นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Our Shangri-La
Ico64
Kittisakdi Choomalee

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 16

หลัก > kittisak.c

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_vancouver_sw_bib-10 {"description":"vancouver_sw_bib-10.png","asset_updated_at":"2016/02/24 09:10:20 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":56751,"deleted_at":null,"created_at":"2016/02/24 09:10:20 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"vancouver_sw_bib-10.png","updated_at":"2016/02/24 09:10:27 +0700","modified_at":"2016/02/24 09:10:27 +0700","media_folder_id":451,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":91533,"last_commented_at":null}
 • Ico64_vancouver_sw_bib-09 {"description":"vancouver_sw_bib-09.png","asset_updated_at":"2016/02/24 09:10:08 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":56750,"deleted_at":null,"created_at":"2016/02/24 09:10:08 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"vancouver_sw_bib-09.png","updated_at":"2016/02/24 09:10:14 +0700","modified_at":"2016/02/24 09:10:14 +0700","media_folder_id":451,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":7850,"last_commented_at":null}
 • Ico64_vancouver_sw_bib-08 {"description":"vancouver_sw_bib-08.png","asset_updated_at":"2016/02/24 09:09:58 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":56749,"deleted_at":null,"created_at":"2016/02/24 09:09:58 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"vancouver_sw_bib-08.png","updated_at":"2016/02/24 09:10:06 +0700","modified_at":"2016/02/24 09:10:06 +0700","media_folder_id":451,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":18543,"last_commented_at":null}
 • Ico64_vancouver_sw_bib-07 {"description":"vancouver_sw_bib-07.png","asset_updated_at":"2016/02/24 09:09:48 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":56748,"deleted_at":null,"created_at":"2016/02/24 09:09:48 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"vancouver_sw_bib-07.png","updated_at":"2016/02/24 09:09:53 +0700","modified_at":"2016/02/24 09:09:53 +0700","media_folder_id":451,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":12162,"last_commented_at":null}
 • Ico64_vancouver_sw_bib-06 {"description":"vancouver_sw_bib-06.png","asset_updated_at":"2016/02/24 09:09:37 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":56747,"deleted_at":null,"created_at":"2016/02/24 09:09:37 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"vancouver_sw_bib-06.png","updated_at":"2016/02/24 09:09:44 +0700","modified_at":"2016/02/24 09:09:44 +0700","media_folder_id":451,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":58178,"last_commented_at":null}
 • Ico64_vancouver_sw_bib-05 {"description":"vancouver_sw_bib-05.png","asset_updated_at":"2016/02/24 09:09:25 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":56746,"deleted_at":null,"created_at":"2016/02/24 09:09:25 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"vancouver_sw_bib-05.png","updated_at":"2016/02/24 09:09:32 +0700","modified_at":"2016/02/24 09:09:32 +0700","media_folder_id":451,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":10981,"last_commented_at":null}
 • Ico64_vancouver_sw_bib-04 {"description":"vancouver_sw_bib-04.png","asset_updated_at":"2016/02/24 09:09:15 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":56745,"deleted_at":null,"created_at":"2016/02/24 09:09:16 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"vancouver_sw_bib-04.png","updated_at":"2016/02/24 09:09:23 +0700","modified_at":"2016/02/24 09:09:23 +0700","media_folder_id":451,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":17024,"last_commented_at":null}
 • Ico64_vancouver_sw_bib-03 {"description":"vancouver_sw_bib-03.png","asset_updated_at":"2016/02/24 09:09:07 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":56744,"deleted_at":null,"created_at":"2016/02/24 09:09:07 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"vancouver_sw_bib-03.png","updated_at":"2016/02/24 09:09:15 +0700","modified_at":"2016/02/24 09:09:15 +0700","media_folder_id":451,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":4049,"last_commented_at":null}
 • Ico64_vancouver_sw_bib-02 {"description":"vancouver_sw_bib-02.png","asset_updated_at":"2016/02/24 09:08:58 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":56743,"deleted_at":null,"created_at":"2016/02/24 09:08:58 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"vancouver_sw_bib-02.png","updated_at":"2016/02/24 09:09:07 +0700","modified_at":"2016/02/24 09:09:07 +0700","media_folder_id":451,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":6870,"last_commented_at":null}
 • Ico64_vancouver_sw_bib-01 {"description":"vancouver_sw_bib-01.jpg","asset_updated_at":"2016/02/24 09:08:50 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":56742,"deleted_at":null,"created_at":"2016/02/24 09:08:50 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"vancouver_sw_bib-01.jpg","updated_at":"2016/02/24 09:08:58 +0700","modified_at":"2016/02/24 09:08:58 +0700","media_folder_id":451,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":59724,"last_commented_at":null}
 • Ico64_osx-wine-epidata-008 {"description":"osx-wine-epidata-008.png","asset_updated_at":"2016/01/04 11:52:25 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":56030,"deleted_at":null,"created_at":"2016/01/04 11:52:25 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"osx-wine-epidata-008.png","updated_at":"2016/01/04 12:08:53 +0700","modified_at":"2016/01/04 12:08:53 +0700","media_folder_id":451,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":12727,"last_commented_at":null}
 • Ico64_osx-wine-epidata-007 {"description":"osx-wine-epidata-007.png","asset_updated_at":"2016/01/04 11:52:14 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":56029,"deleted_at":null,"created_at":"2016/01/04 11:52:14 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"osx-wine-epidata-007.png","updated_at":"2016/01/04 12:08:37 +0700","modified_at":"2016/01/04 12:08:37 +0700","media_folder_id":451,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":56023,"last_commented_at":null}
 • Ico64_osx-wine-epidata-006 {"description":"osx-wine-epidata-006.png","asset_updated_at":"2016/01/04 11:52:05 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":56028,"deleted_at":null,"created_at":"2016/01/04 11:52:05 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"osx-wine-epidata-006.png","updated_at":"2016/01/04 12:08:33 +0700","modified_at":"2016/01/04 12:08:33 +0700","media_folder_id":451,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":11636,"last_commented_at":null}
 • Ico64_osx-wine-epidata-005 {"description":"osx-wine-epidata-005.png","asset_updated_at":"2016/01/04 11:51:57 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":56027,"deleted_at":null,"created_at":"2016/01/04 11:51:57 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"osx-wine-epidata-005.png","updated_at":"2016/01/04 12:07:46 +0700","modified_at":"2016/01/04 12:07:46 +0700","media_folder_id":451,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":14362,"last_commented_at":null}
 • Ico64_osx-wine-epidata-004 {"description":"osx-wine-epidata-004.png","asset_updated_at":"2016/01/04 11:51:30 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":56026,"deleted_at":null,"created_at":"2016/01/04 11:51:30 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"osx-wine-epidata-004.png","updated_at":"2016/01/04 12:07:43 +0700","modified_at":"2016/01/04 12:07:43 +0700","media_folder_id":451,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":11630,"last_commented_at":null}
 • Ico64_osx-wine-epidata-003 {"description":"osx-wine-epidata-003.png","asset_updated_at":"2016/01/04 11:51:22 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":56025,"deleted_at":null,"created_at":"2016/01/04 11:51:22 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"osx-wine-epidata-003.png","updated_at":"2016/01/04 12:07:29 +0700","modified_at":"2016/01/04 12:07:29 +0700","media_folder_id":451,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":31241,"last_commented_at":null}
 • Ico64_osx-wine-epidata-002 {"description":"osx-wine-epidata-002.png","asset_updated_at":"2016/01/04 11:51:14 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":56024,"deleted_at":null,"created_at":"2016/01/04 11:51:14 +0700","visibility":2,"comment_counter":5,"member_only_commentable":true,"asset_file_name":"osx-wine-epidata-002.png","updated_at":"2020/05/01 09:22:36 +0700","modified_at":"2020/05/01 09:22:36 +0700","media_folder_id":451,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":47452,"last_commented_at":"2020/04/30 00:01:47 +0700"}
 • Ico64_osx-wine-epidata-001 {"description":"osx-wine-epidata-001.png","asset_updated_at":"2016/01/04 11:51:05 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":56023,"deleted_at":null,"created_at":"2016/01/04 11:51:05 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"osx-wine-epidata-001.png","updated_at":"2016/01/04 12:07:22 +0700","modified_at":"2016/01/04 12:07:22 +0700","media_folder_id":451,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":12523,"last_commented_at":null}
 • Ico64_winehq-yosemite-011 {"description":"winehq-yosemite-011.png","asset_updated_at":"2015/12/26 12:08:28 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":55970,"deleted_at":null,"created_at":"2015/12/26 12:08:28 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"winehq-yosemite-011.png","updated_at":"2015/12/26 12:13:42 +0700","modified_at":"2015/12/26 12:13:42 +0700","media_folder_id":451,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":67073,"last_commented_at":null}
 • Ico64_winehq-yosemite-010 {"description":"winehq-yosemite-010.png","asset_updated_at":"2015/12/26 12:08:19 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":55969,"deleted_at":null,"created_at":"2015/12/26 12:08:19 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"winehq-yosemite-010.png","updated_at":"2015/12/26 12:13:39 +0700","modified_at":"2015/12/26 12:13:39 +0700","media_folder_id":451,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":76125,"last_commented_at":null}
 • Ico64_winehq-yosemite-009 {"description":"winehq-yosemite-009.png","asset_updated_at":"2015/12/26 12:08:11 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":55968,"deleted_at":null,"created_at":"2015/12/26 12:08:11 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"winehq-yosemite-009.png","updated_at":"2015/12/26 12:13:35 +0700","modified_at":"2015/12/26 12:13:35 +0700","media_folder_id":451,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":94525,"last_commented_at":null}
 • Ico64_winehq-yosemite-008 {"description":"winehq-yosemite-008.png","asset_updated_at":"2015/12/26 12:08:02 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":55967,"deleted_at":null,"created_at":"2015/12/26 12:08:02 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"winehq-yosemite-008.png","updated_at":"2015/12/26 12:13:21 +0700","modified_at":"2015/12/26 12:13:21 +0700","media_folder_id":451,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":90182,"last_commented_at":null}
 • Ico64_winehq-yosemite-007 {"description":"winehq-yosemite-007.png","asset_updated_at":"2015/12/26 12:07:53 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":55966,"deleted_at":null,"created_at":"2015/12/26 12:07:53 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"winehq-yosemite-007.png","updated_at":"2015/12/26 12:13:17 +0700","modified_at":"2015/12/26 12:13:17 +0700","media_folder_id":451,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":92017,"last_commented_at":null}
 • Ico64_winehq-yosemite-006 {"description":"winehq-yosemite-006.png","asset_updated_at":"2015/12/26 12:07:43 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":55965,"deleted_at":null,"created_at":"2015/12/26 12:07:43 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"winehq-yosemite-006.png","updated_at":"2015/12/26 12:13:13 +0700","modified_at":"2015/12/26 12:13:13 +0700","media_folder_id":451,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":82936,"last_commented_at":null}
 • Ico64_winehq-yosemite-005 {"description":"winehq-yosemite-005.png","asset_updated_at":"2015/12/26 12:07:36 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":55964,"deleted_at":null,"created_at":"2015/12/26 12:07:36 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"winehq-yosemite-005.png","updated_at":"2015/12/26 12:12:11 +0700","modified_at":"2015/12/26 12:12:11 +0700","media_folder_id":451,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":76166,"last_commented_at":null}
 • Ico64_winehq-yosemite-004 {"description":"winehq-yosemite-004.png","asset_updated_at":"2015/12/26 12:07:28 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":55963,"deleted_at":null,"created_at":"2015/12/26 12:07:28 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"winehq-yosemite-004.png","updated_at":"2015/12/26 12:12:06 +0700","modified_at":"2015/12/26 12:12:06 +0700","media_folder_id":451,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":80264,"last_commented_at":null}
 • Ico64_winehq-yosemite-003 {"description":"winehq-yosemite-003.png","asset_updated_at":"2015/12/26 12:07:21 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":55962,"deleted_at":null,"created_at":"2015/12/26 12:07:21 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"winehq-yosemite-003.png","updated_at":"2015/12/26 12:12:02 +0700","modified_at":"2015/12/26 12:12:02 +0700","media_folder_id":451,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":77112,"last_commented_at":null}
 • Ico64_winehq-yosemite-002 {"description":"winehq-yosemite-002.png","asset_updated_at":"2015/12/26 12:07:12 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":55961,"deleted_at":null,"created_at":"2015/12/26 12:07:12 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"winehq-yosemite-002.png","updated_at":"2015/12/26 12:11:59 +0700","modified_at":"2015/12/26 12:11:59 +0700","media_folder_id":451,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":75328,"last_commented_at":null}
 • Ico64_winehq-yosemite-001 {"description":"winehq-yosemite-001.png","asset_updated_at":"2015/12/26 12:07:04 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":55960,"deleted_at":null,"created_at":"2015/12/26 12:07:04 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"winehq-yosemite-001.png","updated_at":"2015/12/26 12:11:55 +0700","modified_at":"2015/12/26 12:11:55 +0700","media_folder_id":451,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":89205,"last_commented_at":null}
 • Ico64_xquartz-yosemite-install-14 {"description":"xquartz-yosemite-install-14.png","asset_updated_at":"2015/12/22 17:05:12 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":55913,"deleted_at":null,"created_at":"2015/12/22 17:05:12 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"xquartz-yosemite-install-14.png","updated_at":"2015/12/22 17:06:56 +0700","modified_at":"2015/12/22 17:06:56 +0700","media_folder_id":451,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":17025,"last_commented_at":null}
 • Ico64_xquartz-yosemite-install-13 {"description":"xquartz-yosemite-install-13.png","asset_updated_at":"2015/12/22 17:05:03 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":55912,"deleted_at":null,"created_at":"2015/12/22 17:05:03 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"xquartz-yosemite-install-13.png","updated_at":"2015/12/22 17:06:53 +0700","modified_at":"2015/12/22 17:06:53 +0700","media_folder_id":451,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":28528,"last_commented_at":null}
 • Ico64_xquartz-yosemite-install-12 {"description":"xquartz-yosemite-install-12.png","asset_updated_at":"2015/12/22 17:04:54 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":55911,"deleted_at":null,"created_at":"2015/12/22 17:04:54 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"xquartz-yosemite-install-12.png","updated_at":"2015/12/22 17:06:49 +0700","modified_at":"2015/12/22 17:06:49 +0700","media_folder_id":451,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":6499,"last_commented_at":null}
 • Ico64_xquartz-yosemite-install-11 {"description":"xquartz-yosemite-install-11.png","asset_updated_at":"2015/12/22 17:04:45 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":55910,"deleted_at":null,"created_at":"2015/12/22 17:04:45 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"xquartz-yosemite-install-11.png","updated_at":"2015/12/22 17:05:57 +0700","modified_at":"2015/12/22 17:05:57 +0700","media_folder_id":451,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":18875,"last_commented_at":null}
 • Ico64_xquartz-yosemite-install-10 {"description":"xquartz-yosemite-install-10.png","asset_updated_at":"2015/12/22 17:04:34 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":55909,"deleted_at":null,"created_at":"2015/12/22 17:04:34 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"xquartz-yosemite-install-10.png","updated_at":"2015/12/22 17:05:53 +0700","modified_at":"2015/12/22 17:05:53 +0700","media_folder_id":451,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":49010,"last_commented_at":null}
 • Ico64_xquartz-yosemite-install-09 {"description":"xquartz-yosemite-install-09.png","asset_updated_at":"2015/12/22 17:04:24 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":55908,"deleted_at":null,"created_at":"2015/12/22 17:04:24 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"xquartz-yosemite-install-09.png","updated_at":"2015/12/22 17:05:26 +0700","modified_at":"2015/12/22 17:05:26 +0700","media_folder_id":451,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":34838,"last_commented_at":null}
 • Ico64_xquartz-yosemite-install-08 {"description":"xquartz-yosemite-install-08.png","asset_updated_at":"2015/12/22 17:04:15 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":55907,"deleted_at":null,"created_at":"2015/12/22 17:04:15 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"xquartz-yosemite-install-08.png","updated_at":"2015/12/22 17:04:29 +0700","modified_at":"2015/12/22 17:04:29 +0700","media_folder_id":451,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":72877,"last_commented_at":null}
ขนาดย่อ: