นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Our Shangri-La
Ico64
Kittisakdi Choomalee

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

หลัก > kittisak.c

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_p10032016-001 {"commentable":true,"modified_at":"2016/03/10 10:41:29 +0700","media_folder_id":451,"deleted_at":null,"asset_file_size":714448,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":57079,"created_at":"2016/03/10 10:41:24 +0700","asset_file_name":"p10032016-001.jpg","updated_at":"2016/03/10 10:41:29 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/03/10 10:41:24 +0700","description":"p10032016-001.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_capture-20160226-120433 {"commentable":true,"modified_at":"2016/02/26 12:18:49 +0700","media_folder_id":451,"deleted_at":null,"asset_file_size":5688,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/png","id":56840,"created_at":"2016/02/26 12:18:42 +0700","asset_file_name":"capture-20160226-120433.png","updated_at":"2016/02/26 12:18:49 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/02/26 12:18:42 +0700","description":"capture-20160226-120433.png","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_capture-20160226-120244 {"commentable":true,"modified_at":"2016/02/26 12:18:15 +0700","media_folder_id":451,"deleted_at":null,"asset_file_size":7930,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/png","id":56839,"created_at":"2016/02/26 12:18:12 +0700","asset_file_name":"capture-20160226-120244.png","updated_at":"2016/02/26 12:18:15 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/02/26 12:18:12 +0700","description":"capture-20160226-120244.png","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_vancouver_sw_bib-18 {"commentable":true,"modified_at":"2016/02/24 11:34:14 +0700","media_folder_id":451,"deleted_at":null,"asset_file_size":75605,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":56759,"created_at":"2016/02/24 11:34:07 +0700","asset_file_name":"vancouver_sw_bib-18.jpg","updated_at":"2016/02/24 11:34:14 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/02/24 11:34:07 +0700","description":"vancouver_sw_bib-18.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_vancouver_sw_bib-17 {"commentable":true,"modified_at":"2016/02/24 11:34:01 +0700","media_folder_id":451,"deleted_at":null,"asset_file_size":27767,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/png","id":56758,"created_at":"2016/02/24 11:33:57 +0700","asset_file_name":"vancouver_sw_bib-17.png","updated_at":"2016/02/24 11:34:01 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/02/24 11:33:57 +0700","description":"vancouver_sw_bib-17.png","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_vancouver_sw_bib-16 {"commentable":true,"modified_at":"2016/02/24 11:16:56 +0700","media_folder_id":451,"deleted_at":null,"asset_file_size":8000,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/png","id":56757,"created_at":"2016/02/24 11:16:53 +0700","asset_file_name":"vancouver_sw_bib-16.png","updated_at":"2016/02/24 11:16:56 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/02/24 11:16:53 +0700","description":"vancouver_sw_bib-16.png","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_vancouver_sw_bib-15 {"commentable":true,"modified_at":"2016/02/24 11:12:53 +0700","media_folder_id":451,"deleted_at":null,"asset_file_size":18026,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/png","id":56756,"created_at":"2016/02/24 11:12:45 +0700","asset_file_name":"vancouver_sw_bib-15.png","updated_at":"2016/02/24 11:12:53 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/02/24 11:12:45 +0700","description":"vancouver_sw_bib-15.png","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_vancouver_sw_bib-14 {"commentable":true,"modified_at":"2016/02/24 09:11:00 +0700","media_folder_id":451,"deleted_at":null,"asset_file_size":42850,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/png","id":56755,"created_at":"2016/02/24 09:10:56 +0700","asset_file_name":"vancouver_sw_bib-14.png","updated_at":"2016/02/24 09:11:00 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/02/24 09:10:56 +0700","description":"vancouver_sw_bib-14.png","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_vancouver_sw_bib-13 {"commentable":true,"modified_at":"2016/02/24 09:10:52 +0700","media_folder_id":451,"deleted_at":null,"asset_file_size":53967,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/png","id":56754,"created_at":"2016/02/24 09:10:47 +0700","asset_file_name":"vancouver_sw_bib-13.png","updated_at":"2016/02/24 09:10:52 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/02/24 09:10:47 +0700","description":"vancouver_sw_bib-13.png","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_vancouver_sw_bib-12 {"commentable":true,"modified_at":"2016/02/24 09:10:44 +0700","media_folder_id":451,"deleted_at":null,"asset_file_size":22403,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/png","id":56753,"created_at":"2016/02/24 09:10:38 +0700","asset_file_name":"vancouver_sw_bib-12.png","updated_at":"2016/02/24 09:10:44 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/02/24 09:10:38 +0700","description":"vancouver_sw_bib-12.png","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_vancouver_sw_bib-11 {"commentable":true,"modified_at":"2016/02/24 09:10:35 +0700","media_folder_id":451,"deleted_at":null,"asset_file_size":46199,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/png","id":56752,"created_at":"2016/02/24 09:10:29 +0700","asset_file_name":"vancouver_sw_bib-11.png","updated_at":"2016/02/24 09:10:35 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/02/24 09:10:29 +0700","description":"vancouver_sw_bib-11.png","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_vancouver_sw_bib-10 {"commentable":true,"modified_at":"2016/02/24 09:10:27 +0700","media_folder_id":451,"deleted_at":null,"asset_file_size":91533,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/png","id":56751,"created_at":"2016/02/24 09:10:20 +0700","asset_file_name":"vancouver_sw_bib-10.png","updated_at":"2016/02/24 09:10:27 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/02/24 09:10:20 +0700","description":"vancouver_sw_bib-10.png","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_vancouver_sw_bib-09 {"commentable":true,"modified_at":"2016/02/24 09:10:14 +0700","media_folder_id":451,"deleted_at":null,"asset_file_size":7850,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/png","id":56750,"created_at":"2016/02/24 09:10:08 +0700","asset_file_name":"vancouver_sw_bib-09.png","updated_at":"2016/02/24 09:10:14 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/02/24 09:10:08 +0700","description":"vancouver_sw_bib-09.png","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_vancouver_sw_bib-08 {"commentable":true,"modified_at":"2016/02/24 09:10:06 +0700","media_folder_id":451,"deleted_at":null,"asset_file_size":18543,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/png","id":56749,"created_at":"2016/02/24 09:09:58 +0700","asset_file_name":"vancouver_sw_bib-08.png","updated_at":"2016/02/24 09:10:06 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/02/24 09:09:58 +0700","description":"vancouver_sw_bib-08.png","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_vancouver_sw_bib-07 {"commentable":true,"modified_at":"2016/02/24 09:09:53 +0700","media_folder_id":451,"deleted_at":null,"asset_file_size":12162,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/png","id":56748,"created_at":"2016/02/24 09:09:48 +0700","asset_file_name":"vancouver_sw_bib-07.png","updated_at":"2016/02/24 09:09:53 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/02/24 09:09:48 +0700","description":"vancouver_sw_bib-07.png","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_vancouver_sw_bib-06 {"commentable":true,"modified_at":"2016/02/24 09:09:44 +0700","media_folder_id":451,"deleted_at":null,"asset_file_size":58178,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/png","id":56747,"created_at":"2016/02/24 09:09:37 +0700","asset_file_name":"vancouver_sw_bib-06.png","updated_at":"2016/02/24 09:09:44 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/02/24 09:09:37 +0700","description":"vancouver_sw_bib-06.png","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_vancouver_sw_bib-05 {"commentable":true,"modified_at":"2016/02/24 09:09:32 +0700","media_folder_id":451,"deleted_at":null,"asset_file_size":10981,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/png","id":56746,"created_at":"2016/02/24 09:09:25 +0700","asset_file_name":"vancouver_sw_bib-05.png","updated_at":"2016/02/24 09:09:32 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/02/24 09:09:25 +0700","description":"vancouver_sw_bib-05.png","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_vancouver_sw_bib-04 {"commentable":true,"modified_at":"2016/02/24 09:09:23 +0700","media_folder_id":451,"deleted_at":null,"asset_file_size":17024,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/png","id":56745,"created_at":"2016/02/24 09:09:16 +0700","asset_file_name":"vancouver_sw_bib-04.png","updated_at":"2016/02/24 09:09:23 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/02/24 09:09:15 +0700","description":"vancouver_sw_bib-04.png","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_vancouver_sw_bib-03 {"commentable":true,"modified_at":"2016/02/24 09:09:15 +0700","media_folder_id":451,"deleted_at":null,"asset_file_size":4049,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/png","id":56744,"created_at":"2016/02/24 09:09:07 +0700","asset_file_name":"vancouver_sw_bib-03.png","updated_at":"2016/02/24 09:09:15 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/02/24 09:09:07 +0700","description":"vancouver_sw_bib-03.png","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_vancouver_sw_bib-02 {"commentable":true,"modified_at":"2016/02/24 09:09:07 +0700","media_folder_id":451,"deleted_at":null,"asset_file_size":6870,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/png","id":56743,"created_at":"2016/02/24 09:08:58 +0700","asset_file_name":"vancouver_sw_bib-02.png","updated_at":"2016/02/24 09:09:07 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/02/24 09:08:58 +0700","description":"vancouver_sw_bib-02.png","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_vancouver_sw_bib-01 {"commentable":true,"modified_at":"2016/02/24 09:08:58 +0700","media_folder_id":451,"deleted_at":null,"asset_file_size":59724,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":56742,"created_at":"2016/02/24 09:08:50 +0700","asset_file_name":"vancouver_sw_bib-01.jpg","updated_at":"2016/02/24 09:08:58 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/02/24 09:08:50 +0700","description":"vancouver_sw_bib-01.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_osx-wine-epidata-008 {"commentable":true,"modified_at":"2016/01/04 12:08:53 +0700","media_folder_id":451,"deleted_at":null,"asset_file_size":12727,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/png","id":56030,"created_at":"2016/01/04 11:52:25 +0700","asset_file_name":"osx-wine-epidata-008.png","updated_at":"2016/01/04 12:08:53 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/01/04 11:52:25 +0700","description":"osx-wine-epidata-008.png","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_osx-wine-epidata-007 {"commentable":true,"modified_at":"2016/01/04 12:08:37 +0700","media_folder_id":451,"deleted_at":null,"asset_file_size":56023,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/png","id":56029,"created_at":"2016/01/04 11:52:14 +0700","asset_file_name":"osx-wine-epidata-007.png","updated_at":"2016/01/04 12:08:37 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/01/04 11:52:14 +0700","description":"osx-wine-epidata-007.png","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_osx-wine-epidata-006 {"commentable":true,"modified_at":"2016/01/04 12:08:33 +0700","media_folder_id":451,"deleted_at":null,"asset_file_size":11636,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/png","id":56028,"created_at":"2016/01/04 11:52:05 +0700","asset_file_name":"osx-wine-epidata-006.png","updated_at":"2016/01/04 12:08:33 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/01/04 11:52:05 +0700","description":"osx-wine-epidata-006.png","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_osx-wine-epidata-005 {"commentable":true,"modified_at":"2016/01/04 12:07:46 +0700","media_folder_id":451,"deleted_at":null,"asset_file_size":14362,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/png","id":56027,"created_at":"2016/01/04 11:51:57 +0700","asset_file_name":"osx-wine-epidata-005.png","updated_at":"2016/01/04 12:07:46 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/01/04 11:51:57 +0700","description":"osx-wine-epidata-005.png","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: