นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Our Shangri-La
Ico64
Kittisakdi Choomalee

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

หลัก > kittisak.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_syncback019 {"member_only_commentable":false,"description":"syncback","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:07 +0700","asset_file_name":"syncback019.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5057,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":116541,"media_folder_id":451,"created_at":"2008/03/09 12:37:22 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:27:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:27:38 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_syncback018 {"member_only_commentable":false,"description":"syncback","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:07 +0700","asset_file_name":"syncback018.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5056,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":106013,"media_folder_id":451,"created_at":"2008/03/09 12:37:06 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:27:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:27:37 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_syncback017 {"member_only_commentable":false,"description":"syncback","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:07 +0700","asset_file_name":"syncback017.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5055,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":125358,"media_folder_id":451,"created_at":"2008/03/09 12:36:54 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:27:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:27:37 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_syncback016 {"member_only_commentable":false,"description":"syncback","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:07 +0700","asset_file_name":"syncback016.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5054,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":104147,"media_folder_id":451,"created_at":"2008/03/09 12:36:43 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:27:36 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:27:36 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_syncback015 {"member_only_commentable":false,"description":"syncback","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:07 +0700","asset_file_name":"syncback015.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5053,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":101608,"media_folder_id":451,"created_at":"2008/03/09 12:36:31 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:27:36 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:27:36 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_syncback014 {"member_only_commentable":false,"description":"syncback","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:07 +0700","asset_file_name":"syncback014.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5052,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":116534,"media_folder_id":451,"created_at":"2008/03/09 12:36:18 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:27:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:27:35 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_syncback013 {"member_only_commentable":false,"description":"syncback","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:07 +0700","asset_file_name":"syncback013.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5051,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":37209,"media_folder_id":451,"created_at":"2008/03/09 12:36:06 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:27:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:27:35 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_syncback012 {"member_only_commentable":false,"description":"syncback","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:07 +0700","asset_file_name":"syncback012.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5050,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":53821,"media_folder_id":451,"created_at":"2008/03/09 12:35:54 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:27:34 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:27:34 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_syncback011 {"member_only_commentable":false,"description":"syncback","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:06 +0700","asset_file_name":"syncback011.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5049,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":36399,"media_folder_id":451,"created_at":"2008/03/09 12:35:41 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:27:34 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:27:34 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: