asset_file_size":10888}
  • Small_sk_rain_cummulative_02122016 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"sk_rain_cummulative_02122016.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"sk_rain_cummulative_02122016.png","created_at":"2016/12/03 12:45:52 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2016/12/03 12:45:52 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/12/03 12:45:58 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/12/03 12:45:58 +0700","id":59818,"asset_file_size":37570}
  • Small_rain_auto_utaphoa_03122016_1200 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"rain_auto_utaphoa_03122016_1200.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"rain_auto_utaphoa_03122016_1200.png","created_at":"2016/12/03 12:41:53 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2016/12/03 12:41:53 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/12/03 12:42:01 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/12/03 12:42:01 +0700","id":59817,"asset_file_size":348927}
  • Small_meth_sk_dec2016_007 {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"meth_sk_dec2016_007.gif","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"meth_sk_dec2016_007.gif","created_at":"2016/12/03 12:35:26 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2016/12/03 12:35:26 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/12/03 12:35:31 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/12/03 12:35:31 +0700","id":59816,"asset_file_size":104418}
  • Small_meth_sk_dec2016_006 {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"meth_sk_dec2016_006.gif","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"meth_sk_dec2016_006.gif","created_at":"2016/12/03 12:23:50 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2016/12/03 12:23:50 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/12/03 12:23:58 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/12/03 12:23:58 +0700","id":59815,"asset_file_size":121611}
  • Small_rain_southern_dec_003 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"rain_southern_dec_003.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"rain_southern_dec_003.jpg","created_at":"2016/12/02 18:13:13 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2016/12/02 18:13:13 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/12/02 18:13:21 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/12/02 18:13:21 +0700","id":59810,"asset_file_size":327352}
ขนาดย่อ: