นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Our Shangri-La
Ico64
Kittisakdi Choomalee

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

หลัก > kittisak.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_syncback010 {"member_only_commentable":false,"description":"syncback","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:06 +0700","asset_file_name":"syncback010.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5048,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":65712,"media_folder_id":451,"created_at":"2008/03/09 12:34:41 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:27:34 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:27:34 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_syncback009 {"member_only_commentable":false,"description":"syncback","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:06 +0700","asset_file_name":"syncback009.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5047,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":88222,"media_folder_id":451,"created_at":"2008/03/09 12:34:27 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:27:33 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:27:33 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_syncback008 {"member_only_commentable":false,"description":"syncback","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:06 +0700","asset_file_name":"syncback008.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5046,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":69359,"media_folder_id":451,"created_at":"2008/03/09 12:34:15 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:27:33 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:27:33 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_syncback007 {"member_only_commentable":false,"description":"syncback","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:06 +0700","asset_file_name":"syncback007.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5045,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":57584,"media_folder_id":451,"created_at":"2008/03/09 12:34:02 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:27:32 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:27:32 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_syncback006 {"member_only_commentable":false,"description":"syncback","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:06 +0700","asset_file_name":"syncback006.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5044,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":62697,"media_folder_id":451,"created_at":"2008/03/09 12:33:47 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:27:32 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:27:32 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_syncback005 {"member_only_commentable":false,"description":"syncback","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:06 +0700","asset_file_name":"syncback005.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5043,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":62840,"media_folder_id":451,"created_at":"2008/03/09 12:33:32 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:27:31 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:27:31 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_syncback004 {"member_only_commentable":false,"description":"syncback","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:06 +0700","asset_file_name":"syncback004.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5042,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":90971,"media_folder_id":451,"created_at":"2008/03/09 12:33:19 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:27:31 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:27:31 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_syncback003 {"member_only_commentable":false,"description":"syncback","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:06 +0700","asset_file_name":"syncback003.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5041,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":88647,"media_folder_id":451,"created_at":"2008/03/09 12:33:07 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:27:30 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:27:30 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_syncback002 {"member_only_commentable":false,"description":"syncback","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:06 +0700","asset_file_name":"syncback002.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5040,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":63327,"media_folder_id":451,"created_at":"2008/03/09 12:32:55 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:27:30 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:27:30 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: