นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Our Shangri-La
Ico64
Kittisakdi Choomalee

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

Main > kittisak.c

No folder found
  • Small_zotero_online_pdf_import_03 {"commentable":true,"modified_at":"2015/10/16 19:18:02 +0700","media_folder_id":451,"deleted_at":null,"asset_file_size":84914,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/png","id":55143,"created_at":"2015/10/16 19:17:57 +0700","asset_file_name":"zotero_online_pdf_import_03.png","updated_at":"2015/10/16 19:18:02 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/10/16 19:17:57 +0700","description":"zotero_online_pdf_import_03.png","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_zotero_online_pdf_import_02 {"commentable":true,"modified_at":"2015/10/16 19:13:58 +0700","media_folder_id":451,"deleted_at":null,"asset_file_size":45246,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/png","id":55142,"created_at":"2015/10/16 19:13:50 +0700","asset_file_name":"zotero_online_pdf_import_02.png","updated_at":"2015/10/16 19:13:58 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/10/16 19:13:50 +0700","description":"zotero_online_pdf_import_02.png","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_zotero_online_pdf_import_01 {"commentable":true,"modified_at":"2015/10/16 19:13:49 +0700","media_folder_id":451,"deleted_at":null,"asset_file_size":73855,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/png","id":55141,"created_at":"2015/10/16 19:13:41 +0700","asset_file_name":"zotero_online_pdf_import_01.png","updated_at":"2015/10/16 19:13:49 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/10/16 19:13:41 +0700","description":"zotero_online_pdf_import_01.png","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_zotero_pdf_import_06 {"commentable":true,"modified_at":"2015/10/14 17:34:47 +0700","media_folder_id":451,"deleted_at":null,"asset_file_size":166070,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":55135,"created_at":"2015/10/14 17:34:44 +0700","asset_file_name":"zotero_pdf_import_06.jpg","updated_at":"2015/10/14 17:34:47 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/10/14 17:34:44 +0700","description":"zotero_pdf_import_06.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_zotero_pdf_import_05 {"commentable":true,"modified_at":"2015/10/14 17:34:40 +0700","media_folder_id":451,"deleted_at":null,"asset_file_size":107932,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":55134,"created_at":"2015/10/14 17:34:34 +0700","asset_file_name":"zotero_pdf_import_05.jpg","updated_at":"2015/10/14 17:34:40 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/10/14 17:34:34 +0700","description":"zotero_pdf_import_05.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_zotero_pdf_import_04 {"commentable":true,"modified_at":"2015/10/14 17:34:11 +0700","media_folder_id":451,"deleted_at":null,"asset_file_size":100120,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":55133,"created_at":"2015/10/14 17:34:05 +0700","asset_file_name":"zotero_pdf_import_04.jpg","updated_at":"2015/10/14 17:34:11 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/10/14 17:34:05 +0700","description":"zotero_pdf_import_04.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_zotero_pdf_import_03 {"commentable":true,"modified_at":"2015/10/14 17:32:33 +0700","media_folder_id":451,"deleted_at":null,"asset_file_size":73220,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":55132,"created_at":"2015/10/14 17:32:27 +0700","asset_file_name":"zotero_pdf_import_03.jpg","updated_at":"2015/10/14 17:32:33 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/10/14 17:32:27 +0700","description":"zotero_pdf_import_03.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_zotero_pdf_import_02 {"commentable":true,"modified_at":"2015/10/14 17:27:24 +0700","media_folder_id":451,"deleted_at":null,"asset_file_size":100211,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":55131,"created_at":"2015/10/14 17:27:16 +0700","asset_file_name":"zotero_pdf_import_02.jpg","updated_at":"2015/10/14 17:27:24 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/10/14 17:27:16 +0700","description":"zotero_pdf_import_02.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_zotero_pdf_import_01 {"commentable":true,"modified_at":"2015/10/14 17:27:16 +0700","media_folder_id":451,"deleted_at":null,"asset_file_size":107097,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":55130,"created_at":"2015/10/14 17:27:08 +0700","asset_file_name":"zotero_pdf_import_01.jpg","updated_at":"2015/10/14 17:27:16 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/10/14 17:27:08 +0700","description":"zotero_pdf_import_01.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
Thumbnail Size: