นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Our Shangri-La
Ico64
Kittisakdi Choomalee

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

หลัก > kittisak.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_20january2008-01 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e15\u0e32\u0e21\u0e15\u0e34\u0e14 \u0e0a\u0e30\u0e42\u0e07\u0e01\u0e17\u0e31\u0e27\u0e23\u0e4c 01","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:27 +0700","asset_file_name":"20january2008-01.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":3290,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":24042,"media_folder_id":451,"created_at":"2008/01/20 01:57:59 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:08:51 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:08:51 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e41\u0e15\u0e07\u0e40\u0e16\u0e32\u0e15\u0e32\u0e22","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:24 +0700","asset_file_name":"watermelon.swf","asset_content_type":"application/x-shockwave-flash","member_only_readable":false,"id":3252,"last_commented_at":"2010/01/01 19:52:40 +0700","commentable":true,"asset_file_size":1322992,"media_folder_id":451,"created_at":"2008/01/19 02:37:26 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:08:10 +0700","comment_counter":1,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:08:10 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_abcd {"member_only_commentable":false,"description":"Glowing Mandala","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:11 +0700","asset_file_name":"abcd.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":3069,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":233606,"media_folder_id":451,"created_at":"2008/01/15 10:25:21 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:06:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:06:38 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_13january2008-7 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01\u0e1b\u0e35 2550\u003Cbr /\u003E ","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:10 +0700","asset_file_name":"13january2008-7.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":3033,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":31665,"media_folder_id":451,"created_at":"2008/01/13 02:54:59 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:06:25 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:06:25 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_13january2008-6 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01\u0e1b\u0e35 2550\u003Cbr /\u003E ","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:10 +0700","asset_file_name":"13january2008-6.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":3032,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":28706,"media_folder_id":451,"created_at":"2008/01/13 02:54:38 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:06:25 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:06:25 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_13january2008-5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01\u0e1b\u0e35 2550\u003Cbr /\u003E ","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:10 +0700","asset_file_name":"13january2008-5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":3031,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":38669,"media_folder_id":451,"created_at":"2008/01/13 02:54:16 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:06:25 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:06:25 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_13january2008-4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01\u0e1b\u0e35 2550\u003Cbr /\u003E ","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:10 +0700","asset_file_name":"13january2008-4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":3030,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":44808,"media_folder_id":451,"created_at":"2008/01/13 02:53:37 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:06:24 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:06:24 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_13january2008-3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01\u0e1b\u0e35 2550\u003Cbr /\u003E ","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:10 +0700","asset_file_name":"13january2008-3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":3029,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":57829,"media_folder_id":451,"created_at":"2008/01/13 02:53:10 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:06:24 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:06:24 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_13january2008-2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01\u0e1b\u0e35 2550","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:10 +0700","asset_file_name":"13january2008-2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":3028,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":31917,"media_folder_id":451,"created_at":"2008/01/13 02:52:50 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:06:24 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:06:24 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: