นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Our Shangri-La
Ico64
Kittisakdi Choomalee

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 16

หลัก > kittisak.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_504gatewaytimeout15072016 {"modified_at":"2016/07/26 10:50:09 +0700","id":58820,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"504GatewayTimeout15072016.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/07/26 10:50:09 +0700","media_folder_id":451,"description":"504GatewayTimeout15072016.jpg","created_at":"2016/07/26 10:49:53 +0700","asset_updated_at":"2016/07/26 10:49:53 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":6322}
  • Small_semplot003 {"modified_at":"2016/04/20 11:33:00 +0700","id":57576,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"semplot003.png","asset_processing":false,"updated_at":"2016/04/20 11:33:00 +0700","media_folder_id":451,"description":"semplot003.png","created_at":"2016/04/20 11:32:54 +0700","asset_updated_at":"2016/04/20 11:32:54 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":29810}
  • Small_diagram_with_r-002 {"modified_at":"2016/04/19 15:11:11 +0700","id":57575,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"diagram_with_r-002.png","asset_processing":false,"updated_at":"2016/04/19 15:11:11 +0700","media_folder_id":451,"description":"diagram_with_r-002.png","created_at":"2016/04/19 15:11:05 +0700","asset_updated_at":"2016/04/19 15:11:05 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":71502}
  • Small_diagram_with_r-001 {"modified_at":"2016/04/19 15:10:58 +0700","id":57574,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"diagram_with_r-001.png","asset_processing":false,"updated_at":"2016/04/19 15:10:58 +0700","media_folder_id":451,"description":"diagram_with_r-001.png","created_at":"2016/04/19 15:10:51 +0700","asset_updated_at":"2016/04/19 15:10:51 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":54482}
  • Small_diagram_with_r-003 {"modified_at":"2016/04/19 15:00:51 +0700","id":57573,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"diagram_with_r-003.png","asset_processing":false,"updated_at":"2016/04/19 15:00:51 +0700","media_folder_id":451,"description":"diagram_with_r-003.png","created_at":"2016/04/19 15:00:46 +0700","asset_updated_at":"2016/04/19 15:00:46 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":10616}
  • Small_cfa_r_14042016-002 {"modified_at":"2016/04/14 22:03:32 +0700","id":57522,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"cfa_r_14042016-002.png","asset_processing":false,"updated_at":"2016/04/14 22:03:32 +0700","media_folder_id":451,"description":"cfa_r_14042016-002.png","created_at":"2016/04/14 22:03:29 +0700","asset_updated_at":"2016/04/14 22:03:29 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":26271}
  • Small_cfa_r_14042016-001 {"modified_at":"2016/04/14 22:03:21 +0700","id":57521,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"cfa_r_14042016-001.png","asset_processing":false,"updated_at":"2016/04/14 22:03:21 +0700","media_folder_id":451,"description":"cfa_r_14042016-001.png","created_at":"2016/04/14 22:03:17 +0700","asset_updated_at":"2016/04/14 22:03:17 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":25863}
  • Small_p10032016-001 {"modified_at":"2016/03/10 10:41:29 +0700","id":57079,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"p10032016-001.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/03/10 10:41:29 +0700","media_folder_id":451,"description":"p10032016-001.jpg","created_at":"2016/03/10 10:41:24 +0700","asset_updated_at":"2016/03/10 10:41:24 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":714448}
  • Small_capture-20160226-120433 {"modified_at":"2016/02/26 12:18:49 +0700","id":56840,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"capture-20160226-120433.png","asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/26 12:18:49 +0700","media_folder_id":451,"description":"capture-20160226-120433.png","created_at":"2016/02/26 12:18:42 +0700","asset_updated_at":"2016/02/26 12:18:42 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":5688}
ขนาดย่อ: