นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Our Shangri-La
Ico64
Kittisakdi Choomalee

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

หลัก > kittisak.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_23december2007-06 {"asset_file_name":"23december2007-06.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:55:56 +0700","media_folder_id":451,"description":"23 december 2007 06","updated_at":"2011/05/31 14:55:56 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2007/12/23 22:21:54 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":21721,"id":2183,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:27 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_23december2007-05 {"asset_file_name":"23december2007-05.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:55:55 +0700","media_folder_id":451,"description":"23 december 2007 05","updated_at":"2011/05/31 14:55:55 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2007/12/23 22:21:34 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":18741,"id":2182,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:27 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_23december2007-04 {"asset_file_name":"23december2007-04.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:55:55 +0700","media_folder_id":451,"description":"23 december 2007 04","updated_at":"2011/05/31 14:55:55 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2007/12/23 22:21:10 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":11095,"id":2181,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:27 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_23december2007-03 {"asset_file_name":"23december2007-03.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:55:54 +0700","media_folder_id":451,"description":"23 december 2007 03","updated_at":"2011/05/31 14:55:54 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2007/12/23 22:20:49 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":21653,"id":2180,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:27 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_23december2007-02 {"asset_file_name":"23december2007-02.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:55:54 +0700","media_folder_id":451,"description":"23 december 2007 02","updated_at":"2011/05/31 14:55:54 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2007/12/23 22:20:30 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":16014,"id":2179,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:27 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_23december2007-01 {"asset_file_name":"23december2007-01.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:55:53 +0700","media_folder_id":451,"description":"23december2007 01","updated_at":"2011/05/31 14:55:53 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2007/12/23 22:19:48 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":18189,"id":2178,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:27 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_22december2007-08 {"asset_file_name":"22december2007-08.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:55:44 +0700","media_folder_id":451,"description":"Our Shangri-La 08","updated_at":"2011/05/31 14:55:44 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2007/12/23 13:04:54 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":72329,"id":2157,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:26 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_22december2007-07 {"asset_file_name":"22december2007-07.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:55:43 +0700","media_folder_id":451,"description":"Our Shangri-La","updated_at":"2011/05/31 14:55:43 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2007/12/23 13:04:06 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":65633,"id":2156,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:26 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_22december2007-06 {"asset_file_name":"22december2007-06.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:55:38 +0700","media_folder_id":451,"description":"Our Shangri-La","updated_at":"2011/05/31 14:55:38 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2007/12/23 13:03:12 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":35865,"id":2154,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:25 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: