นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Our Shangri-La
Ico64
Kittisakdi Choomalee

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

Main > kittisak.c

No folder found
  • Small_epidata-0001 {"commentable":true,"modified_at":"2015/12/02 14:01:10 +0700","media_folder_id":451,"deleted_at":null,"asset_file_size":80105,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/png","id":55637,"created_at":"2015/12/02 13:58:28 +0700","asset_file_name":"epidata-0001.png","updated_at":"2015/12/02 14:01:10 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/12/02 13:58:28 +0700","description":"epidata-0001.png","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_zotero_online_pdf_import_10 {"commentable":true,"modified_at":"2015/10/16 19:54:08 +0700","media_folder_id":451,"deleted_at":null,"asset_file_size":113406,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/png","id":55151,"created_at":"2015/10/16 19:54:03 +0700","asset_file_name":"zotero_online_pdf_import_10.png","updated_at":"2015/10/16 19:54:08 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/10/16 19:54:03 +0700","description":"zotero_online_pdf_import_10.png","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_zotero_online_pdf_import_09 {"commentable":true,"modified_at":"2015/10/16 19:52:49 +0700","media_folder_id":451,"deleted_at":null,"asset_file_size":129039,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/png","id":55150,"created_at":"2015/10/16 19:52:45 +0700","asset_file_name":"zotero_online_pdf_import_09.png","updated_at":"2015/10/16 19:52:49 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/10/16 19:52:45 +0700","description":"zotero_online_pdf_import_09.png","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_zotero_online_pdf_import_08 {"commentable":true,"modified_at":"2015/10/16 19:49:15 +0700","media_folder_id":451,"deleted_at":null,"asset_file_size":80746,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/png","id":55149,"created_at":"2015/10/16 19:49:07 +0700","asset_file_name":"zotero_online_pdf_import_08.png","updated_at":"2015/10/16 19:49:15 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/10/16 19:49:07 +0700","description":"zotero_online_pdf_import_08.png","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_zotero_online_pdf_import_07 {"commentable":true,"modified_at":"2015/10/16 19:45:41 +0700","media_folder_id":451,"deleted_at":null,"asset_file_size":40579,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/png","id":55148,"created_at":"2015/10/16 19:45:36 +0700","asset_file_name":"zotero_online_pdf_import_07.png","updated_at":"2015/10/16 19:45:41 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/10/16 19:45:36 +0700","description":"zotero_online_pdf_import_07.png","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_zotero_online_pdf_import_05-1 {"commentable":true,"modified_at":"2015/10/16 19:43:37 +0700","media_folder_id":451,"deleted_at":null,"asset_file_size":56145,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/png","id":55147,"created_at":"2015/10/16 19:43:33 +0700","asset_file_name":"zotero_online_pdf_import_05-1.png","updated_at":"2015/10/16 19:43:37 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/10/16 19:43:33 +0700","description":"zotero_online_pdf_import_05-1.png","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_zotero_online_pdf_import_06 {"commentable":true,"modified_at":"2015/10/16 19:39:37 +0700","media_folder_id":451,"deleted_at":null,"asset_file_size":130810,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/png","id":55146,"created_at":"2015/10/16 19:39:29 +0700","asset_file_name":"zotero_online_pdf_import_06.png","updated_at":"2015/10/16 19:39:37 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/10/16 19:39:29 +0700","description":"zotero_online_pdf_import_06.png","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_zotero_online_pdf_import_05 {"commentable":true,"modified_at":"2015/10/16 19:36:03 +0700","media_folder_id":451,"deleted_at":null,"asset_file_size":145787,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/png","id":55145,"created_at":"2015/10/16 19:35:57 +0700","asset_file_name":"zotero_online_pdf_import_05.png","updated_at":"2015/10/16 19:36:03 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/10/16 19:35:57 +0700","description":"zotero_online_pdf_import_05.png","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_zotero_online_pdf_import_04 {"commentable":true,"modified_at":"2015/10/16 19:26:32 +0700","media_folder_id":451,"deleted_at":null,"asset_file_size":174111,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/png","id":55144,"created_at":"2015/10/16 19:26:27 +0700","asset_file_name":"zotero_online_pdf_import_04.png","updated_at":"2015/10/16 19:26:32 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/10/16 19:26:27 +0700","description":"zotero_online_pdf_import_04.png","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
Thumbnail Size: