นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Our Shangri-La
Ico64
Kittisakdi Choomalee

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

หลัก > kittisak.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_syncback001 {"member_only_commentable":false,"description":"syncback","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:06 +0700","asset_file_name":"syncback001.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5039,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":48667,"media_folder_id":451,"created_at":"2008/03/09 12:32:41 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:27:30 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:27:30 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_samila13jan2008-01 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e21\u0e34\u0e2b\u0e25\u0e32 \u0e22\u0e32\u0e21\u0e40\u0e0a\u0e49\u0e32","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:55 +0700","asset_file_name":"samila13jan2008-01.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":4858,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":34253,"media_folder_id":451,"created_at":"2008/03/03 11:33:40 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:25:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:25:42 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_moon21feb2008 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e08\u0e31\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e40\u0e1e\u0e47\u0e0d\u0e21\u0e32\u0e06\u0e30 \u0e1b\u0e35 \u0e52\u0e55\u0e55\u0e51","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:37 +0700","asset_file_name":"moon21feb2008.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":4547,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":38833,"media_folder_id":451,"created_at":"2008/02/22 03:06:09 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:21:01 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:21:01 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_excel-ppt-pic2 {"member_only_commentable":false,"description":"excel 2 ppt 2 pic","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:36 +0700","asset_file_name":"excel-ppt-pic2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":3458,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":26732,"media_folder_id":451,"created_at":"2008/01/24 10:57:00 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:10:19 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:10:19 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_excel-ppt-pic1 {"member_only_commentable":false,"description":"excel 2 ppt 2 pic","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:36 +0700","asset_file_name":"excel-ppt-pic1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":3457,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":618751,"media_folder_id":451,"created_at":"2008/01/24 10:56:36 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:10:19 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:10:19 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"Blog Tag Map","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:31 +0700","asset_file_name":"blogtag.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":3349,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":647217,"media_folder_id":451,"created_at":"2008/01/21 16:58:31 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:09:18 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:09:18 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"Blog Tag","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:30 +0700","asset_file_name":"blogtag.mm","asset_content_type":"application/x-freemind","member_only_readable":false,"id":3340,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":51173,"media_folder_id":451,"created_at":"2008/01/21 14:05:26 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:09:06 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:09:06 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e25\u0e31\u0e1a","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:27 +0700","asset_file_name":"secret.swf","asset_content_type":"application/x-shockwave-flash","member_only_readable":false,"id":3292,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":2224176,"media_folder_id":451,"created_at":"2008/01/20 08:14:23 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:08:51 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:08:51 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_20january2008-02 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e15\u0e32\u0e21\u0e15\u0e34\u0e14 \u0e0a\u0e30\u0e42\u0e07\u0e01\u0e17\u0e31\u0e27\u0e23\u0e4c 2","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:27 +0700","asset_file_name":"20january2008-02.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":3291,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":26423,"media_folder_id":451,"created_at":"2008/01/20 01:58:33 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:08:51 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:08:51 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: