นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Our Shangri-La
Ico64
Kittisakdi Choomalee

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

หลัก > kittisak.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_23december2007-06 {"member_only_commentable":false,"description":"23 december 2007 06","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:27 +0700","asset_file_name":"23december2007-06.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":2183,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":21721,"media_folder_id":451,"created_at":"2007/12/23 22:21:54 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:55:56 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:55:56 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_23december2007-05 {"member_only_commentable":false,"description":"23 december 2007 05","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:27 +0700","asset_file_name":"23december2007-05.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":2182,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":18741,"media_folder_id":451,"created_at":"2007/12/23 22:21:34 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:55:55 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:55:55 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_23december2007-04 {"member_only_commentable":false,"description":"23 december 2007 04","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:27 +0700","asset_file_name":"23december2007-04.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":2181,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":11095,"media_folder_id":451,"created_at":"2007/12/23 22:21:10 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:55:55 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:55:55 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_23december2007-03 {"member_only_commentable":false,"description":"23 december 2007 03","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:27 +0700","asset_file_name":"23december2007-03.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":2180,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":21653,"media_folder_id":451,"created_at":"2007/12/23 22:20:49 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:55:54 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:55:54 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_23december2007-02 {"member_only_commentable":false,"description":"23 december 2007 02","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:27 +0700","asset_file_name":"23december2007-02.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":2179,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":16014,"media_folder_id":451,"created_at":"2007/12/23 22:20:30 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:55:54 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:55:54 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_23december2007-01 {"member_only_commentable":false,"description":"23december2007 01","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:27 +0700","asset_file_name":"23december2007-01.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":2178,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":18189,"media_folder_id":451,"created_at":"2007/12/23 22:19:48 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:55:53 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:55:53 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_22december2007-08 {"member_only_commentable":false,"description":"Our Shangri-La 08","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:26 +0700","asset_file_name":"22december2007-08.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":2157,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":72329,"media_folder_id":451,"created_at":"2007/12/23 13:04:54 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:55:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:55:44 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_22december2007-07 {"member_only_commentable":false,"description":"Our Shangri-La","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:26 +0700","asset_file_name":"22december2007-07.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":2156,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":65633,"media_folder_id":451,"created_at":"2007/12/23 13:04:06 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:55:43 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:55:43 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_22december2007-06 {"member_only_commentable":false,"description":"Our Shangri-La","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:25 +0700","asset_file_name":"22december2007-06.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":2154,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":35865,"media_folder_id":451,"created_at":"2007/12/23 13:03:12 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:55:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:55:38 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: