นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Our Shangri-La
Ico64
Kittisakdi Choomalee

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 16

หลัก > kittisak.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_23december2007-06 {"modified_at":"2011/05/31 14:55:56 +0700","id":2183,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"23december2007-06.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:55:56 +0700","media_folder_id":451,"description":"23 december 2007 06","created_at":"2007/12/23 22:21:54 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:27 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":21721}
  • Small_23december2007-05 {"modified_at":"2011/05/31 14:55:55 +0700","id":2182,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"23december2007-05.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:55:55 +0700","media_folder_id":451,"description":"23 december 2007 05","created_at":"2007/12/23 22:21:34 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:27 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":18741}
  • Small_23december2007-04 {"modified_at":"2011/05/31 14:55:55 +0700","id":2181,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"23december2007-04.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:55:55 +0700","media_folder_id":451,"description":"23 december 2007 04","created_at":"2007/12/23 22:21:10 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:27 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":11095}
  • Small_23december2007-03 {"modified_at":"2011/05/31 14:55:54 +0700","id":2180,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"23december2007-03.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:55:54 +0700","media_folder_id":451,"description":"23 december 2007 03","created_at":"2007/12/23 22:20:49 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:27 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":21653}
  • Small_23december2007-02 {"modified_at":"2011/05/31 14:55:54 +0700","id":2179,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"23december2007-02.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:55:54 +0700","media_folder_id":451,"description":"23 december 2007 02","created_at":"2007/12/23 22:20:30 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:27 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":16014}
  • Small_23december2007-01 {"modified_at":"2011/05/31 14:55:53 +0700","id":2178,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"23december2007-01.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:55:53 +0700","media_folder_id":451,"description":"23december2007 01","created_at":"2007/12/23 22:19:48 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:27 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":18189}
  • Small_22december2007-08 {"modified_at":"2011/05/31 14:55:44 +0700","id":2157,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"22december2007-08.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:55:44 +0700","media_folder_id":451,"description":"Our Shangri-La 08","created_at":"2007/12/23 13:04:54 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:26 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":72329}
  • Small_22december2007-07 {"modified_at":"2011/05/31 14:55:43 +0700","id":2156,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"22december2007-07.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:55:43 +0700","media_folder_id":451,"description":"Our Shangri-La","created_at":"2007/12/23 13:04:06 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:26 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":65633}
  • Small_22december2007-06 {"modified_at":"2011/05/31 14:55:38 +0700","id":2154,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"22december2007-06.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:55:38 +0700","media_folder_id":451,"description":"Our Shangri-La","created_at":"2007/12/23 13:03:12 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:25 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":35865}
ขนาดย่อ: