นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Our Shangri-La
Ico64
Kittisakdi Choomalee

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

หลัก > kittisak.c

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_r-ubuntu12043amd64-11 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"r-ubuntu12043amd64-11.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"r-ubuntu12043amd64-11.jpg","created_at":"2013/11/23 12:51:56 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/11/23 12:51:56 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/11/23 12:52:04 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/11/23 12:52:04 +0700","id":43778,"asset_file_size":224324}
 • Ico64_r-ubuntu12043amd64-08 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"r-ubuntu12043amd64-08.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"r-ubuntu12043amd64-08.jpg","created_at":"2013/11/23 12:50:12 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/11/23 12:50:12 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/11/23 12:50:22 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/11/23 12:50:22 +0700","id":43777,"asset_file_size":286577}
 • Ico64_r-ubuntu12043amd64-07 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"r-ubuntu12043amd64-07.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"r-ubuntu12043amd64-07.jpg","created_at":"2013/11/23 12:48:57 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/11/23 12:48:57 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/11/23 12:49:09 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/11/23 12:49:09 +0700","id":43776,"asset_file_size":362743}
 • Ico64_r-ubuntu12043amd64-06 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"r-ubuntu12043amd64-06.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"r-ubuntu12043amd64-06.jpg","created_at":"2013/11/23 12:47:24 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/11/23 12:47:24 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/11/23 12:47:36 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/11/23 12:47:36 +0700","id":43775,"asset_file_size":316400}
 • Ico64_r-ubuntu12043amd64-05 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"r-ubuntu12043amd64-05.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"r-ubuntu12043amd64-05.jpg","created_at":"2013/11/23 12:46:08 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/11/23 12:46:07 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/11/23 12:46:18 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/11/23 12:46:18 +0700","id":43774,"asset_file_size":322248}
 • Ico64_r-ubuntu12043amd64-04 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"r-ubuntu12043amd64-04.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"r-ubuntu12043amd64-04.jpg","created_at":"2013/11/23 12:44:56 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/11/23 12:44:56 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/11/23 12:45:06 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/11/23 12:45:06 +0700","id":43773,"asset_file_size":267201}
 • Ico64_r-ubuntu12043amd64-03 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"r-ubuntu12043amd64-03.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"r-ubuntu12043amd64-03.jpg","created_at":"2013/11/23 12:43:41 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/11/23 12:43:41 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/11/23 12:43:53 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/11/23 12:43:53 +0700","id":43772,"asset_file_size":313690}
 • Ico64_r-ubuntu12043amd64-02 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"r-ubuntu12043amd64-02.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"r-ubuntu12043amd64-02.jpg","created_at":"2013/11/23 12:41:34 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/11/23 12:41:34 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/11/23 12:41:45 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/11/23 12:41:45 +0700","id":43771,"asset_file_size":328681}
 • Ico64_r-ubuntu12043amd64-01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"r-ubuntu12043amd64-01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"r-ubuntu12043amd64-01.jpg","created_at":"2013/11/23 12:38:58 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/11/23 12:38:58 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/11/23 12:39:07 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/11/23 12:39:07 +0700","id":43770,"asset_file_size":263485}
 • Ico64_sk_met_weather_report20112013-1300tht {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"sk_met_weather_report20112013-1300tht.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"sk_met_weather_report20112013-1300tht.png","created_at":"2013/11/20 16:11:56 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/11/20 16:11:56 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/11/20 16:12:04 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/11/20 16:12:04 +0700","id":43727,"asset_file_size":588565}
 • Ico64_cummulative_rain_utapoa20112013-1515 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"cummulative_rain_utapoa20112013-1515.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"cummulative_rain_utapoa20112013-1515.png","created_at":"2013/11/20 16:03:53 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/11/20 16:03:53 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/11/20 16:03:58 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/11/20 16:03:58 +0700","id":43726,"asset_file_size":356821}
 • Ico64_cummulative_rain24hr_utapoa20112013-1515 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"cummulative_rain24hr_utapoa20112013-1515.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"cummulative_rain24hr_utapoa20112013-1515.png","created_at":"2013/11/20 15:58:58 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/11/20 15:58:58 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/11/20 15:59:10 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/11/20 15:59:10 +0700","id":43725,"asset_file_size":13385}
 • Ico64_sk_met_w54-56 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"sk_met_w54-56.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"sk_met_w54-56.png","created_at":"2013/11/20 15:49:59 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/11/20 15:49:59 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/11/20 15:50:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/11/20 15:50:15 +0700","id":43724,"asset_file_size":529905}
 • Ico64_rain_measure_code {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"rain_measure_code.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"rain_measure_code.png","created_at":"2013/11/20 12:42:34 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/11/20 12:42:34 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/11/20 12:42:39 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/11/20 12:42:39 +0700","id":43720,"asset_file_size":8566}
 • Ico64_sk_met_weather_report20112013-1000tht {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"sk_met_weather_report20112013-1000tht.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"sk_met_weather_report20112013-1000tht.png","created_at":"2013/11/20 12:38:23 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/11/20 12:38:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/11/20 12:38:32 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/11/20 12:38:32 +0700","id":43719,"asset_file_size":497245}
 • Ico64_cummulative_rain_utapoa20112013-1145 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"cummulative_rain_utapoa20112013-1145.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"cummulative_rain_utapoa20112013-1145.png","created_at":"2013/11/20 12:27:00 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/11/20 12:27:00 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/11/20 12:27:20 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/11/20 12:27:20 +0700","id":43718,"asset_file_size":302623}
 • Ico64_cummulative_rain24hr_utapoa20112013-1145 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"cummulative_rain24hr_utapoa20112013-1145.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"cummulative_rain24hr_utapoa20112013-1145.png","created_at":"2013/11/20 12:22:41 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/11/20 12:22:41 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/11/20 12:22:46 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/11/20 12:22:46 +0700","id":43717,"asset_file_size":13787}
 • Ico64_w53-56-sk_met {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"w53-56-sk_met.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"w53-56-sk_met.png","created_at":"2013/11/20 12:14:59 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/11/20 12:14:59 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/11/20 12:15:07 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/11/20 12:15:07 +0700","id":43716,"asset_file_size":509371}
 • Ico64_factor_matrix_spss_out_mtcars-03 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"factor_matrix_spss_out_mtcars-03.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"factor_matrix_spss_out_mtcars-03.png","created_at":"2013/11/19 20:34:32 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/11/19 20:34:32 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/11/19 20:34:41 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/11/19 20:34:41 +0700","id":43715,"asset_file_size":25750}
 • Ico64_factor_matrix_spss_out_mtcars-02 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"factor_matrix_spss_out_mtcars-02.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"factor_matrix_spss_out_mtcars-02.png","created_at":"2013/11/19 20:34:23 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/11/19 20:34:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/11/19 20:34:35 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/11/19 20:34:35 +0700","id":43714,"asset_file_size":60505}
 • Ico64_factor_matrix_spss_out_mtcars-01 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"factor_matrix_spss_out_mtcars-01.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"factor_matrix_spss_out_mtcars-01.png","created_at":"2013/11/19 20:04:53 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/11/19 20:04:53 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/11/19 20:05:01 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/11/19 20:05:01 +0700","id":43713,"asset_file_size":91042}
 • Ico64_cummunality_val_mtcars-01 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"cummunality_val_mtcars-01.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"cummunality_val_mtcars-01.png","created_at":"2013/11/14 17:25:07 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/11/14 17:25:07 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/11/14 17:25:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/11/14 17:25:15 +0700","id":43660,"asset_file_size":30934}
 • Ico64_mtcars_biplot_factanal08112013-01 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"mtcars_biplot_factanal08112013-01.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"mtcars_biplot_factanal08112013-01.png","created_at":"2013/11/08 14:54:31 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/11/08 14:54:31 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/11/08 15:03:59 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/11/08 15:03:59 +0700","id":43563,"asset_file_size":20240}
 • Ico64_fmtcars_2factors_biplot07112013-01 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"fmtcars_2factors_biplot07112013-01.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"fmtcars_2factors_biplot07112013-01.png","created_at":"2013/11/07 13:14:01 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/11/07 13:14:01 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/11/07 13:14:12 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/11/07 13:14:12 +0700","id":43551,"asset_file_size":20240}
 • Ico64_mtcars {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"mtcars.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"mtcars.png","created_at":"2013/11/07 12:20:28 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/11/07 12:20:28 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/11/07 13:02:42 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/11/07 13:02:42 +0700","id":43550,"asset_file_size":59714}
 • Ico64_pairs_mtcars3facotor-01 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"pairs_mtcars3facotor-01.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"pairs_mtcars3facotor-01.png","created_at":"2013/11/03 16:58:13 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/11/03 16:58:13 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/11/03 17:02:58 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/11/03 17:02:58 +0700","id":43509,"asset_file_size":9416}
 • Ico64_bloggerbyweek01-31-102013 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"bloggerbyweek01-31-102013.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"bloggerbyweek01-31-102013.png","created_at":"2013/11/02 13:02:15 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/11/02 13:02:15 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/11/02 13:02:57 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/11/02 13:02:57 +0700","id":43500,"asset_file_size":9450}
 • Ico64_blogbyday01-31-102013 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"blogbyday01-31-102013.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"blogbyday01-31-102013.png","created_at":"2013/11/02 12:51:30 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/11/02 12:51:30 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/11/02 13:02:34 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/11/02 13:02:34 +0700","id":43499,"asset_file_size":11897}
 • Ico64_bomoctober31-01_2013-01 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"bomoctober31-01_2013-01.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"bomoctober31-01_2013-01.png","created_at":"2013/11/02 12:50:58 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/11/02 12:50:58 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/11/02 13:02:28 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/11/02 13:02:28 +0700","id":43498,"asset_file_size":101858}
 • Ico64_plot_mtcars2factor_varlab-01 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"plot_mtcars2factor_varlab-01.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"plot_mtcars2factor_varlab-01.png","created_at":"2013/10/31 16:25:03 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/10/31 16:25:03 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/10/31 16:25:05 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/10/31 16:25:05 +0700","id":43485,"asset_file_size":4815}
 • Ico64_blogbyblogger_sec_sep01-302013-01 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"blogbyblogger_sec_sep01-302013-01.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"blogbyblogger_sec_sep01-302013-01.png","created_at":"2013/10/30 12:55:56 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/10/30 12:55:56 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/10/30 12:56:08 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/10/30 12:56:08 +0700","id":43467,"asset_file_size":30997}
 • Ico64_sec_numbloggroupsep2013-01 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"sec_numbloggroupsep2013-01.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"sec_numbloggroupsep2013-01.png","created_at":"2013/10/30 12:55:27 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/10/30 12:55:27 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/10/30 12:55:35 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/10/30 12:55:35 +0700","id":43466,"asset_file_size":8335}
 • Ico64_tblog_tbloggerbywunitsep01-302013-01 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"tblog_tbloggerbywunitsep01-302013-01.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"tblog_tbloggerbywunitsep01-302013-01.png","created_at":"2013/10/29 17:36:15 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/10/29 17:36:15 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/10/29 17:36:26 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/10/29 17:36:26 +0700","id":43456,"asset_file_size":23400}
 • Ico64_testacdchemsketch01 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"testacdchemsketch01.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"testacdchemsketch01.png","created_at":"2013/10/29 15:52:22 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/10/29 15:52:22 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/10/29 15:52:33 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/10/29 15:52:33 +0700","id":43453,"asset_file_size":11412}
 • Ico64_loading_score001 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"loading_score001.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"loading_score001.png","created_at":"2013/10/26 13:43:22 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/10/26 13:43:22 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/10/26 13:43:35 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/10/26 13:43:35 +0700","id":43413,"asset_file_size":105637}
 • Ico64_screeplot002 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"screeplot002.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"screeplot002.png","created_at":"2013/10/26 11:47:32 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/10/26 11:47:32 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/10/26 11:47:39 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/10/26 11:47:39 +0700","id":43412,"asset_file_size":62864}
ขนาดย่อ: