นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Our Shangri-La
Ico64
Kittisakdi Choomalee

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

หลัก > kittisak.c

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_vancouver_sw_bib-10 {"modified_at":"2016/02/24 09:10:27 +0700","id":56751,"asset_file_size":91533,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/02/24 09:10:20 +0700","comment_counter":0,"description":"vancouver_sw_bib-10.png","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2016/02/24 09:10:27 +0700","asset_updated_at":"2016/02/24 09:10:20 +0700","asset_file_name":"vancouver_sw_bib-10.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_vancouver_sw_bib-09 {"modified_at":"2016/02/24 09:10:14 +0700","id":56750,"asset_file_size":7850,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/02/24 09:10:08 +0700","comment_counter":0,"description":"vancouver_sw_bib-09.png","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2016/02/24 09:10:14 +0700","asset_updated_at":"2016/02/24 09:10:08 +0700","asset_file_name":"vancouver_sw_bib-09.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_vancouver_sw_bib-08 {"modified_at":"2016/02/24 09:10:06 +0700","id":56749,"asset_file_size":18543,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/02/24 09:09:58 +0700","comment_counter":0,"description":"vancouver_sw_bib-08.png","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2016/02/24 09:10:06 +0700","asset_updated_at":"2016/02/24 09:09:58 +0700","asset_file_name":"vancouver_sw_bib-08.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_vancouver_sw_bib-07 {"modified_at":"2016/02/24 09:09:53 +0700","id":56748,"asset_file_size":12162,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/02/24 09:09:48 +0700","comment_counter":0,"description":"vancouver_sw_bib-07.png","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2016/02/24 09:09:53 +0700","asset_updated_at":"2016/02/24 09:09:48 +0700","asset_file_name":"vancouver_sw_bib-07.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_vancouver_sw_bib-06 {"modified_at":"2016/02/24 09:09:44 +0700","id":56747,"asset_file_size":58178,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/02/24 09:09:37 +0700","comment_counter":0,"description":"vancouver_sw_bib-06.png","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2016/02/24 09:09:44 +0700","asset_updated_at":"2016/02/24 09:09:37 +0700","asset_file_name":"vancouver_sw_bib-06.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_vancouver_sw_bib-05 {"modified_at":"2016/02/24 09:09:32 +0700","id":56746,"asset_file_size":10981,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/02/24 09:09:25 +0700","comment_counter":0,"description":"vancouver_sw_bib-05.png","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2016/02/24 09:09:32 +0700","asset_updated_at":"2016/02/24 09:09:25 +0700","asset_file_name":"vancouver_sw_bib-05.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_vancouver_sw_bib-04 {"modified_at":"2016/02/24 09:09:23 +0700","id":56745,"asset_file_size":17024,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/02/24 09:09:16 +0700","comment_counter":0,"description":"vancouver_sw_bib-04.png","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2016/02/24 09:09:23 +0700","asset_updated_at":"2016/02/24 09:09:15 +0700","asset_file_name":"vancouver_sw_bib-04.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_vancouver_sw_bib-03 {"modified_at":"2016/02/24 09:09:15 +0700","id":56744,"asset_file_size":4049,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/02/24 09:09:07 +0700","comment_counter":0,"description":"vancouver_sw_bib-03.png","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2016/02/24 09:09:15 +0700","asset_updated_at":"2016/02/24 09:09:07 +0700","asset_file_name":"vancouver_sw_bib-03.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_vancouver_sw_bib-02 {"modified_at":"2016/02/24 09:09:07 +0700","id":56743,"asset_file_size":6870,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/02/24 09:08:58 +0700","comment_counter":0,"description":"vancouver_sw_bib-02.png","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2016/02/24 09:09:07 +0700","asset_updated_at":"2016/02/24 09:08:58 +0700","asset_file_name":"vancouver_sw_bib-02.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_vancouver_sw_bib-01 {"modified_at":"2016/02/24 09:08:58 +0700","id":56742,"asset_file_size":59724,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/02/24 09:08:50 +0700","comment_counter":0,"description":"vancouver_sw_bib-01.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2016/02/24 09:08:58 +0700","asset_updated_at":"2016/02/24 09:08:50 +0700","asset_file_name":"vancouver_sw_bib-01.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_osx-wine-epidata-008 {"modified_at":"2016/01/04 12:08:53 +0700","id":56030,"asset_file_size":12727,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/01/04 11:52:25 +0700","comment_counter":0,"description":"osx-wine-epidata-008.png","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2016/01/04 12:08:53 +0700","asset_updated_at":"2016/01/04 11:52:25 +0700","asset_file_name":"osx-wine-epidata-008.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_osx-wine-epidata-007 {"modified_at":"2016/01/04 12:08:37 +0700","id":56029,"asset_file_size":56023,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/01/04 11:52:14 +0700","comment_counter":0,"description":"osx-wine-epidata-007.png","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2016/01/04 12:08:37 +0700","asset_updated_at":"2016/01/04 11:52:14 +0700","asset_file_name":"osx-wine-epidata-007.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_osx-wine-epidata-006 {"modified_at":"2016/01/04 12:08:33 +0700","id":56028,"asset_file_size":11636,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/01/04 11:52:05 +0700","comment_counter":0,"description":"osx-wine-epidata-006.png","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2016/01/04 12:08:33 +0700","asset_updated_at":"2016/01/04 11:52:05 +0700","asset_file_name":"osx-wine-epidata-006.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_osx-wine-epidata-005 {"modified_at":"2016/01/04 12:07:46 +0700","id":56027,"asset_file_size":14362,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/01/04 11:51:57 +0700","comment_counter":0,"description":"osx-wine-epidata-005.png","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2016/01/04 12:07:46 +0700","asset_updated_at":"2016/01/04 11:51:57 +0700","asset_file_name":"osx-wine-epidata-005.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_osx-wine-epidata-004 {"modified_at":"2016/01/04 12:07:43 +0700","id":56026,"asset_file_size":11630,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/01/04 11:51:30 +0700","comment_counter":0,"description":"osx-wine-epidata-004.png","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2016/01/04 12:07:43 +0700","asset_updated_at":"2016/01/04 11:51:30 +0700","asset_file_name":"osx-wine-epidata-004.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_osx-wine-epidata-003 {"modified_at":"2016/01/04 12:07:29 +0700","id":56025,"asset_file_size":31241,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/01/04 11:51:22 +0700","comment_counter":0,"description":"osx-wine-epidata-003.png","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2016/01/04 12:07:29 +0700","asset_updated_at":"2016/01/04 11:51:22 +0700","asset_file_name":"osx-wine-epidata-003.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_osx-wine-epidata-002 {"modified_at":"2020/05/01 09:22:36 +0700","id":56024,"asset_file_size":47452,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":true,"last_commented_at":"2020/04/30 00:01:47 +0700","created_at":"2016/01/04 11:51:14 +0700","comment_counter":5,"description":"osx-wine-epidata-002.png","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":451,"updated_at":"2020/05/01 09:22:36 +0700","asset_updated_at":"2016/01/04 11:51:14 +0700","asset_file_name":"osx-wine-epidata-002.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_osx-wine-epidata-001 {"modified_at":"2016/01/04 12:07:22 +0700","id":56023,"asset_file_size":12523,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/01/04 11:51:05 +0700","comment_counter":0,"description":"osx-wine-epidata-001.png","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2016/01/04 12:07:22 +0700","asset_updated_at":"2016/01/04 11:51:05 +0700","asset_file_name":"osx-wine-epidata-001.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_winehq-yosemite-011 {"modified_at":"2015/12/26 12:13:42 +0700","id":55970,"asset_file_size":67073,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/12/26 12:08:28 +0700","comment_counter":0,"description":"winehq-yosemite-011.png","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2015/12/26 12:13:42 +0700","asset_updated_at":"2015/12/26 12:08:28 +0700","asset_file_name":"winehq-yosemite-011.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_winehq-yosemite-010 {"modified_at":"2015/12/26 12:13:39 +0700","id":55969,"asset_file_size":76125,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/12/26 12:08:19 +0700","comment_counter":0,"description":"winehq-yosemite-010.png","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2015/12/26 12:13:39 +0700","asset_updated_at":"2015/12/26 12:08:19 +0700","asset_file_name":"winehq-yosemite-010.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_winehq-yosemite-009 {"modified_at":"2015/12/26 12:13:35 +0700","id":55968,"asset_file_size":94525,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/12/26 12:08:11 +0700","comment_counter":0,"description":"winehq-yosemite-009.png","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2015/12/26 12:13:35 +0700","asset_updated_at":"2015/12/26 12:08:11 +0700","asset_file_name":"winehq-yosemite-009.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_winehq-yosemite-008 {"modified_at":"2015/12/26 12:13:21 +0700","id":55967,"asset_file_size":90182,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/12/26 12:08:02 +0700","comment_counter":0,"description":"winehq-yosemite-008.png","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2015/12/26 12:13:21 +0700","asset_updated_at":"2015/12/26 12:08:02 +0700","asset_file_name":"winehq-yosemite-008.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_winehq-yosemite-007 {"modified_at":"2015/12/26 12:13:17 +0700","id":55966,"asset_file_size":92017,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/12/26 12:07:53 +0700","comment_counter":0,"description":"winehq-yosemite-007.png","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2015/12/26 12:13:17 +0700","asset_updated_at":"2015/12/26 12:07:53 +0700","asset_file_name":"winehq-yosemite-007.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_winehq-yosemite-006 {"modified_at":"2015/12/26 12:13:13 +0700","id":55965,"asset_file_size":82936,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/12/26 12:07:43 +0700","comment_counter":0,"description":"winehq-yosemite-006.png","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2015/12/26 12:13:13 +0700","asset_updated_at":"2015/12/26 12:07:43 +0700","asset_file_name":"winehq-yosemite-006.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_winehq-yosemite-005 {"modified_at":"2015/12/26 12:12:11 +0700","id":55964,"asset_file_size":76166,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/12/26 12:07:36 +0700","comment_counter":0,"description":"winehq-yosemite-005.png","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2015/12/26 12:12:11 +0700","asset_updated_at":"2015/12/26 12:07:36 +0700","asset_file_name":"winehq-yosemite-005.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_winehq-yosemite-004 {"modified_at":"2015/12/26 12:12:06 +0700","id":55963,"asset_file_size":80264,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/12/26 12:07:28 +0700","comment_counter":0,"description":"winehq-yosemite-004.png","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2015/12/26 12:12:06 +0700","asset_updated_at":"2015/12/26 12:07:28 +0700","asset_file_name":"winehq-yosemite-004.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_winehq-yosemite-003 {"modified_at":"2015/12/26 12:12:02 +0700","id":55962,"asset_file_size":77112,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/12/26 12:07:21 +0700","comment_counter":0,"description":"winehq-yosemite-003.png","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2015/12/26 12:12:02 +0700","asset_updated_at":"2015/12/26 12:07:21 +0700","asset_file_name":"winehq-yosemite-003.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_winehq-yosemite-002 {"modified_at":"2015/12/26 12:11:59 +0700","id":55961,"asset_file_size":75328,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/12/26 12:07:12 +0700","comment_counter":0,"description":"winehq-yosemite-002.png","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2015/12/26 12:11:59 +0700","asset_updated_at":"2015/12/26 12:07:12 +0700","asset_file_name":"winehq-yosemite-002.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_winehq-yosemite-001 {"modified_at":"2015/12/26 12:11:55 +0700","id":55960,"asset_file_size":89205,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/12/26 12:07:04 +0700","comment_counter":0,"description":"winehq-yosemite-001.png","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2015/12/26 12:11:55 +0700","asset_updated_at":"2015/12/26 12:07:04 +0700","asset_file_name":"winehq-yosemite-001.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_xquartz-yosemite-install-14 {"modified_at":"2015/12/22 17:06:56 +0700","id":55913,"asset_file_size":17025,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/12/22 17:05:12 +0700","comment_counter":0,"description":"xquartz-yosemite-install-14.png","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2015/12/22 17:06:56 +0700","asset_updated_at":"2015/12/22 17:05:12 +0700","asset_file_name":"xquartz-yosemite-install-14.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_xquartz-yosemite-install-13 {"modified_at":"2015/12/22 17:06:53 +0700","id":55912,"asset_file_size":28528,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/12/22 17:05:03 +0700","comment_counter":0,"description":"xquartz-yosemite-install-13.png","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2015/12/22 17:06:53 +0700","asset_updated_at":"2015/12/22 17:05:03 +0700","asset_file_name":"xquartz-yosemite-install-13.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_xquartz-yosemite-install-12 {"modified_at":"2015/12/22 17:06:49 +0700","id":55911,"asset_file_size":6499,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/12/22 17:04:54 +0700","comment_counter":0,"description":"xquartz-yosemite-install-12.png","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2015/12/22 17:06:49 +0700","asset_updated_at":"2015/12/22 17:04:54 +0700","asset_file_name":"xquartz-yosemite-install-12.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_xquartz-yosemite-install-11 {"modified_at":"2015/12/22 17:05:57 +0700","id":55910,"asset_file_size":18875,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/12/22 17:04:45 +0700","comment_counter":0,"description":"xquartz-yosemite-install-11.png","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2015/12/22 17:05:57 +0700","asset_updated_at":"2015/12/22 17:04:45 +0700","asset_file_name":"xquartz-yosemite-install-11.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_xquartz-yosemite-install-10 {"modified_at":"2015/12/22 17:05:53 +0700","id":55909,"asset_file_size":49010,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/12/22 17:04:34 +0700","comment_counter":0,"description":"xquartz-yosemite-install-10.png","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2015/12/22 17:05:53 +0700","asset_updated_at":"2015/12/22 17:04:34 +0700","asset_file_name":"xquartz-yosemite-install-10.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_xquartz-yosemite-install-09 {"modified_at":"2015/12/22 17:05:26 +0700","id":55908,"asset_file_size":34838,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/12/22 17:04:24 +0700","comment_counter":0,"description":"xquartz-yosemite-install-09.png","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2015/12/22 17:05:26 +0700","asset_updated_at":"2015/12/22 17:04:24 +0700","asset_file_name":"xquartz-yosemite-install-09.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_xquartz-yosemite-install-08 {"modified_at":"2015/12/22 17:04:29 +0700","id":55907,"asset_file_size":72877,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/12/22 17:04:15 +0700","comment_counter":0,"description":"xquartz-yosemite-install-08.png","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2015/12/22 17:04:29 +0700","asset_updated_at":"2015/12/22 17:04:15 +0700","asset_file_name":"xquartz-yosemite-install-08.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: