นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Our Shangri-La
Ico64
Kittisakdi Choomalee

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 16

หลัก > kittisak.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_23december2007-06 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"23december2007-06.jpg","created_at":"2007/12/23 22:21:54 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:27 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:55:56 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"23 december 2007 06","asset_file_size":21721,"modified_at":"2011/05/31 14:55:56 +0700","media_folder_id":451,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":2183,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_23december2007-05 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"23december2007-05.jpg","created_at":"2007/12/23 22:21:34 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:27 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:55:55 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"23 december 2007 05","asset_file_size":18741,"modified_at":"2011/05/31 14:55:55 +0700","media_folder_id":451,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":2182,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_23december2007-04 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"23december2007-04.jpg","created_at":"2007/12/23 22:21:10 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:27 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:55:55 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"23 december 2007 04","asset_file_size":11095,"modified_at":"2011/05/31 14:55:55 +0700","media_folder_id":451,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":2181,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_23december2007-03 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"23december2007-03.jpg","created_at":"2007/12/23 22:20:49 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:27 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:55:54 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"23 december 2007 03","asset_file_size":21653,"modified_at":"2011/05/31 14:55:54 +0700","media_folder_id":451,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":2180,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_23december2007-02 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"23december2007-02.jpg","created_at":"2007/12/23 22:20:30 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:27 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:55:54 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"23 december 2007 02","asset_file_size":16014,"modified_at":"2011/05/31 14:55:54 +0700","media_folder_id":451,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":2179,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_23december2007-01 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"23december2007-01.jpg","created_at":"2007/12/23 22:19:48 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:27 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:55:53 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"23december2007 01","asset_file_size":18189,"modified_at":"2011/05/31 14:55:53 +0700","media_folder_id":451,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":2178,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_22december2007-08 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"22december2007-08.jpg","created_at":"2007/12/23 13:04:54 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:26 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:55:44 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Our Shangri-La 08","asset_file_size":72329,"modified_at":"2011/05/31 14:55:44 +0700","media_folder_id":451,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":2157,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_22december2007-07 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"22december2007-07.jpg","created_at":"2007/12/23 13:04:06 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:26 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:55:43 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Our Shangri-La","asset_file_size":65633,"modified_at":"2011/05/31 14:55:43 +0700","media_folder_id":451,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":2156,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_22december2007-06 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"22december2007-06.jpg","created_at":"2007/12/23 13:03:12 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:25 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:55:38 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Our Shangri-La","asset_file_size":35865,"modified_at":"2011/05/31 14:55:38 +0700","media_folder_id":451,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":2154,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: