นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Our Shangri-La
Ico64
Kittisakdi Choomalee

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

หลัก > kittisak.c

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_bloggerbynofwweek2906-28072013-01 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"bloggerbyNofWweek2906-28072013-01.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"bloggerbyNofWweek2906-28072013-01.png","created_at":"2013/07/30 11:53:01 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/07/30 11:53:01 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/07/30 11:53:08 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/07/30 11:53:08 +0700","id":41747,"asset_file_size":11151}
 • Ico64_bloggernblogsbyweek2906-28072013_by-01 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"bloggerNblogsbyweek2906-28072013_by-01.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"bloggerNblogsbyweek2906-28072013_by-01.png","created_at":"2013/07/30 11:42:13 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/07/30 11:42:13 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/07/30 11:42:18 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/07/30 11:42:18 +0700","id":41746,"asset_file_size":10864}
 • Ico64_bloggerbyweek2906-28072013_bar-01 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"bloggerbyweek2906-28072013_bar-01.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"bloggerbyweek2906-28072013_bar-01.png","created_at":"2013/07/30 11:32:21 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/07/30 11:32:21 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/07/30 11:32:26 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/07/30 11:32:26 +0700","id":41745,"asset_file_size":9752}
 • {"asset_content_type":"text/csv","asset_file_name":"28072013-29062013.csv","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"28072013-29062013.csv","created_at":"2013/07/29 11:27:54 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/07/29 11:27:54 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/07/29 11:28:00 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/07/29 11:28:00 +0700","id":41716,"asset_file_size":12711}
 • Ico64_bomjuly28-01 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"bomjuly28-01.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"bomjuly28-01.png","created_at":"2013/07/29 11:03:21 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/07/29 11:03:21 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/07/29 11:03:35 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/07/29 11:03:35 +0700","id":41715,"asset_file_size":99030}
 • Ico64_blogbydate2906-28072013-01 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"blogbydate2906-28072013-01.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"blogbydate2906-28072013-01.png","created_at":"2013/07/29 11:03:08 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/07/29 11:03:08 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/07/29 11:03:18 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/07/29 11:03:18 +0700","id":41714,"asset_file_size":12517}
 • Ico64_commed_trip2013_06 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"commed_trip2013_06.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"commed_trip2013_06.jpg","created_at":"2013/07/24 12:01:18 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/07/24 12:01:18 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/07/24 12:01:33 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/07/24 12:01:33 +0700","id":41594,"asset_file_size":273116}
 • Ico64_commed_trip2013_05 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"commed_trip2013_05.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"commed_trip2013_05.jpg","created_at":"2013/07/24 12:01:08 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/07/24 12:01:08 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/07/24 12:01:23 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/07/24 12:01:23 +0700","id":41593,"asset_file_size":349852}
 • Ico64_commed_trip2013_04 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"commed_trip2013_04.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"commed_trip2013_04.jpg","created_at":"2013/07/24 12:00:58 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/07/24 12:00:58 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/07/24 12:01:11 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/07/24 12:01:11 +0700","id":41592,"asset_file_size":293151}
 • Ico64_commed_trip2013_03 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"commed_trip2013_03.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"commed_trip2013_03.jpg","created_at":"2013/07/24 12:00:50 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/07/24 12:00:50 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/07/24 12:01:02 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/07/24 12:01:02 +0700","id":41591,"asset_file_size":283302}
 • Ico64_commed_trip2013_02 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"commed_trip2013_02.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"commed_trip2013_02.jpg","created_at":"2013/07/24 12:00:41 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/07/24 12:00:41 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/07/24 12:00:54 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/07/24 12:00:54 +0700","id":41590,"asset_file_size":320019}
 • Ico64_commed_trip2013_01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"commed_trip2013_01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"commed_trip2013_01.jpg","created_at":"2013/07/24 12:00:31 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/07/24 12:00:31 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/07/24 12:00:44 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/07/24 12:00:44 +0700","id":41589,"asset_file_size":273643}
 • Ico64_yum-update-18072013-021 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"yum-update-18072013-021.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"yum-update-18072013-021.png","created_at":"2013/07/19 10:29:28 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/07/19 10:29:28 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/07/19 10:29:30 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/07/19 10:29:30 +0700","id":41481,"asset_file_size":13430}
 • Ico64_yum-update-18072013-020 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"yum-update-18072013-020.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"yum-update-18072013-020.png","created_at":"2013/07/18 16:24:29 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/07/18 16:24:29 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/07/18 16:24:31 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/07/18 16:24:31 +0700","id":41463,"asset_file_size":86487}
 • Ico64_yum-update-18072013-019 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"yum-update-18072013-019.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"yum-update-18072013-019.png","created_at":"2013/07/18 16:24:18 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/07/18 16:24:18 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/07/18 16:24:23 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/07/18 16:24:23 +0700","id":41462,"asset_file_size":45953}
 • Ico64_yum-update-18072013-018 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"yum-update-18072013-018.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"yum-update-18072013-018.png","created_at":"2013/07/18 16:24:09 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/07/18 16:24:09 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/07/18 16:24:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/07/18 16:24:15 +0700","id":41461,"asset_file_size":35882}
 • Ico64_yum-update-18072013-017 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"yum-update-18072013-017.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"yum-update-18072013-017.png","created_at":"2013/07/18 16:23:59 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/07/18 16:23:58 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/07/18 16:24:03 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/07/18 16:24:03 +0700","id":41460,"asset_file_size":119888}
 • Ico64_yum-update-18072013-016 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"yum-update-18072013-016.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"yum-update-18072013-016.png","created_at":"2013/07/18 16:23:48 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/07/18 16:23:48 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/07/18 16:23:52 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/07/18 16:23:52 +0700","id":41459,"asset_file_size":49228}
 • Ico64_yum-update-18072013-015 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"yum-update-18072013-015.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"yum-update-18072013-015.png","created_at":"2013/07/18 16:23:36 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/07/18 16:23:36 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/07/18 16:23:41 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/07/18 16:23:41 +0700","id":41458,"asset_file_size":7135}
 • Ico64_yum-update-18072013-014 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"yum-update-18072013-014.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"yum-update-18072013-014.png","created_at":"2013/07/18 16:23:16 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/07/18 16:23:16 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/07/18 16:23:24 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/07/18 16:23:24 +0700","id":41457,"asset_file_size":15067}
 • Ico64_yum-update-18072013-013 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"yum-update-18072013-013.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"yum-update-18072013-013.png","created_at":"2013/07/18 16:23:03 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/07/18 16:23:03 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/07/18 16:23:04 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/07/18 16:23:04 +0700","id":41456,"asset_file_size":66042}
 • Ico64_yum-update-18072013-012 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"yum-update-18072013-012.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"yum-update-18072013-012.png","created_at":"2013/07/18 16:22:51 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/07/18 16:22:51 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/07/18 16:22:54 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/07/18 16:22:54 +0700","id":41455,"asset_file_size":53072}
 • Ico64_yum-update-18072013-011 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"yum-update-18072013-011.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"yum-update-18072013-011.png","created_at":"2013/07/18 16:22:41 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/07/18 16:22:41 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/07/18 16:22:48 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/07/18 16:22:48 +0700","id":41454,"asset_file_size":8013}
 • Ico64_yum-update-18072013-010 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"yum-update-18072013-010.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"yum-update-18072013-010.png","created_at":"2013/07/18 16:22:31 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/07/18 16:22:31 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/07/18 16:22:37 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/07/18 16:22:37 +0700","id":41453,"asset_file_size":80894}
 • Ico64_yum-update-18072013-009 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"yum-update-18072013-009.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"yum-update-18072013-009.png","created_at":"2013/07/18 16:22:20 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/07/18 16:22:20 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/07/18 16:22:27 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/07/18 16:22:27 +0700","id":41452,"asset_file_size":66187}
 • Ico64_yum-update-18072013-008 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"yum-update-18072013-008.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"yum-update-18072013-008.png","created_at":"2013/07/18 16:22:08 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/07/18 16:22:08 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/07/18 16:22:10 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/07/18 16:22:10 +0700","id":41451,"asset_file_size":16566}
 • Ico64_yum-update-18072013-007 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"yum-update-18072013-007.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"yum-update-18072013-007.png","created_at":"2013/07/18 16:21:59 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/07/18 16:21:59 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/07/18 16:22:04 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/07/18 16:22:04 +0700","id":41450,"asset_file_size":7338}
 • Ico64_yum-update-18072013-006 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"yum-update-18072013-006.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"yum-update-18072013-006.png","created_at":"2013/07/18 16:21:45 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/07/18 16:21:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/07/18 16:21:59 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/07/18 16:21:59 +0700","id":41449,"asset_file_size":85184}
 • Ico64_yum-update-18072013-005 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"yum-update-18072013-005.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"yum-update-18072013-005.png","created_at":"2013/07/18 16:21:36 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/07/18 16:21:36 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/07/18 16:21:39 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/07/18 16:21:39 +0700","id":41448,"asset_file_size":31059}
 • Ico64_yum-update-18072013-004 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"yum-update-18072013-004.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"yum-update-18072013-004.png","created_at":"2013/07/18 16:21:28 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/07/18 16:21:28 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/07/18 16:21:31 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/07/18 16:21:31 +0700","id":41447,"asset_file_size":15152}
 • Ico64_yum-update-18072013-003 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"yum-update-18072013-003.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"yum-update-18072013-003.png","created_at":"2013/07/18 16:21:19 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/07/18 16:21:19 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/07/18 16:21:25 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/07/18 16:21:25 +0700","id":41446,"asset_file_size":20849}
 • Ico64_yum-update-18072013-002 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"yum-update-18072013-002.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"yum-update-18072013-002.png","created_at":"2013/07/18 16:21:09 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/07/18 16:21:09 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/07/18 16:21:17 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/07/18 16:21:17 +0700","id":41445,"asset_file_size":84793}
 • Ico64_yum-update-18072013-001 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"yum-update-18072013-001.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"yum-update-18072013-001.png","created_at":"2013/07/18 16:20:57 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/07/18 16:20:57 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/07/18 16:21:06 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/07/18 16:21:06 +0700","id":41444,"asset_file_size":94273}
 • Ico64_centos64_yum_update_loop_005 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"centos64_yum_update_loop_005.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"centos64_yum_update_loop_005.png","created_at":"2013/07/17 09:41:50 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/07/17 09:41:50 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/07/17 09:42:00 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/07/17 09:42:00 +0700","id":41406,"asset_file_size":228614}
 • Ico64_centos64_yum_update_loop_004 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"centos64_yum_update_loop_004.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"centos64_yum_update_loop_004.png","created_at":"2013/07/17 09:41:38 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/07/17 09:41:38 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/07/17 09:41:42 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/07/17 09:41:42 +0700","id":41405,"asset_file_size":20801}
 • Ico64_centos64_yum_update_loop_003 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"centos64_yum_update_loop_003.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"centos64_yum_update_loop_003.png","created_at":"2013/07/17 09:41:27 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/07/17 09:41:27 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/07/17 09:41:39 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/07/17 09:41:39 +0700","id":41404,"asset_file_size":20966}
ขนาดย่อ: