นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Our Shangri-La
Ico64
Kittisakdi Choomalee

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

หลัก > kittisak.c

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_capture-20190815-182426 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/08/15 18:32:08 +0700","updated_at":"2020/05/29 01:23:07 +0700","created_at":"2019/08/15 18:32:08 +0700","asset_file_name":"capture-20190815-182426.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":63117,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":3,"asset_processing":false,"description":"capture-20190815-182426.jpg","modified_at":"2019/08/15 18:32:15 +0700","last_commented_at":"2020/05/29 01:23:07 +0700","asset_file_size":28949,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_capture-20190815-182426 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/08/15 18:30:28 +0700","updated_at":"2020/06/06 16:03:34 +0700","created_at":"2019/08/15 18:30:28 +0700","asset_file_name":"capture-20190815-182426.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":63116,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":2,"asset_processing":false,"description":"capture-20190815-182426.png","modified_at":"2019/08/15 18:30:36 +0700","last_commented_at":"2020/06/06 16:03:34 +0700","asset_file_size":9171,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_capture-20190809-160250 {"commentable":false,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/08/09 17:31:40 +0700","updated_at":"2019/08/09 17:31:46 +0700","created_at":"2019/08/09 17:31:41 +0700","asset_file_name":"capture-20190809-160250.png","asset_content_type":"image/png","visibility":2,"member_only_commentable":true,"id":63109,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e04\u0e48\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e2a\u0e14\u0e07\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e19\u0e17\u0e49\u0e32\u0e22\u0e1a\u0e31\u0e19\u0e17\u0e36\u0e01","modified_at":"2019/08/09 17:31:46 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":9395,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_only_register_can_comment {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2017/07/24 17:30:53 +0700","updated_at":"2017/07/24 17:30:56 +0700","created_at":"2017/07/24 17:30:53 +0700","asset_file_name":"only_register_can_comment.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":61454,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"only_register_can_comment.png","modified_at":"2017/07/24 17:30:56 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":10888,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_sk_rain_cummulative_02122016 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/12/03 12:45:52 +0700","updated_at":"2016/12/03 12:45:58 +0700","created_at":"2016/12/03 12:45:52 +0700","asset_file_name":"sk_rain_cummulative_02122016.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":59818,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"sk_rain_cummulative_02122016.png","modified_at":"2016/12/03 12:45:58 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":37570,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_rain_auto_utaphoa_03122016_1200 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/12/03 12:41:53 +0700","updated_at":"2016/12/03 12:42:01 +0700","created_at":"2016/12/03 12:41:53 +0700","asset_file_name":"rain_auto_utaphoa_03122016_1200.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":59817,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"rain_auto_utaphoa_03122016_1200.png","modified_at":"2016/12/03 12:42:01 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":348927,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_meth_sk_dec2016_007 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/12/03 12:35:26 +0700","updated_at":"2016/12/03 12:35:31 +0700","created_at":"2016/12/03 12:35:26 +0700","asset_file_name":"meth_sk_dec2016_007.gif","asset_content_type":"image/gif","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":59816,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"meth_sk_dec2016_007.gif","modified_at":"2016/12/03 12:35:31 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":104418,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_meth_sk_dec2016_006 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/12/03 12:23:50 +0700","updated_at":"2016/12/03 12:23:58 +0700","created_at":"2016/12/03 12:23:50 +0700","asset_file_name":"meth_sk_dec2016_006.gif","asset_content_type":"image/gif","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":59815,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"meth_sk_dec2016_006.gif","modified_at":"2016/12/03 12:23:58 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":121611,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_rain_southern_dec_003 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/12/02 18:13:13 +0700","updated_at":"2016/12/02 18:13:21 +0700","created_at":"2016/12/02 18:13:13 +0700","asset_file_name":"rain_southern_dec_003.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":59810,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"rain_southern_dec_003.jpg","modified_at":"2016/12/02 18:13:21 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":327352,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_rain_southern_dec_002 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/12/02 12:14:13 +0700","updated_at":"2016/12/02 12:14:18 +0700","created_at":"2016/12/02 12:14:13 +0700","asset_file_name":"rain_southern_dec_002.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":59809,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"rain_southern_dec_002.jpg","modified_at":"2016/12/02 12:14:18 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":328808,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_dpi26072016-08 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/07/29 19:21:32 +0700","updated_at":"2016/07/29 19:44:50 +0700","created_at":"2016/07/29 19:21:33 +0700","asset_file_name":"dpi26072016-08.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":58871,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"dpi26072016-08.png","modified_at":"2016/07/29 19:44:50 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":54632,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_dpi26072016-07 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/07/29 19:21:22 +0700","updated_at":"2016/07/29 19:44:47 +0700","created_at":"2016/07/29 19:21:22 +0700","asset_file_name":"dpi26072016-07.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":58870,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"dpi26072016-07.png","modified_at":"2016/07/29 19:44:47 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":36707,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_dpi26072016-06 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/07/29 19:21:12 +0700","updated_at":"2016/07/29 19:44:44 +0700","created_at":"2016/07/29 19:21:12 +0700","asset_file_name":"dpi26072016-06.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":58869,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"dpi26072016-06.png","modified_at":"2016/07/29 19:44:44 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":84317,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_dpi26072016-05 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/07/29 19:21:01 +0700","updated_at":"2016/07/29 19:43:53 +0700","created_at":"2016/07/29 19:21:01 +0700","asset_file_name":"dpi26072016-05.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":58868,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"dpi26072016-05.png","modified_at":"2016/07/29 19:43:53 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":50900,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_dpi26072016-04 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/07/29 19:20:52 +0700","updated_at":"2016/07/29 19:43:20 +0700","created_at":"2016/07/29 19:20:53 +0700","asset_file_name":"dpi26072016-04.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":58867,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"dpi26072016-04.png","modified_at":"2016/07/29 19:43:20 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":49712,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_dpi26072016-03 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/07/29 19:20:44 +0700","updated_at":"2016/07/29 19:42:23 +0700","created_at":"2016/07/29 19:20:44 +0700","asset_file_name":"dpi26072016-03.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":58866,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"dpi26072016-03.png","modified_at":"2016/07/29 19:42:23 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":40007,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_dpi26072016-02 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/07/29 19:20:36 +0700","updated_at":"2016/07/29 19:42:19 +0700","created_at":"2016/07/29 19:20:36 +0700","asset_file_name":"dpi26072016-02.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":58865,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"dpi26072016-02.jpg","modified_at":"2016/07/29 19:42:19 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":60370,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_dpi26072016-01 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/07/29 19:20:27 +0700","updated_at":"2016/07/29 19:42:15 +0700","created_at":"2016/07/29 19:20:27 +0700","asset_file_name":"dpi26072016-01.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":58864,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"dpi26072016-01.jpg","modified_at":"2016/07/29 19:42:15 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":119527,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_504gatewaytimeout15072016 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/07/26 10:49:53 +0700","updated_at":"2016/07/26 10:50:09 +0700","created_at":"2016/07/26 10:49:53 +0700","asset_file_name":"504GatewayTimeout15072016.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":58820,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"504GatewayTimeout15072016.jpg","modified_at":"2016/07/26 10:50:09 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":6322,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_semplot003 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/04/20 11:32:54 +0700","updated_at":"2016/04/20 11:33:00 +0700","created_at":"2016/04/20 11:32:54 +0700","asset_file_name":"semplot003.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":57576,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"semplot003.png","modified_at":"2016/04/20 11:33:00 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":29810,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_diagram_with_r-002 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/04/19 15:11:05 +0700","updated_at":"2016/04/19 15:11:11 +0700","created_at":"2016/04/19 15:11:05 +0700","asset_file_name":"diagram_with_r-002.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":57575,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"diagram_with_r-002.png","modified_at":"2016/04/19 15:11:11 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":71502,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_diagram_with_r-001 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/04/19 15:10:51 +0700","updated_at":"2016/04/19 15:10:58 +0700","created_at":"2016/04/19 15:10:51 +0700","asset_file_name":"diagram_with_r-001.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":57574,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"diagram_with_r-001.png","modified_at":"2016/04/19 15:10:58 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":54482,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_diagram_with_r-003 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/04/19 15:00:46 +0700","updated_at":"2016/04/19 15:00:51 +0700","created_at":"2016/04/19 15:00:46 +0700","asset_file_name":"diagram_with_r-003.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":57573,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"diagram_with_r-003.png","modified_at":"2016/04/19 15:00:51 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":10616,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_cfa_r_14042016-002 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/04/14 22:03:29 +0700","updated_at":"2016/04/14 22:03:32 +0700","created_at":"2016/04/14 22:03:29 +0700","asset_file_name":"cfa_r_14042016-002.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":57522,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"cfa_r_14042016-002.png","modified_at":"2016/04/14 22:03:32 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":26271,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_cfa_r_14042016-001 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/04/14 22:03:17 +0700","updated_at":"2016/04/14 22:03:21 +0700","created_at":"2016/04/14 22:03:17 +0700","asset_file_name":"cfa_r_14042016-001.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":57521,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"cfa_r_14042016-001.png","modified_at":"2016/04/14 22:03:21 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":25863,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_p10032016-001 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/03/10 10:41:24 +0700","updated_at":"2016/03/10 10:41:29 +0700","created_at":"2016/03/10 10:41:24 +0700","asset_file_name":"p10032016-001.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":57079,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"p10032016-001.jpg","modified_at":"2016/03/10 10:41:29 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":714448,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_capture-20160226-120433 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/02/26 12:18:42 +0700","updated_at":"2016/02/26 12:18:49 +0700","created_at":"2016/02/26 12:18:42 +0700","asset_file_name":"capture-20160226-120433.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":56840,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"capture-20160226-120433.png","modified_at":"2016/02/26 12:18:49 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":5688,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_capture-20160226-120244 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/02/26 12:18:12 +0700","updated_at":"2016/02/26 12:18:15 +0700","created_at":"2016/02/26 12:18:12 +0700","asset_file_name":"capture-20160226-120244.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":56839,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"capture-20160226-120244.png","modified_at":"2016/02/26 12:18:15 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":7930,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_vancouver_sw_bib-18 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/02/24 11:34:07 +0700","updated_at":"2016/02/24 11:34:14 +0700","created_at":"2016/02/24 11:34:07 +0700","asset_file_name":"vancouver_sw_bib-18.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":56759,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"vancouver_sw_bib-18.jpg","modified_at":"2016/02/24 11:34:14 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":75605,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_vancouver_sw_bib-17 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/02/24 11:33:57 +0700","updated_at":"2016/02/24 11:34:01 +0700","created_at":"2016/02/24 11:33:57 +0700","asset_file_name":"vancouver_sw_bib-17.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":56758,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"vancouver_sw_bib-17.png","modified_at":"2016/02/24 11:34:01 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":27767,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_vancouver_sw_bib-16 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/02/24 11:16:53 +0700","updated_at":"2016/02/24 11:16:56 +0700","created_at":"2016/02/24 11:16:53 +0700","asset_file_name":"vancouver_sw_bib-16.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":56757,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"vancouver_sw_bib-16.png","modified_at":"2016/02/24 11:16:56 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":8000,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_vancouver_sw_bib-15 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/02/24 11:12:45 +0700","updated_at":"2016/02/24 11:12:53 +0700","created_at":"2016/02/24 11:12:45 +0700","asset_file_name":"vancouver_sw_bib-15.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":56756,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"vancouver_sw_bib-15.png","modified_at":"2016/02/24 11:12:53 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":18026,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_vancouver_sw_bib-14 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/02/24 09:10:56 +0700","updated_at":"2016/02/24 09:11:00 +0700","created_at":"2016/02/24 09:10:56 +0700","asset_file_name":"vancouver_sw_bib-14.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":56755,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"vancouver_sw_bib-14.png","modified_at":"2016/02/24 09:11:00 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":42850,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_vancouver_sw_bib-13 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/02/24 09:10:47 +0700","updated_at":"2016/02/24 09:10:52 +0700","created_at":"2016/02/24 09:10:47 +0700","asset_file_name":"vancouver_sw_bib-13.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":56754,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"vancouver_sw_bib-13.png","modified_at":"2016/02/24 09:10:52 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":53967,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_vancouver_sw_bib-12 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/02/24 09:10:38 +0700","updated_at":"2016/02/24 09:10:44 +0700","created_at":"2016/02/24 09:10:38 +0700","asset_file_name":"vancouver_sw_bib-12.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":56753,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"vancouver_sw_bib-12.png","modified_at":"2016/02/24 09:10:44 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":22403,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_vancouver_sw_bib-11 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/02/24 09:10:29 +0700","updated_at":"2016/02/24 09:10:35 +0700","created_at":"2016/02/24 09:10:29 +0700","asset_file_name":"vancouver_sw_bib-11.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":56752,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"vancouver_sw_bib-11.png","modified_at":"2016/02/24 09:10:35 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":46199,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: