นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Our Shangri-La
Ico64
Kittisakdi Choomalee

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

หลัก > kittisak.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_13january2008-1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01 \u0e1b\u0e35 2550","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:10 +0700","asset_file_name":"13january2008-1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":3027,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":36372,"media_folder_id":451,"created_at":"2008/01/13 02:52:18 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:06:23 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:06:23 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_11january2008-01 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e08\u0e31\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e51\u0e57 \u0e01\u0e23\u0e01\u0e0e\u0e32\u0e04\u0e21 \u0e52\u0e55\u0e55\u0e50 \u0e21\u0e35\u0e40\u0e1e\u0e35\u0e22\u0e07\u0e14\u0e32\u0e27 \u0e21\u0e35\u0e40\u0e1e\u0e35\u0e22\u0e07\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e08\u0e31\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e41\u0e15\u0e48 \u0e01\u0e47\u0e1d\u0e31\u0e19\u0e16\u0e36\u0e07 \u0e1e\u0e23\u0e30\u0e08\u0e31\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e14\u0e27\u0e07\u0e14\u0e32\u0e27\u0e40\u0e25\u0e47\u0e01 \u0e14\u0e27\u0e07\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19 \u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48\u0e04\u0e39\u0e48\u0e01\u0e31\u0e19 \u0e08\u0e30\u0e1d\u0e31\u0e19 \u0e41\u0e21\u0e49 \u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e40\u0e1e\u0e35\u0e22\u0e07\u0e41\u0e04\u0e48 The Impossible Dream \u0e43\u0e19\u0e17\u0e49\u0e32\u0e22\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2a\u0e38\u0e14 \u0e16\u0e36\u0e07\u0e41\u0e21\u0e49\u0e08\u0e30\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e40\u0e1e\u0e35\u0e22\u0e07 \u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e1d\u0e31\u0e19\u0e42\u0e07\u0e48\u0e46 \u0e01\u0e47\u0e15\u0e32\u0e21\u0e17\u0e35","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:07 +0700","asset_file_name":"11january2008-01.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":2975,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":15890,"media_folder_id":451,"created_at":"2008/01/11 01:29:47 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:05:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:05:59 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_10january2008 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e02\u0e35\u0e22\u0e19\u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d \u0e59 \u0e21\u0e01\u0e23\u0e32\u0e04\u0e21 \u0e52\u0e55\u0e55\u0e51 \u0e23\u0e27\u0e1a\u0e23\u0e27\u0e21 \u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e1a\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e07","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:07 +0700","asset_file_name":"10january2008.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":2971,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1159895,"media_folder_id":451,"created_at":"2008/01/10 23:42:15 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:05:58 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:05:58 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_8january2008-01 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e0a\u0e49\u0e32\u0e07 \u0e15\u0e33\u0e19\u0e32\u0e19\u0e42\u0e23\u0e07\u0e0a\u0e49\u0e32\u0e07 \u0e15\u0e33\u0e19\u0e32\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e31\u0e07\u0e15\u0e33\u0e44\u0e48\u0e21\u0e48\u0e40\u0e2a\u0e23\u0e47\u0e08 \u0e41\u0e15\u0e48 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e19\u0e31\u0e48\u0e19 \u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e32\u0e27\u0e2b\u0e25\u0e32\u0e01\u0e2b\u0e25\u0e32\u0e22 \u0e22\u0e31\u0e07\u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48\u0e43\u0e19\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e17\u0e23\u0e07\u0e08\u0e33","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:00 +0700","asset_file_name":"8january2008-01.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":2804,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":68026,"media_folder_id":451,"created_at":"2008/01/08 01:15:15 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:04:22 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:04:22 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_imagine-3feb2007 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e53 \u0e01\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c\u0026nbsp; \u0e52\u0e55\u0e55\u0e50\u0026nbsp; \u0e2b\u0e2d\u0e28\u0e34\u0e25\u0e1b\u0e4c\u0e2f \u0e40\u0e17\u0e28\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e19\u0e04\u0e23\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48 \u0026quot;\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e37\u0e2d\u0e07\u0026nbsp;\u0026nbsp; \u0e40\u0e2d\u0e21\u0e40\u0e08\u0e23\u0e34\u0e0d\u0026quot; \u0e01\u0e31\u0e1a\u0e19\u0e32\u0e17\u0e35\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07 Imagine ","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:56 +0700","asset_file_name":"imagine-3feb2007.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":2723,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":56935,"media_folder_id":451,"created_at":"2008/01/05 23:50:55 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:03:28 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:03:28 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_23december2007-10 {"member_only_commentable":false,"description":"23 december 2007 10","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:27 +0700","asset_file_name":"23december2007-10.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":2187,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":43875,"media_folder_id":451,"created_at":"2007/12/23 22:23:13 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:55:58 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:55:58 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_23december2007-09 {"member_only_commentable":false,"description":"23 december 2007 09","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:27 +0700","asset_file_name":"23december2007-09.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":2186,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":27668,"media_folder_id":451,"created_at":"2007/12/23 22:22:47 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:55:57 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:55:57 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_23december2007-08 {"member_only_commentable":false,"description":"23 december 2007 08","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:27 +0700","asset_file_name":"23december2007-08.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":2185,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":19090,"media_folder_id":451,"created_at":"2007/12/23 22:22:30 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:55:57 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:55:57 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_23december2007-07 {"member_only_commentable":false,"description":"23 december 2007 07","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:27 +0700","asset_file_name":"23december2007-07.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":2184,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":19509,"media_folder_id":451,"created_at":"2007/12/23 22:22:11 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:55:56 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:55:56 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: