นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Our Shangri-La
Ico64
Kittisakdi Choomalee

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 16

หลัก > kittisak.c

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_capture-20190815-182426 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"capture-20190815-182426.jpg","created_at":"2019/08/15 18:32:08 +0700","asset_updated_at":"2019/08/15 18:32:08 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/05/29 01:23:07 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":"2020/05/29 01:23:07 +0700","description":"capture-20190815-182426.jpg","asset_file_size":28949,"modified_at":"2019/08/15 18:32:15 +0700","media_folder_id":451,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":63117,"comment_counter":3,"commentable":true}
 • Tiny_capture-20190815-182426 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"capture-20190815-182426.png","created_at":"2019/08/15 18:30:28 +0700","asset_updated_at":"2019/08/15 18:30:28 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/03/10 09:42:16 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":"2020/03/10 09:42:16 +0700","description":"capture-20190815-182426.png","asset_file_size":9171,"modified_at":"2019/08/15 18:30:36 +0700","media_folder_id":451,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":63116,"comment_counter":1,"commentable":true}
 • Tiny_capture-20190809-160250 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"capture-20190809-160250.png","created_at":"2019/08/09 17:31:41 +0700","asset_updated_at":"2019/08/09 17:31:40 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/08/09 17:31:46 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e04\u0e48\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e2a\u0e14\u0e07\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e19\u0e17\u0e49\u0e32\u0e22\u0e1a\u0e31\u0e19\u0e17\u0e36\u0e01","asset_file_size":9395,"modified_at":"2019/08/09 17:31:46 +0700","media_folder_id":451,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63109,"comment_counter":0,"commentable":false}
 • Tiny_only_register_can_comment {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"only_register_can_comment.png","created_at":"2017/07/24 17:30:53 +0700","asset_updated_at":"2017/07/24 17:30:53 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/07/24 17:30:56 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"only_register_can_comment.png","asset_file_size":10888,"modified_at":"2017/07/24 17:30:56 +0700","media_folder_id":451,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":61454,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_sk_rain_cummulative_02122016 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"sk_rain_cummulative_02122016.png","created_at":"2016/12/03 12:45:52 +0700","asset_updated_at":"2016/12/03 12:45:52 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/12/03 12:45:58 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"sk_rain_cummulative_02122016.png","asset_file_size":37570,"modified_at":"2016/12/03 12:45:58 +0700","media_folder_id":451,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":59818,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_rain_auto_utaphoa_03122016_1200 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"rain_auto_utaphoa_03122016_1200.png","created_at":"2016/12/03 12:41:53 +0700","asset_updated_at":"2016/12/03 12:41:53 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/12/03 12:42:01 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"rain_auto_utaphoa_03122016_1200.png","asset_file_size":348927,"modified_at":"2016/12/03 12:42:01 +0700","media_folder_id":451,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":59817,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_meth_sk_dec2016_007 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"meth_sk_dec2016_007.gif","created_at":"2016/12/03 12:35:26 +0700","asset_updated_at":"2016/12/03 12:35:26 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/12/03 12:35:31 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"meth_sk_dec2016_007.gif","asset_file_size":104418,"modified_at":"2016/12/03 12:35:31 +0700","media_folder_id":451,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":59816,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_meth_sk_dec2016_006 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"meth_sk_dec2016_006.gif","created_at":"2016/12/03 12:23:50 +0700","asset_updated_at":"2016/12/03 12:23:50 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/12/03 12:23:58 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"meth_sk_dec2016_006.gif","asset_file_size":121611,"modified_at":"2016/12/03 12:23:58 +0700","media_folder_id":451,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":59815,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_rain_southern_dec_003 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"rain_southern_dec_003.jpg","created_at":"2016/12/02 18:13:13 +0700","asset_updated_at":"2016/12/02 18:13:13 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/12/02 18:13:21 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"rain_southern_dec_003.jpg","asset_file_size":327352,"modified_at":"2016/12/02 18:13:21 +0700","media_folder_id":451,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":59810,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_rain_southern_dec_002 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"rain_southern_dec_002.jpg","created_at":"2016/12/02 12:14:13 +0700","asset_updated_at":"2016/12/02 12:14:13 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/12/02 12:14:18 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"rain_southern_dec_002.jpg","asset_file_size":328808,"modified_at":"2016/12/02 12:14:18 +0700","media_folder_id":451,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":59809,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_dpi26072016-08 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"dpi26072016-08.png","created_at":"2016/07/29 19:21:33 +0700","asset_updated_at":"2016/07/29 19:21:32 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/07/29 19:44:50 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"dpi26072016-08.png","asset_file_size":54632,"modified_at":"2016/07/29 19:44:50 +0700","media_folder_id":451,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":58871,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_dpi26072016-07 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"dpi26072016-07.png","created_at":"2016/07/29 19:21:22 +0700","asset_updated_at":"2016/07/29 19:21:22 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/07/29 19:44:47 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"dpi26072016-07.png","asset_file_size":36707,"modified_at":"2016/07/29 19:44:47 +0700","media_folder_id":451,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":58870,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_dpi26072016-06 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"dpi26072016-06.png","created_at":"2016/07/29 19:21:12 +0700","asset_updated_at":"2016/07/29 19:21:12 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/07/29 19:44:44 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"dpi26072016-06.png","asset_file_size":84317,"modified_at":"2016/07/29 19:44:44 +0700","media_folder_id":451,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":58869,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_dpi26072016-05 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"dpi26072016-05.png","created_at":"2016/07/29 19:21:01 +0700","asset_updated_at":"2016/07/29 19:21:01 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/07/29 19:43:53 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"dpi26072016-05.png","asset_file_size":50900,"modified_at":"2016/07/29 19:43:53 +0700","media_folder_id":451,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":58868,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_dpi26072016-04 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"dpi26072016-04.png","created_at":"2016/07/29 19:20:53 +0700","asset_updated_at":"2016/07/29 19:20:52 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/07/29 19:43:20 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"dpi26072016-04.png","asset_file_size":49712,"modified_at":"2016/07/29 19:43:20 +0700","media_folder_id":451,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":58867,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_dpi26072016-03 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"dpi26072016-03.png","created_at":"2016/07/29 19:20:44 +0700","asset_updated_at":"2016/07/29 19:20:44 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/07/29 19:42:23 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"dpi26072016-03.png","asset_file_size":40007,"modified_at":"2016/07/29 19:42:23 +0700","media_folder_id":451,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":58866,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_dpi26072016-02 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"dpi26072016-02.jpg","created_at":"2016/07/29 19:20:36 +0700","asset_updated_at":"2016/07/29 19:20:36 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/07/29 19:42:19 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"dpi26072016-02.jpg","asset_file_size":60370,"modified_at":"2016/07/29 19:42:19 +0700","media_folder_id":451,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":58865,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_dpi26072016-01 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"dpi26072016-01.jpg","created_at":"2016/07/29 19:20:27 +0700","asset_updated_at":"2016/07/29 19:20:27 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/07/29 19:42:15 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"dpi26072016-01.jpg","asset_file_size":119527,"modified_at":"2016/07/29 19:42:15 +0700","media_folder_id":451,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":58864,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_504gatewaytimeout15072016 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"504GatewayTimeout15072016.jpg","created_at":"2016/07/26 10:49:53 +0700","asset_updated_at":"2016/07/26 10:49:53 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/07/26 10:50:09 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"504GatewayTimeout15072016.jpg","asset_file_size":6322,"modified_at":"2016/07/26 10:50:09 +0700","media_folder_id":451,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":58820,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_semplot003 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"semplot003.png","created_at":"2016/04/20 11:32:54 +0700","asset_updated_at":"2016/04/20 11:32:54 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/04/20 11:33:00 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"semplot003.png","asset_file_size":29810,"modified_at":"2016/04/20 11:33:00 +0700","media_folder_id":451,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":57576,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_diagram_with_r-002 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"diagram_with_r-002.png","created_at":"2016/04/19 15:11:05 +0700","asset_updated_at":"2016/04/19 15:11:05 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/04/19 15:11:11 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"diagram_with_r-002.png","asset_file_size":71502,"modified_at":"2016/04/19 15:11:11 +0700","media_folder_id":451,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":57575,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_diagram_with_r-001 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"diagram_with_r-001.png","created_at":"2016/04/19 15:10:51 +0700","asset_updated_at":"2016/04/19 15:10:51 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/04/19 15:10:58 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"diagram_with_r-001.png","asset_file_size":54482,"modified_at":"2016/04/19 15:10:58 +0700","media_folder_id":451,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":57574,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_diagram_with_r-003 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"diagram_with_r-003.png","created_at":"2016/04/19 15:00:46 +0700","asset_updated_at":"2016/04/19 15:00:46 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/04/19 15:00:51 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"diagram_with_r-003.png","asset_file_size":10616,"modified_at":"2016/04/19 15:00:51 +0700","media_folder_id":451,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":57573,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_cfa_r_14042016-002 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"cfa_r_14042016-002.png","created_at":"2016/04/14 22:03:29 +0700","asset_updated_at":"2016/04/14 22:03:29 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/04/14 22:03:32 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"cfa_r_14042016-002.png","asset_file_size":26271,"modified_at":"2016/04/14 22:03:32 +0700","media_folder_id":451,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":57522,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_cfa_r_14042016-001 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"cfa_r_14042016-001.png","created_at":"2016/04/14 22:03:17 +0700","asset_updated_at":"2016/04/14 22:03:17 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/04/14 22:03:21 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"cfa_r_14042016-001.png","asset_file_size":25863,"modified_at":"2016/04/14 22:03:21 +0700","media_folder_id":451,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":57521,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: