นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Our Shangri-La
Ico64
Kittisakdi Choomalee

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

หลัก > kittisak.c

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_centos64_yum_update_loop_008 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"centos64_yum_update_loop_008.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"centos64_yum_update_loop_008.png","created_at":"2013/07/15 16:15:34 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/07/15 16:15:34 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/07/15 16:15:45 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/07/15 16:15:45 +0700","id":41375,"asset_file_size":65186}
 • Ico64_centos64_yum_update_loop_007 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"centos64_yum_update_loop_007.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"centos64_yum_update_loop_007.png","created_at":"2013/07/15 16:15:23 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/07/15 16:15:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/07/15 16:15:25 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/07/15 16:15:25 +0700","id":41373,"asset_file_size":33828}
 • Ico64_centos64_yum_update_loop_006 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"centos64_yum_update_loop_006.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"centos64_yum_update_loop_006.png","created_at":"2013/07/15 16:15:10 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/07/15 16:15:10 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/07/15 16:15:14 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/07/15 16:15:14 +0700","id":41372,"asset_file_size":8127}
 • Ico64_centos64_yum_update_loop_002 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"centos64_yum_update_loop_002.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"centos64_yum_update_loop_002.png","created_at":"2013/07/15 15:58:49 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/07/15 15:58:49 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/07/15 15:58:56 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/07/15 15:58:56 +0700","id":41368,"asset_file_size":20015}
 • Ico64_centos64_yum_update_loop_001 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"centos64_yum_update_loop_001.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"centos64_yum_update_loop_001.png","created_at":"2013/07/15 15:12:18 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/07/15 15:12:18 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/07/15 15:12:22 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/07/15 15:12:22 +0700","id":41366,"asset_file_size":71467}
 • Ico64_mgt_psu_d14072013-002 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"mgt_PSU_d14072013-002.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"mgt_PSU_d14072013-002.png","created_at":"2013/07/14 11:14:27 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/07/14 11:14:27 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/07/14 11:14:30 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/07/14 11:14:30 +0700","id":41347,"asset_file_size":409259}
 • Ico64_mgt_psu_d14072013-001 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"mgt_PSU_d14072013-001.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"mgt_PSU_d14072013-001.png","created_at":"2013/07/14 11:14:14 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/07/14 11:14:14 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/07/14 11:14:18 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/07/14 11:14:18 +0700","id":41346,"asset_file_size":84756}
 • Ico64_freq_rspsstata_015 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"freq_rspsstata_015.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"freq_rspsstata_015.jpg","created_at":"2013/07/03 17:02:59 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/07/03 17:02:59 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/07/03 17:03:07 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/07/03 17:03:07 +0700","id":41142,"asset_file_size":35210}
 • Ico64_freq_rspsstata_014 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"freq_rspsstata_014.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"freq_rspsstata_014.jpg","created_at":"2013/07/03 17:02:49 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/07/03 17:02:49 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/07/03 17:02:55 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/07/03 17:02:55 +0700","id":41141,"asset_file_size":39490}
 • Ico64_freq_rspsstata_013 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"freq_rspsstata_013.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"freq_rspsstata_013.jpg","created_at":"2013/07/03 17:02:39 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/07/03 17:02:39 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/07/03 17:02:47 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/07/03 17:02:47 +0700","id":41140,"asset_file_size":40986}
 • Ico64_freq_rspsstata_012 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"freq_rspsstata_012.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"freq_rspsstata_012.jpg","created_at":"2013/07/03 17:02:26 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/07/03 17:02:26 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/07/03 17:02:33 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/07/03 17:02:33 +0700","id":41139,"asset_file_size":14486}
 • Ico64_freq_rspsstata_011 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"freq_rspsstata_011.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"freq_rspsstata_011.jpg","created_at":"2013/07/03 17:02:16 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/07/03 17:02:16 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/07/03 17:02:19 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/07/03 17:02:19 +0700","id":41138,"asset_file_size":24946}
 • Ico64_freq_rspsstata_010 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"freq_rspsstata_010.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"freq_rspsstata_010.jpg","created_at":"2013/07/03 17:02:05 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/07/03 17:02:05 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/07/03 17:02:09 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/07/03 17:02:09 +0700","id":41137,"asset_file_size":37703}
 • Ico64_freq_rspsstata_009 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"freq_rspsstata_009.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"freq_rspsstata_009.jpg","created_at":"2013/07/03 17:01:52 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/07/03 17:01:52 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/07/03 17:01:59 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/07/03 17:01:59 +0700","id":41136,"asset_file_size":10119}
 • Ico64_freq_rspsstata_008 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"freq_rspsstata_008.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"freq_rspsstata_008.jpg","created_at":"2013/07/03 17:01:32 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/07/03 17:01:32 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/07/03 17:01:36 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/07/03 17:01:36 +0700","id":41135,"asset_file_size":15035}
 • Ico64_freq_rspsstata_007 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"freq_rspsstata_007.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"freq_rspsstata_007.jpg","created_at":"2013/07/03 17:01:22 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/07/03 17:01:22 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/07/03 17:01:27 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/07/03 17:01:27 +0700","id":41134,"asset_file_size":11086}
 • Ico64_freq_rspsstata_006 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"freq_rspsstata_006.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"freq_rspsstata_006.jpg","created_at":"2013/07/03 17:01:11 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/07/03 17:01:11 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/07/03 17:01:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/07/03 17:01:15 +0700","id":41133,"asset_file_size":23363}
 • Ico64_freq_rspsstata_005 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"freq_rspsstata_005.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"freq_rspsstata_005.jpg","created_at":"2013/07/03 17:01:01 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/07/03 17:01:01 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/07/03 17:01:08 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/07/03 17:01:08 +0700","id":41132,"asset_file_size":9107}
 • Ico64_freq_rspsstata_004 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"freq_rspsstata_004.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"freq_rspsstata_004.jpg","created_at":"2013/07/03 17:00:49 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/07/03 17:00:49 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/07/03 17:00:54 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/07/03 17:00:54 +0700","id":41131,"asset_file_size":27900}
 • Ico64_freq_rspsstata_003 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"freq_rspsstata_003.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"freq_rspsstata_003.jpg","created_at":"2013/07/03 17:00:40 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/07/03 17:00:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/07/03 17:00:45 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/07/03 17:00:45 +0700","id":41130,"asset_file_size":44646}
 • Ico64_freq_rspsstata_002 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"freq_rspsstata_002.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"freq_rspsstata_002.jpg","created_at":"2013/07/03 17:00:31 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/07/03 17:00:31 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/07/03 17:00:37 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/07/03 17:00:37 +0700","id":41129,"asset_file_size":52701}
 • Ico64_freq_rspsstata_001 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"freq_rspsstata_001.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"freq_rspsstata_001.jpg","created_at":"2013/07/03 17:00:20 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/07/03 17:00:20 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/07/03 17:00:24 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/07/03 17:00:24 +0700","id":41128,"asset_file_size":34078}
 • Ico64_p01072013-002 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"p01072013-002.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"p01072013-002.png","created_at":"2013/07/01 10:36:04 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/07/01 10:36:03 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/07/01 10:36:08 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/07/01 10:36:08 +0700","id":41060,"asset_file_size":50795}
 • Ico64_p01072013-001 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"p01072013-001.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"p01072013-001.png","created_at":"2013/07/01 10:35:55 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/07/01 10:35:55 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/07/01 10:36:01 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/07/01 10:36:01 +0700","id":41059,"asset_file_size":122457}
 • Ico64_add-ons-remove-01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"add-ons-remove-01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"add-ons-remove-01.jpg","created_at":"2013/06/29 14:21:53 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/06/29 14:21:53 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/06/29 14:22:00 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/06/29 14:22:00 +0700","id":41021,"asset_file_size":124232}
 • {"asset_content_type":"text/csv","asset_file_name":"28062013-30052013.csv","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"28062013-30052013.csv","created_at":"2013/06/29 13:49:26 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/06/29 13:49:26 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/06/29 13:49:32 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/06/29 13:49:32 +0700","id":41019,"asset_file_size":15225}
 • Ico64_blogbydate30may-28june2013 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"blogbydate30may-28june2013.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"blogbydate30may-28june2013.png","created_at":"2013/06/29 13:32:15 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/06/29 13:32:15 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/06/29 13:32:23 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/06/29 13:32:23 +0700","id":41018,"asset_file_size":11460}
 • Ico64_bomjune28-01 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"bomjune28-01.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"bomjune28-01.png","created_at":"2013/06/29 13:32:02 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/06/29 13:32:02 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/06/29 13:32:09 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/06/29 13:32:09 +0700","id":41017,"asset_file_size":118019}
 • Ico64_barchart27062013-002 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"barchart27062013-002.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"barchart27062013-002.png","created_at":"2013/06/28 10:46:23 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/06/28 10:46:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/06/28 10:46:32 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/06/28 10:46:32 +0700","id":41000,"asset_file_size":7176}
 • Ico64_barchart27062013-001 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"barchart27062013-001.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"barchart27062013-001.png","created_at":"2013/06/27 16:51:39 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/06/27 16:51:39 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/06/27 16:51:42 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/06/27 16:51:42 +0700","id":40965,"asset_file_size":7254}
 • Ico64_r-barplot27062013-001 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"r-barplot27062013-001.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"r-barplot27062013-001.jpg","created_at":"2013/06/27 11:09:21 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/06/27 11:09:21 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/06/27 11:09:23 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/06/27 11:09:23 +0700","id":40949,"asset_file_size":131409}
 • Ico64_bomjune25-05-01 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"bomjune25-05-01.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"bomjune25-05-01.png","created_at":"2013/06/26 15:36:56 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/06/26 15:36:55 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/06/26 15:37:03 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/06/26 15:37:03 +0700","id":40940,"asset_file_size":118877}
 • Ico64_blogbydate30may-25june2013 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"blogbydate30may-25june2013.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"blogbydate30may-25june2013.png","created_at":"2013/06/26 15:36:44 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/06/26 15:36:44 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/06/26 15:36:47 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/06/26 15:36:47 +0700","id":40939,"asset_file_size":11175}
 • Ico64_brother-mfc490cw-07 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"brother-mfc490cw-07.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"brother-mfc490cw-07.jpg","created_at":"2013/06/25 17:36:35 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/06/25 17:36:35 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/06/25 17:36:40 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/06/25 17:36:40 +0700","id":40928,"asset_file_size":51437}
 • Ico64_brother-mfc490cw-06 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"brother-mfc490cw-06.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"brother-mfc490cw-06.jpg","created_at":"2013/06/25 17:36:25 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/06/25 17:36:25 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/06/25 17:36:29 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/06/25 17:36:29 +0700","id":40927,"asset_file_size":40653}
 • Ico64_brother-mfc490cw-05 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"brother-mfc490cw-05.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"brother-mfc490cw-05.jpg","created_at":"2013/06/25 17:36:17 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/06/25 17:36:17 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/06/25 17:36:22 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/06/25 17:36:22 +0700","id":40926,"asset_file_size":63769}
ขนาดย่อ: