นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Our Shangri-La
Ico64
Kittisakdi Choomalee

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 16

หลัก > kittisak.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_rain_southern_dec_002 {"modified_at":"2016/12/02 12:14:18 +0700","id":59809,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"rain_southern_dec_002.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/12/02 12:14:18 +0700","media_folder_id":451,"description":"rain_southern_dec_002.jpg","created_at":"2016/12/02 12:14:13 +0700","asset_updated_at":"2016/12/02 12:14:13 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":328808}
  • Small_dpi26072016-08 {"modified_at":"2016/07/29 19:44:50 +0700","id":58871,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"dpi26072016-08.png","asset_processing":false,"updated_at":"2016/07/29 19:44:50 +0700","media_folder_id":451,"description":"dpi26072016-08.png","created_at":"2016/07/29 19:21:33 +0700","asset_updated_at":"2016/07/29 19:21:32 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":54632}
  • Small_dpi26072016-07 {"modified_at":"2016/07/29 19:44:47 +0700","id":58870,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"dpi26072016-07.png","asset_processing":false,"updated_at":"2016/07/29 19:44:47 +0700","media_folder_id":451,"description":"dpi26072016-07.png","created_at":"2016/07/29 19:21:22 +0700","asset_updated_at":"2016/07/29 19:21:22 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":36707}
  • Small_dpi26072016-06 {"modified_at":"2016/07/29 19:44:44 +0700","id":58869,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"dpi26072016-06.png","asset_processing":false,"updated_at":"2016/07/29 19:44:44 +0700","media_folder_id":451,"description":"dpi26072016-06.png","created_at":"2016/07/29 19:21:12 +0700","asset_updated_at":"2016/07/29 19:21:12 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":84317}
  • Small_dpi26072016-05 {"modified_at":"2016/07/29 19:43:53 +0700","id":58868,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"dpi26072016-05.png","asset_processing":false,"updated_at":"2016/07/29 19:43:53 +0700","media_folder_id":451,"description":"dpi26072016-05.png","created_at":"2016/07/29 19:21:01 +0700","asset_updated_at":"2016/07/29 19:21:01 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":50900}
  • Small_dpi26072016-04 {"modified_at":"2016/07/29 19:43:20 +0700","id":58867,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"dpi26072016-04.png","asset_processing":false,"updated_at":"2016/07/29 19:43:20 +0700","media_folder_id":451,"description":"dpi26072016-04.png","created_at":"2016/07/29 19:20:53 +0700","asset_updated_at":"2016/07/29 19:20:52 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":49712}
  • Small_dpi26072016-03 {"modified_at":"2016/07/29 19:42:23 +0700","id":58866,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"dpi26072016-03.png","asset_processing":false,"updated_at":"2016/07/29 19:42:23 +0700","media_folder_id":451,"description":"dpi26072016-03.png","created_at":"2016/07/29 19:20:44 +0700","asset_updated_at":"2016/07/29 19:20:44 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":40007}
  • Small_dpi26072016-02 {"modified_at":"2016/07/29 19:42:19 +0700","id":58865,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"dpi26072016-02.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/07/29 19:42:19 +0700","media_folder_id":451,"description":"dpi26072016-02.jpg","created_at":"2016/07/29 19:20:36 +0700","asset_updated_at":"2016/07/29 19:20:36 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":60370}
  • Small_dpi26072016-01 {"modified_at":"2016/07/29 19:42:15 +0700","id":58864,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"dpi26072016-01.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/07/29 19:42:15 +0700","media_folder_id":451,"description":"dpi26072016-01.jpg","created_at":"2016/07/29 19:20:27 +0700","asset_updated_at":"2016/07/29 19:20:27 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":119527}
ขนาดย่อ: