นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Our Shangri-La
Ico64
Kittisakdi Choomalee

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 16

หลัก > kittisak.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_rain_southern_dec_002 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"rain_southern_dec_002.jpg","created_at":"2016/12/02 12:14:13 +0700","asset_updated_at":"2016/12/02 12:14:13 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/12/02 12:14:18 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"rain_southern_dec_002.jpg","asset_file_size":328808,"modified_at":"2016/12/02 12:14:18 +0700","media_folder_id":451,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":59809,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_dpi26072016-08 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"dpi26072016-08.png","created_at":"2016/07/29 19:21:33 +0700","asset_updated_at":"2016/07/29 19:21:32 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/07/29 19:44:50 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"dpi26072016-08.png","asset_file_size":54632,"modified_at":"2016/07/29 19:44:50 +0700","media_folder_id":451,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":58871,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_dpi26072016-07 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"dpi26072016-07.png","created_at":"2016/07/29 19:21:22 +0700","asset_updated_at":"2016/07/29 19:21:22 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/07/29 19:44:47 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"dpi26072016-07.png","asset_file_size":36707,"modified_at":"2016/07/29 19:44:47 +0700","media_folder_id":451,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":58870,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_dpi26072016-06 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"dpi26072016-06.png","created_at":"2016/07/29 19:21:12 +0700","asset_updated_at":"2016/07/29 19:21:12 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/07/29 19:44:44 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"dpi26072016-06.png","asset_file_size":84317,"modified_at":"2016/07/29 19:44:44 +0700","media_folder_id":451,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":58869,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_dpi26072016-05 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"dpi26072016-05.png","created_at":"2016/07/29 19:21:01 +0700","asset_updated_at":"2016/07/29 19:21:01 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/07/29 19:43:53 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"dpi26072016-05.png","asset_file_size":50900,"modified_at":"2016/07/29 19:43:53 +0700","media_folder_id":451,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":58868,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_dpi26072016-04 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"dpi26072016-04.png","created_at":"2016/07/29 19:20:53 +0700","asset_updated_at":"2016/07/29 19:20:52 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/07/29 19:43:20 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"dpi26072016-04.png","asset_file_size":49712,"modified_at":"2016/07/29 19:43:20 +0700","media_folder_id":451,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":58867,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_dpi26072016-03 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"dpi26072016-03.png","created_at":"2016/07/29 19:20:44 +0700","asset_updated_at":"2016/07/29 19:20:44 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/07/29 19:42:23 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"dpi26072016-03.png","asset_file_size":40007,"modified_at":"2016/07/29 19:42:23 +0700","media_folder_id":451,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":58866,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_dpi26072016-02 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"dpi26072016-02.jpg","created_at":"2016/07/29 19:20:36 +0700","asset_updated_at":"2016/07/29 19:20:36 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/07/29 19:42:19 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"dpi26072016-02.jpg","asset_file_size":60370,"modified_at":"2016/07/29 19:42:19 +0700","media_folder_id":451,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":58865,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_dpi26072016-01 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"dpi26072016-01.jpg","created_at":"2016/07/29 19:20:27 +0700","asset_updated_at":"2016/07/29 19:20:27 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/07/29 19:42:15 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"dpi26072016-01.jpg","asset_file_size":119527,"modified_at":"2016/07/29 19:42:15 +0700","media_folder_id":451,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":58864,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: