นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Our Shangri-La
Ico64
Kittisakdi Choomalee

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

หลัก > kittisak.c

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_eigenvalue001 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2013/10/26 11:47:24 +0700","updated_at":"2013/10/26 11:47:33 +0700","created_at":"2013/10/26 11:47:24 +0700","asset_file_name":"eigenvalue001.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":43411,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"eigenvalue001.png","modified_at":"2013/10/26 11:47:33 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":83680,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_screeplot001 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2013/10/25 23:58:04 +0700","updated_at":"2013/10/25 23:58:13 +0700","created_at":"2013/10/25 23:58:04 +0700","asset_file_name":"screeplot001.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":43409,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"screeplot001.png","modified_at":"2013/10/25 23:58:13 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":12669,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_nblogbybunitseptember2013-01 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2013/10/22 14:42:44 +0700","updated_at":"2013/10/22 14:42:58 +0700","created_at":"2013/10/22 14:42:44 +0700","asset_file_name":"nblogbybunitseptember2013-01.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":43298,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"nblogbybunitseptember2013-01.png","modified_at":"2013/10/22 14:42:58 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":33644,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_nbloggerbybunitseptember2013-01 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2013/10/22 11:53:30 +0700","updated_at":"2013/10/22 11:53:45 +0700","created_at":"2013/10/22 11:53:30 +0700","asset_file_name":"nbloggerbybunitseptember2013-01.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":43296,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"nbloggerbybunitseptember2013-01.png","modified_at":"2013/10/22 11:53:45 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":34396,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_bloggerbynumberofblog092013-01 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2013/10/18 12:21:23 +0700","updated_at":"2013/10/18 12:21:39 +0700","created_at":"2013/10/18 12:21:23 +0700","asset_file_name":"bloggerbynumberofblog092013-01.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":43258,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"bloggerbynumberofblog092013-01.png","modified_at":"2013/10/18 12:21:39 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":8146,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_word2k3_show_recent_files-06 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2013/10/17 16:23:38 +0700","updated_at":"2013/10/17 16:23:50 +0700","created_at":"2013/10/17 16:23:38 +0700","asset_file_name":"word2k3_show_recent_files-06.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":43255,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"word2k3_show_recent_files-06.jpg","modified_at":"2013/10/17 16:23:50 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":124155,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_word2k3_show_recent_files-05 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2013/10/17 16:23:30 +0700","updated_at":"2013/10/17 16:23:38 +0700","created_at":"2013/10/17 16:23:30 +0700","asset_file_name":"word2k3_show_recent_files-05.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":43254,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"word2k3_show_recent_files-05.jpg","modified_at":"2013/10/17 16:23:38 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":128011,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_word2k3_show_recent_files-04 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2013/10/17 16:23:22 +0700","updated_at":"2013/10/17 16:23:30 +0700","created_at":"2013/10/17 16:23:22 +0700","asset_file_name":"word2k3_show_recent_files-04.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":43253,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"word2k3_show_recent_files-04.jpg","modified_at":"2013/10/17 16:23:30 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":92031,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_word2k3_show_recent_files-03 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2013/10/17 16:23:15 +0700","updated_at":"2013/10/17 16:23:23 +0700","created_at":"2013/10/17 16:23:15 +0700","asset_file_name":"word2k3_show_recent_files-03.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":43252,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"word2k3_show_recent_files-03.jpg","modified_at":"2013/10/17 16:23:23 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":54679,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_word2k3_show_recent_files-02 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2013/10/17 16:23:06 +0700","updated_at":"2013/10/17 16:23:16 +0700","created_at":"2013/10/17 16:23:06 +0700","asset_file_name":"word2k3_show_recent_files-02.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":43251,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"word2k3_show_recent_files-02.jpg","modified_at":"2013/10/17 16:23:16 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":96883,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_word2k3_show_recent_files-01 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2013/10/17 16:22:58 +0700","updated_at":"2013/10/17 16:23:09 +0700","created_at":"2013/10/17 16:22:58 +0700","asset_file_name":"word2k3_show_recent_files-01.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":43250,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"word2k3_show_recent_files-01.jpg","modified_at":"2013/10/17 16:23:09 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":65405,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_all16102013lastlog-001 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2013/10/17 11:39:47 +0700","updated_at":"2013/10/17 11:40:00 +0700","created_at":"2013/10/17 11:39:47 +0700","asset_file_name":"all16102013lastlog-001.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":43249,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"all16102013lastlog-001.png","modified_at":"2013/10/17 11:40:00 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":11035,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_radarsat-2_13102013_0603_edit-2 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2013/10/14 10:23:50 +0700","updated_at":"2013/10/14 10:24:00 +0700","created_at":"2013/10/14 10:23:50 +0700","asset_file_name":"radarsat-2_13102013_0603_edit-2.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":43224,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"radarsat-2_13102013_0603_edit-2.png","modified_at":"2013/10/14 10:24:00 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":355065,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_blogscmpaugnsep2013-01 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2013/10/03 16:02:33 +0700","updated_at":"2013/10/03 16:02:54 +0700","created_at":"2013/10/03 16:02:33 +0700","asset_file_name":"blogsCMPaugNsep2013-01.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":43070,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"blogsCMPaugNsep2013-01.png","modified_at":"2013/10/03 16:02:54 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":12506,"group_member_commentable":false}
 • {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2013/10/02 10:40:41 +0700","updated_at":"2013/10/02 10:40:50 +0700","created_at":"2013/10/02 10:40:41 +0700","asset_file_name":"30-01092013.csv","asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":43052,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"30-01092013.csv","modified_at":"2013/10/02 10:40:50 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":9666,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_bomseptember30-01 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2013/10/01 17:04:18 +0700","updated_at":"2013/10/01 17:04:25 +0700","created_at":"2013/10/01 17:04:18 +0700","asset_file_name":"bomseptember30-01.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":43051,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"bomseptember30-01.png","modified_at":"2013/10/01 17:04:25 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":103161,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_blognblogger30092013-01 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2013/10/01 17:04:05 +0700","updated_at":"2013/10/01 17:04:08 +0700","created_at":"2013/10/01 17:04:05 +0700","asset_file_name":"blogNblogger30092013-01.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":43050,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"blogNblogger30092013-01.png","modified_at":"2013/10/01 17:04:08 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":10386,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_bloggerlistbyweek01-30-092013-01 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2013/10/01 17:03:55 +0700","updated_at":"2013/10/01 17:03:58 +0700","created_at":"2013/10/01 17:03:55 +0700","asset_file_name":"bloggerListbyweek01-30-092013-01.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":43049,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"bloggerListbyweek01-30-092013-01.png","modified_at":"2013/10/01 17:03:58 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":45388,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_bloggerbyweek30092013-01 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2013/10/01 17:03:43 +0700","updated_at":"2013/10/01 17:03:45 +0700","created_at":"2013/10/01 17:03:43 +0700","asset_file_name":"bloggerbyweek30092013-01.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":43048,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"bloggerbyweek30092013-01.png","modified_at":"2013/10/01 17:03:45 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":9245,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_bloggerbynumweek30092013-01 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2013/10/01 17:03:17 +0700","updated_at":"2013/10/01 17:03:21 +0700","created_at":"2013/10/01 17:03:17 +0700","asset_file_name":"bloggerbynumweek30092013-01.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":43047,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"bloggerbynumweek30092013-01.png","modified_at":"2013/10/01 17:03:21 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":10260,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_blogbydate01-30092013-01 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2013/10/03 15:19:43 +0700","updated_at":"2013/10/03 15:19:49 +0700","created_at":"2013/10/01 17:02:57 +0700","asset_file_name":"blogbydate01-30092013-01.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":43046,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"blogbydate01-30092013-01.png","modified_at":"2013/10/03 15:19:49 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":11737,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_security_error_0012 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2013/09/24 16:51:55 +0700","updated_at":"2013/09/24 16:52:06 +0700","created_at":"2013/09/24 16:51:55 +0700","asset_file_name":"security_error_0012.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":42928,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"security_error_0012.jpg","modified_at":"2013/09/24 16:52:06 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":54142,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_security_error_001 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2013/09/24 16:51:46 +0700","updated_at":"2013/09/24 16:51:59 +0700","created_at":"2013/09/24 16:51:47 +0700","asset_file_name":"security_error_001.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":42927,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"security_error_001.jpg","modified_at":"2013/09/24 16:51:59 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":105782,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_bomseptember22-01 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2013/09/23 14:49:21 +0700","updated_at":"2013/09/23 14:49:35 +0700","created_at":"2013/09/23 14:49:21 +0700","asset_file_name":"bomseptember22-01.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":42903,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"bomseptember22-01.png","modified_at":"2013/09/23 14:49:35 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":105457,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_blogbydate01-23092013-01 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2013/09/23 14:49:02 +0700","updated_at":"2013/09/23 14:49:16 +0700","created_at":"2013/09/23 14:49:02 +0700","asset_file_name":"blogbydate01-23092013-01.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":42902,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"blogbydate01-23092013-01.png","modified_at":"2013/09/23 14:49:16 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":9040,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_bomseptember18-01 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2013/09/19 18:09:18 +0700","updated_at":"2013/09/19 18:09:23 +0700","created_at":"2013/09/19 18:09:18 +0700","asset_file_name":"bomseptember18-01.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":42836,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"bomseptember18-01.png","modified_at":"2013/09/19 18:09:23 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":76849,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_blogbydate01-18092013-01 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2013/09/19 18:09:01 +0700","updated_at":"2013/09/19 18:09:06 +0700","created_at":"2013/09/19 18:09:01 +0700","asset_file_name":"blogbydate01-18092013-01.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":42835,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"blogbydate01-18092013-01.png","modified_at":"2013/09/19 18:09:06 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":9995,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_table_wunitnweek082013 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2013/09/17 16:19:08 +0700","updated_at":"2013/09/17 16:19:16 +0700","created_at":"2013/09/17 16:19:08 +0700","asset_file_name":"table_wunitNweek082013.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":42811,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"table_wunitNweek082013.png","modified_at":"2013/09/17 16:19:16 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":30554,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_csv2excel-06 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2013/09/17 09:30:06 +0700","updated_at":"2013/09/17 09:30:17 +0700","created_at":"2013/09/17 09:30:06 +0700","asset_file_name":"csv2excel-06.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":42809,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"csv2excel-06.jpg","modified_at":"2013/09/17 09:30:17 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":80733,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_csv2excel-05 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2013/09/17 09:29:58 +0700","updated_at":"2013/09/17 09:30:05 +0700","created_at":"2013/09/17 09:29:58 +0700","asset_file_name":"csv2excel-05.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":42808,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"csv2excel-05.jpg","modified_at":"2013/09/17 09:30:05 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":90396,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_csv2excel-04 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2013/09/17 09:29:50 +0700","updated_at":"2013/09/17 09:29:59 +0700","created_at":"2013/09/17 09:29:50 +0700","asset_file_name":"csv2excel-04.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":42807,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"csv2excel-04.jpg","modified_at":"2013/09/17 09:29:59 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":76789,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_csv2excel-03 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2013/09/17 09:29:42 +0700","updated_at":"2013/09/17 09:29:53 +0700","created_at":"2013/09/17 09:29:42 +0700","asset_file_name":"csv2excel-03.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":42806,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"csv2excel-03.jpg","modified_at":"2013/09/17 09:29:53 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":100815,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_csv2excel-02 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2013/09/17 09:29:34 +0700","updated_at":"2013/09/17 09:29:46 +0700","created_at":"2013/09/17 09:29:34 +0700","asset_file_name":"csv2excel-02.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":42805,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"csv2excel-02.jpg","modified_at":"2013/09/17 09:29:46 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":110955,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_csv2excel-01 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2013/09/17 09:29:26 +0700","updated_at":"2013/09/17 09:29:34 +0700","created_at":"2013/09/17 09:29:26 +0700","asset_file_name":"csv2excel-01.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":42804,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"csv2excel-01.jpg","modified_at":"2013/09/17 09:29:34 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":171181,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_bloggerbywunitweek4082013-01 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2013/09/13 17:26:46 +0700","updated_at":"2013/09/13 17:26:52 +0700","created_at":"2013/09/13 17:26:46 +0700","asset_file_name":"bloggerbywunitweek4082013-01.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":42746,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"bloggerbywunitweek4082013-01.png","modified_at":"2013/09/13 17:26:52 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":9429,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_bloggerbywunitweek3082013-01 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2013/09/13 17:26:36 +0700","updated_at":"2013/09/13 17:26:46 +0700","created_at":"2013/09/13 17:26:36 +0700","asset_file_name":"bloggerbywunitweek3082013-01.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":42745,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"bloggerbywunitweek3082013-01.png","modified_at":"2013/09/13 17:26:46 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":8205,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: