นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Our Shangri-La
Ico64
Kittisakdi Choomalee

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

หลัก > kittisak.c

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_commed-hp8-trip-3-02 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"commed-hp8-trip-3-02.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"commed-hp8-trip-3-02.jpg","created_at":"2013/08/27 17:57:57 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/08/27 17:57:57 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/08/27 17:58:02 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/08/27 17:58:02 +0700","id":42372,"asset_file_size":125835}
 • Ico64_commed-hp8-trip-3-01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"commed-hp8-trip-3-01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"commed-hp8-trip-3-01.jpg","created_at":"2013/08/27 17:57:50 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/08/27 17:57:50 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/08/27 17:57:58 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/08/27 17:57:58 +0700","id":42371,"asset_file_size":179878}
 • Ico64_rachaprapa_500_googlemap_03 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"rachaprapa_500_googlemap_03.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"rachaprapa_500_googlemap_03.jpg","created_at":"2013/08/27 17:57:31 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/08/27 17:57:31 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/08/27 17:57:39 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/08/27 17:57:39 +0700","id":42370,"asset_file_size":278556}
 • Ico64_rachaprapa_500_googlemap_02 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"rachaprapa_500_googlemap_02.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"rachaprapa_500_googlemap_02.jpg","created_at":"2013/08/27 17:57:23 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/08/27 17:57:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/08/27 17:57:29 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/08/27 17:57:29 +0700","id":42369,"asset_file_size":180272}
 • Ico64_rachaprapa_500_googlemap_01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"rachaprapa_500_googlemap_01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"rachaprapa_500_googlemap_01.jpg","created_at":"2013/08/27 17:57:15 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/08/27 17:57:15 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/08/27 17:57:23 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/08/27 17:57:23 +0700","id":42368,"asset_file_size":213666}
 • Ico64_blogbydate22-01082013-01 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"blogbydate22-01082013-01.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"blogbydate22-01082013-01.png","created_at":"2013/08/23 16:25:13 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/08/23 16:25:13 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/08/23 16:25:16 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/08/23 16:25:16 +0700","id":42339,"asset_file_size":11424}
 • Ico64_bomaugust22-01 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"bomaugust22-01.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"bomaugust22-01.png","created_at":"2013/08/23 16:25:02 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/08/23 16:25:02 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/08/23 16:25:10 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/08/23 16:25:10 +0700","id":42338,"asset_file_size":79640}
 • Ico64_front_cover_notebook-001 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"front_cover_notebook-001.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"front_cover_notebook-001.jpg","created_at":"2013/08/21 11:17:49 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/08/21 11:17:48 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/08/21 11:18:10 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/08/21 11:18:10 +0700","id":42287,"asset_file_size":170573}
 • Ico64_psuarc_natrun2013_pre_05 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psuarc_natrun2013_pre_05.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"psuarc_natrun2013_pre_05.jpg","created_at":"2013/08/09 13:19:40 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/08/09 13:19:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/08/09 13:19:46 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/08/09 13:19:46 +0700","id":41977,"asset_file_size":178872}
 • Ico64_psuarc_natrun2013_pre_04 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psuarc_natrun2013_pre_04.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"psuarc_natrun2013_pre_04.jpg","created_at":"2013/08/09 13:19:30 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/08/09 13:19:30 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/08/09 13:19:35 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/08/09 13:19:35 +0700","id":41976,"asset_file_size":165628}
 • Ico64_psuarc_natrun2013_pre_03 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psuarc_natrun2013_pre_03.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"psuarc_natrun2013_pre_03.jpg","created_at":"2013/08/09 13:19:22 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/08/09 13:19:22 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/08/09 13:19:28 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/08/09 13:19:28 +0700","id":41975,"asset_file_size":182682}
 • Ico64_psuarc_natrun2013_pre_02 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psuarc_natrun2013_pre_02.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"psuarc_natrun2013_pre_02.jpg","created_at":"2013/08/09 13:19:15 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/08/09 13:19:15 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/08/09 13:19:18 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/08/09 13:19:18 +0700","id":41974,"asset_file_size":118764}
 • Ico64_psuarc_natrun2013_pre_01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psuarc_natrun2013_pre_01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"psuarc_natrun2013_pre_01.jpg","created_at":"2013/08/09 13:19:08 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/08/09 13:19:08 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/08/09 13:19:12 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/08/09 13:19:12 +0700","id":41973,"asset_file_size":149582}
 • Ico64_asiasat_720x486080820130716gmt {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"asiasat_720x486080820130716gmt.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"asiasat_720x486080820130716gmt.jpg","created_at":"2013/08/08 15:34:18 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/08/08 15:34:18 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/08/08 15:34:21 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/08/08 15:34:21 +0700","id":41942,"asset_file_size":75855}
 • Ico64_ir080820130700utc {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ir080820130700utc.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"ir080820130700utc.jpg","created_at":"2013/08/08 15:29:37 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/08/08 15:29:37 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/08/08 15:29:39 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/08/08 15:29:39 +0700","id":41941,"asset_file_size":62635}
 • Ico64_stp240_last {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"stp240_last.gif080820130715utc.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"stp240_last.gif080820130715utc.png","created_at":"2013/08/08 15:21:31 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/08/08 15:21:31 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/08/08 15:21:38 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/08/08 15:21:38 +0700","id":41940,"asset_file_size":211099}
 • Ico64_u-thapoa080820131500th_001 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"u-thapoa080820131500th_001.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"u-thapoa080820131500th_001.jpg","created_at":"2013/08/08 15:10:08 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/08/08 15:10:08 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/08/08 15:10:14 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/08/08 15:10:14 +0700","id":41939,"asset_file_size":174558}
 • Ico64_stata7_screenshot__2013_04 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"stata7_screenshot__2013_04.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"stata7_screenshot__2013_04.jpg","created_at":"2013/08/08 12:56:21 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/08/08 12:56:21 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/08/08 12:56:30 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/08/08 12:56:30 +0700","id":41931,"asset_file_size":100356}
 • Ico64_stata7_screenshot__2013_03 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"stata7_screenshot__2013_03.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"stata7_screenshot__2013_03.jpg","created_at":"2013/08/08 12:56:13 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/08/08 12:56:13 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/08/08 12:56:21 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/08/08 12:56:21 +0700","id":41930,"asset_file_size":124879}
 • Ico64_stata7_screenshot__2013_02 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"stata7_screenshot__2013_02.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"stata7_screenshot__2013_02.jpg","created_at":"2013/08/08 12:56:05 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/08/08 12:56:05 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/08/08 12:56:14 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/08/08 12:56:14 +0700","id":41929,"asset_file_size":114497}
 • Ico64_stata7_screenshot__2013_01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"stata7_screenshot__2013_01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"stata7_screenshot__2013_01.jpg","created_at":"2013/08/08 12:55:54 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/08/08 12:55:54 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/08/08 12:56:02 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/08/08 12:56:02 +0700","id":41928,"asset_file_size":112161}
 • Ico64_chalae_mangrove_crab {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"chalae_mangrove_crab.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"chalae_mangrove_crab.jpg","created_at":"2013/08/08 10:15:23 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/08/08 10:15:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/08/08 10:15:26 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/08/08 10:15:26 +0700","id":41927,"asset_file_size":204883}
 • Ico64_commed-hp8-2013-d21-12 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"commed-hp8-2013-d21-12.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"commed-hp8-2013-d21-12.jpg","created_at":"2013/08/07 20:38:43 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/08/07 20:38:43 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/08/07 20:38:48 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/08/07 20:38:48 +0700","id":41922,"asset_file_size":135252}
 • Ico64_commed-hp8-2013-d21-11 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"commed-hp8-2013-d21-11.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"commed-hp8-2013-d21-11.jpg","created_at":"2013/08/07 20:38:35 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/08/07 20:38:35 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/08/07 20:38:40 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/08/07 20:38:40 +0700","id":41921,"asset_file_size":162087}
 • Ico64_commed-hp8-2013-d21-10 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"commed-hp8-2013-d21-10.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"commed-hp8-2013-d21-10.jpg","created_at":"2013/08/07 20:38:24 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/08/07 20:38:24 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/08/07 20:38:31 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/08/07 20:38:31 +0700","id":41920,"asset_file_size":159005}
 • Ico64_commed-hp8-2013-d21-09 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"commed-hp8-2013-d21-09.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"commed-hp8-2013-d21-09.jpg","created_at":"2013/08/07 20:38:15 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/08/07 20:38:15 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/08/07 20:38:18 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/08/07 20:38:18 +0700","id":41919,"asset_file_size":168413}
 • Ico64_commed-hp8-2013-d21-08 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"commed-hp8-2013-d21-08.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"commed-hp8-2013-d21-08.jpg","created_at":"2013/08/07 20:38:05 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/08/07 20:38:05 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/08/07 20:38:10 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/08/07 20:38:10 +0700","id":41918,"asset_file_size":160281}
 • Ico64_commed-hp8-2013-d21-07 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"commed-hp8-2013-d21-07.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"commed-hp8-2013-d21-07.jpg","created_at":"2013/08/07 20:37:57 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/08/07 20:37:57 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/08/07 20:38:02 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/08/07 20:38:02 +0700","id":41917,"asset_file_size":210929}
 • Ico64_commed-hp8-2013-d21-06 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"commed-hp8-2013-d21-06.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"commed-hp8-2013-d21-06.jpg","created_at":"2013/08/07 20:37:49 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/08/07 20:37:49 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/08/07 20:37:53 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/08/07 20:37:53 +0700","id":41916,"asset_file_size":175599}
 • Ico64_commed-hp8-2013-d21-05 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"commed-hp8-2013-d21-05.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"commed-hp8-2013-d21-05.jpg","created_at":"2013/08/07 20:37:41 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/08/07 20:37:41 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/08/07 20:37:49 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/08/07 20:37:49 +0700","id":41915,"asset_file_size":130762}
 • Ico64_commed-hp8-2013-d21-04 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"commed-hp8-2013-d21-04.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"commed-hp8-2013-d21-04.jpg","created_at":"2013/08/07 20:37:34 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/08/07 20:37:34 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/08/07 20:37:40 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/08/07 20:37:40 +0700","id":41914,"asset_file_size":154995}
 • Ico64_commed-hp8-2013-d21-03 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"commed-hp8-2013-d21-03.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"commed-hp8-2013-d21-03.jpg","created_at":"2013/08/07 20:37:27 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/08/07 20:37:27 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/08/07 20:37:32 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/08/07 20:37:32 +0700","id":41913,"asset_file_size":111955}
 • Ico64_commed-hp8-2013-d21-02 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"commed-hp8-2013-d21-02.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"commed-hp8-2013-d21-02.jpg","created_at":"2013/08/07 20:37:19 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/08/07 20:37:19 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/08/07 20:37:24 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/08/07 20:37:24 +0700","id":41912,"asset_file_size":124476}
 • Ico64_commed-hp8-2013-d21-01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"commed-hp8-2013-d21-01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"commed-hp8-2013-d21-01.jpg","created_at":"2013/08/07 20:37:11 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/08/07 20:37:11 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/08/07 20:37:16 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/08/07 20:37:16 +0700","id":41911,"asset_file_size":207714}
 • Ico64_natrun2013_route-03 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"natrun2013_route-03.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"natrun2013_route-03.jpg","created_at":"2013/08/06 15:06:03 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/08/06 15:06:03 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/08/06 15:06:07 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/08/06 15:06:07 +0700","id":41893,"asset_file_size":59539}
 • Ico64_natrun2013_route-02 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"natrun2013_route-02.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"natrun2013_route-02.jpg","created_at":"2013/08/06 15:05:55 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/08/06 15:05:55 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/08/06 15:05:59 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/08/06 15:05:59 +0700","id":41892,"asset_file_size":61205}
ขนาดย่อ: