นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Our Shangri-La
Ico64
Kittisakdi Choomalee

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

หลัก > kittisak.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_1april2008_07 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e2d\u0e34\u0e19\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:42 +0700","asset_file_name":"1april2008_07.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5548,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":25442,"media_folder_id":451,"created_at":"2008/04/02 01:21:01 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:33:17 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:33:17 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_1april2008_06 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e2d\u0e34\u0e19\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:42 +0700","asset_file_name":"1april2008_06.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5547,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":125745,"media_folder_id":451,"created_at":"2008/04/02 01:20:49 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:33:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:33:16 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_1april2008_05 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e2d\u0e34\u0e19\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:42 +0700","asset_file_name":"1april2008_05.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5546,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":53551,"media_folder_id":451,"created_at":"2008/04/02 01:20:33 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:33:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:33:16 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_1april2008_04 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e2d\u0e34\u0e19\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:42 +0700","asset_file_name":"1april2008_04.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5545,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":94168,"media_folder_id":451,"created_at":"2008/04/02 01:20:21 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:33:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:33:15 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_1april2008_03 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e2d\u0e34\u0e19\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:42 +0700","asset_file_name":"1april2008_03.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5544,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":41948,"media_folder_id":451,"created_at":"2008/04/02 01:20:09 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:33:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:33:15 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_1april2008_02 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e2d\u0e34\u0e19\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:42 +0700","asset_file_name":"1april2008_02.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5543,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":26657,"media_folder_id":451,"created_at":"2008/04/02 01:19:57 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:33:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:33:14 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_1april2008_01 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e2d\u0e34\u0e19\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:42 +0700","asset_file_name":"1april2008_01.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5542,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":36299,"media_folder_id":451,"created_at":"2008/04/02 01:19:44 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:33:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:33:14 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_syncback021 {"member_only_commentable":false,"description":"syncback","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:07 +0700","asset_file_name":"syncback021.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5059,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":68626,"media_folder_id":451,"created_at":"2008/03/09 12:37:45 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:27:39 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:27:39 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_syncback020 {"member_only_commentable":false,"description":"syncback","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:07 +0700","asset_file_name":"syncback020.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5058,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":42116,"media_folder_id":451,"created_at":"2008/03/09 12:37:34 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:27:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:27:38 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: