นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Our Shangri-La
Ico64
Kittisakdi Choomalee

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

Main > kittisak.c

No folder found
 • Ico64_vancouver_sw_bib-10 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/02/24 09:10:20 +0700","updated_at":"2016/02/24 09:10:27 +0700","created_at":"2016/02/24 09:10:20 +0700","asset_file_name":"vancouver_sw_bib-10.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":56751,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"vancouver_sw_bib-10.png","modified_at":"2016/02/24 09:10:27 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":91533,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_vancouver_sw_bib-09 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/02/24 09:10:08 +0700","updated_at":"2016/02/24 09:10:14 +0700","created_at":"2016/02/24 09:10:08 +0700","asset_file_name":"vancouver_sw_bib-09.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":56750,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"vancouver_sw_bib-09.png","modified_at":"2016/02/24 09:10:14 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":7850,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_vancouver_sw_bib-08 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/02/24 09:09:58 +0700","updated_at":"2016/02/24 09:10:06 +0700","created_at":"2016/02/24 09:09:58 +0700","asset_file_name":"vancouver_sw_bib-08.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":56749,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"vancouver_sw_bib-08.png","modified_at":"2016/02/24 09:10:06 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":18543,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_vancouver_sw_bib-07 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/02/24 09:09:48 +0700","updated_at":"2016/02/24 09:09:53 +0700","created_at":"2016/02/24 09:09:48 +0700","asset_file_name":"vancouver_sw_bib-07.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":56748,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"vancouver_sw_bib-07.png","modified_at":"2016/02/24 09:09:53 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":12162,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_vancouver_sw_bib-06 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/02/24 09:09:37 +0700","updated_at":"2016/02/24 09:09:44 +0700","created_at":"2016/02/24 09:09:37 +0700","asset_file_name":"vancouver_sw_bib-06.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":56747,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"vancouver_sw_bib-06.png","modified_at":"2016/02/24 09:09:44 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":58178,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_vancouver_sw_bib-05 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/02/24 09:09:25 +0700","updated_at":"2016/02/24 09:09:32 +0700","created_at":"2016/02/24 09:09:25 +0700","asset_file_name":"vancouver_sw_bib-05.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":56746,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"vancouver_sw_bib-05.png","modified_at":"2016/02/24 09:09:32 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":10981,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_vancouver_sw_bib-04 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/02/24 09:09:15 +0700","updated_at":"2016/02/24 09:09:23 +0700","created_at":"2016/02/24 09:09:16 +0700","asset_file_name":"vancouver_sw_bib-04.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":56745,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"vancouver_sw_bib-04.png","modified_at":"2016/02/24 09:09:23 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":17024,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_vancouver_sw_bib-03 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/02/24 09:09:07 +0700","updated_at":"2016/02/24 09:09:15 +0700","created_at":"2016/02/24 09:09:07 +0700","asset_file_name":"vancouver_sw_bib-03.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":56744,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"vancouver_sw_bib-03.png","modified_at":"2016/02/24 09:09:15 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":4049,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_vancouver_sw_bib-02 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/02/24 09:08:58 +0700","updated_at":"2016/02/24 09:09:07 +0700","created_at":"2016/02/24 09:08:58 +0700","asset_file_name":"vancouver_sw_bib-02.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":56743,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"vancouver_sw_bib-02.png","modified_at":"2016/02/24 09:09:07 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":6870,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_vancouver_sw_bib-01 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/02/24 09:08:50 +0700","updated_at":"2016/02/24 09:08:58 +0700","created_at":"2016/02/24 09:08:50 +0700","asset_file_name":"vancouver_sw_bib-01.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":56742,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"vancouver_sw_bib-01.jpg","modified_at":"2016/02/24 09:08:58 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":59724,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_osx-wine-epidata-008 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/01/04 11:52:25 +0700","updated_at":"2016/01/04 12:08:53 +0700","created_at":"2016/01/04 11:52:25 +0700","asset_file_name":"osx-wine-epidata-008.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":56030,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"osx-wine-epidata-008.png","modified_at":"2016/01/04 12:08:53 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":12727,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_osx-wine-epidata-007 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/01/04 11:52:14 +0700","updated_at":"2016/01/04 12:08:37 +0700","created_at":"2016/01/04 11:52:14 +0700","asset_file_name":"osx-wine-epidata-007.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":56029,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"osx-wine-epidata-007.png","modified_at":"2016/01/04 12:08:37 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":56023,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_osx-wine-epidata-006 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/01/04 11:52:05 +0700","updated_at":"2016/01/04 12:08:33 +0700","created_at":"2016/01/04 11:52:05 +0700","asset_file_name":"osx-wine-epidata-006.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":56028,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"osx-wine-epidata-006.png","modified_at":"2016/01/04 12:08:33 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":11636,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_osx-wine-epidata-005 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/01/04 11:51:57 +0700","updated_at":"2016/01/04 12:07:46 +0700","created_at":"2016/01/04 11:51:57 +0700","asset_file_name":"osx-wine-epidata-005.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":56027,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"osx-wine-epidata-005.png","modified_at":"2016/01/04 12:07:46 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":14362,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_osx-wine-epidata-004 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/01/04 11:51:30 +0700","updated_at":"2016/01/04 12:07:43 +0700","created_at":"2016/01/04 11:51:30 +0700","asset_file_name":"osx-wine-epidata-004.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":56026,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"osx-wine-epidata-004.png","modified_at":"2016/01/04 12:07:43 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":11630,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_osx-wine-epidata-003 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/01/04 11:51:22 +0700","updated_at":"2016/01/04 12:07:29 +0700","created_at":"2016/01/04 11:51:22 +0700","asset_file_name":"osx-wine-epidata-003.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":56025,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"osx-wine-epidata-003.png","modified_at":"2016/01/04 12:07:29 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":31241,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_osx-wine-epidata-002 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/01/04 11:51:14 +0700","updated_at":"2020/05/01 09:22:36 +0700","created_at":"2016/01/04 11:51:14 +0700","asset_file_name":"osx-wine-epidata-002.png","asset_content_type":"image/png","visibility":2,"member_only_commentable":true,"id":56024,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":5,"asset_processing":false,"description":"osx-wine-epidata-002.png","modified_at":"2020/05/01 09:22:36 +0700","last_commented_at":"2020/04/30 00:01:47 +0700","asset_file_size":47452,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_osx-wine-epidata-001 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/01/04 11:51:05 +0700","updated_at":"2016/01/04 12:07:22 +0700","created_at":"2016/01/04 11:51:05 +0700","asset_file_name":"osx-wine-epidata-001.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":56023,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"osx-wine-epidata-001.png","modified_at":"2016/01/04 12:07:22 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":12523,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_winehq-yosemite-011 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/12/26 12:08:28 +0700","updated_at":"2015/12/26 12:13:42 +0700","created_at":"2015/12/26 12:08:28 +0700","asset_file_name":"winehq-yosemite-011.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":55970,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"winehq-yosemite-011.png","modified_at":"2015/12/26 12:13:42 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":67073,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_winehq-yosemite-010 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/12/26 12:08:19 +0700","updated_at":"2015/12/26 12:13:39 +0700","created_at":"2015/12/26 12:08:19 +0700","asset_file_name":"winehq-yosemite-010.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":55969,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"winehq-yosemite-010.png","modified_at":"2015/12/26 12:13:39 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":76125,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_winehq-yosemite-009 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/12/26 12:08:11 +0700","updated_at":"2015/12/26 12:13:35 +0700","created_at":"2015/12/26 12:08:11 +0700","asset_file_name":"winehq-yosemite-009.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":55968,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"winehq-yosemite-009.png","modified_at":"2015/12/26 12:13:35 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":94525,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_winehq-yosemite-008 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/12/26 12:08:02 +0700","updated_at":"2015/12/26 12:13:21 +0700","created_at":"2015/12/26 12:08:02 +0700","asset_file_name":"winehq-yosemite-008.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":55967,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"winehq-yosemite-008.png","modified_at":"2015/12/26 12:13:21 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":90182,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_winehq-yosemite-007 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/12/26 12:07:53 +0700","updated_at":"2015/12/26 12:13:17 +0700","created_at":"2015/12/26 12:07:53 +0700","asset_file_name":"winehq-yosemite-007.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":55966,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"winehq-yosemite-007.png","modified_at":"2015/12/26 12:13:17 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":92017,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_winehq-yosemite-006 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/12/26 12:07:43 +0700","updated_at":"2015/12/26 12:13:13 +0700","created_at":"2015/12/26 12:07:43 +0700","asset_file_name":"winehq-yosemite-006.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":55965,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"winehq-yosemite-006.png","modified_at":"2015/12/26 12:13:13 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":82936,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_winehq-yosemite-005 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/12/26 12:07:36 +0700","updated_at":"2015/12/26 12:12:11 +0700","created_at":"2015/12/26 12:07:36 +0700","asset_file_name":"winehq-yosemite-005.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":55964,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"winehq-yosemite-005.png","modified_at":"2015/12/26 12:12:11 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":76166,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_winehq-yosemite-004 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/12/26 12:07:28 +0700","updated_at":"2015/12/26 12:12:06 +0700","created_at":"2015/12/26 12:07:28 +0700","asset_file_name":"winehq-yosemite-004.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":55963,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"winehq-yosemite-004.png","modified_at":"2015/12/26 12:12:06 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":80264,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_winehq-yosemite-003 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/12/26 12:07:21 +0700","updated_at":"2015/12/26 12:12:02 +0700","created_at":"2015/12/26 12:07:21 +0700","asset_file_name":"winehq-yosemite-003.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":55962,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"winehq-yosemite-003.png","modified_at":"2015/12/26 12:12:02 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":77112,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_winehq-yosemite-002 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/12/26 12:07:12 +0700","updated_at":"2015/12/26 12:11:59 +0700","created_at":"2015/12/26 12:07:12 +0700","asset_file_name":"winehq-yosemite-002.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":55961,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"winehq-yosemite-002.png","modified_at":"2015/12/26 12:11:59 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":75328,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_winehq-yosemite-001 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/12/26 12:07:04 +0700","updated_at":"2015/12/26 12:11:55 +0700","created_at":"2015/12/26 12:07:04 +0700","asset_file_name":"winehq-yosemite-001.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":55960,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"winehq-yosemite-001.png","modified_at":"2015/12/26 12:11:55 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":89205,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_xquartz-yosemite-install-14 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/12/22 17:05:12 +0700","updated_at":"2015/12/22 17:06:56 +0700","created_at":"2015/12/22 17:05:12 +0700","asset_file_name":"xquartz-yosemite-install-14.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":55913,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"xquartz-yosemite-install-14.png","modified_at":"2015/12/22 17:06:56 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":17025,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_xquartz-yosemite-install-13 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/12/22 17:05:03 +0700","updated_at":"2015/12/22 17:06:53 +0700","created_at":"2015/12/22 17:05:03 +0700","asset_file_name":"xquartz-yosemite-install-13.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":55912,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"xquartz-yosemite-install-13.png","modified_at":"2015/12/22 17:06:53 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":28528,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_xquartz-yosemite-install-12 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/12/22 17:04:54 +0700","updated_at":"2015/12/22 17:06:49 +0700","created_at":"2015/12/22 17:04:54 +0700","asset_file_name":"xquartz-yosemite-install-12.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":55911,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"xquartz-yosemite-install-12.png","modified_at":"2015/12/22 17:06:49 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":6499,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_xquartz-yosemite-install-11 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/12/22 17:04:45 +0700","updated_at":"2015/12/22 17:05:57 +0700","created_at":"2015/12/22 17:04:45 +0700","asset_file_name":"xquartz-yosemite-install-11.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":55910,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"xquartz-yosemite-install-11.png","modified_at":"2015/12/22 17:05:57 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":18875,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_xquartz-yosemite-install-10 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/12/22 17:04:34 +0700","updated_at":"2015/12/22 17:05:53 +0700","created_at":"2015/12/22 17:04:34 +0700","asset_file_name":"xquartz-yosemite-install-10.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":55909,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"xquartz-yosemite-install-10.png","modified_at":"2015/12/22 17:05:53 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":49010,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_xquartz-yosemite-install-09 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/12/22 17:04:24 +0700","updated_at":"2015/12/22 17:05:26 +0700","created_at":"2015/12/22 17:04:24 +0700","asset_file_name":"xquartz-yosemite-install-09.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":55908,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"xquartz-yosemite-install-09.png","modified_at":"2015/12/22 17:05:26 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":34838,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_xquartz-yosemite-install-08 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/12/22 17:04:15 +0700","updated_at":"2015/12/22 17:04:29 +0700","created_at":"2015/12/22 17:04:15 +0700","asset_file_name":"xquartz-yosemite-install-08.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":55907,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"xquartz-yosemite-install-08.png","modified_at":"2015/12/22 17:04:29 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":72877,"group_member_commentable":false}
Thumbnail Size: