นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Our Shangri-La
Ico64
Kittisakdi Choomalee

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

หลัก > kittisak.c

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_xquartz-yosemite-install-07 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/12/22 17:04:06 +0700","updated_at":"2015/12/22 17:04:26 +0700","created_at":"2015/12/22 17:04:06 +0700","asset_file_name":"xquartz-yosemite-install-07.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":55906,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"xquartz-yosemite-install-07.png","modified_at":"2015/12/22 17:04:26 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":87044,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_xquartz-yosemite-install-06 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/12/22 17:03:56 +0700","updated_at":"2015/12/22 17:04:02 +0700","created_at":"2015/12/22 17:03:56 +0700","asset_file_name":"xquartz-yosemite-install-06.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":55905,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"xquartz-yosemite-install-06.png","modified_at":"2015/12/22 17:04:02 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":64527,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_xquartz-yosemite-install-05 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/12/22 17:03:48 +0700","updated_at":"2015/12/22 17:03:54 +0700","created_at":"2015/12/22 17:03:48 +0700","asset_file_name":"xquartz-yosemite-install-05.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":55904,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"xquartz-yosemite-install-05.png","modified_at":"2015/12/22 17:03:54 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":29815,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_xquartz-yosemite-install-04 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/12/22 17:03:40 +0700","updated_at":"2015/12/22 17:03:45 +0700","created_at":"2015/12/22 17:03:40 +0700","asset_file_name":"xquartz-yosemite-install-04.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":55903,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"xquartz-yosemite-install-04.png","modified_at":"2015/12/22 17:03:45 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":10335,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_xquartz-yosemite-install-03 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/12/22 17:03:32 +0700","updated_at":"2015/12/22 17:03:36 +0700","created_at":"2015/12/22 17:03:32 +0700","asset_file_name":"xquartz-yosemite-install-03.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":55902,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"xquartz-yosemite-install-03.png","modified_at":"2015/12/22 17:03:36 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":15771,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_xquartz-yosemite-install-02 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/12/22 17:03:23 +0700","updated_at":"2015/12/22 17:03:28 +0700","created_at":"2015/12/22 17:03:23 +0700","asset_file_name":"xquartz-yosemite-install-02.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":55901,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"xquartz-yosemite-install-02.png","modified_at":"2015/12/22 17:03:28 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":23584,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_xquartz-yosemite-install-01 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/12/22 17:03:15 +0700","updated_at":"2015/12/22 17:03:20 +0700","created_at":"2015/12/22 17:03:15 +0700","asset_file_name":"xquartz-yosemite-install-01.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":55900,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"xquartz-yosemite-install-01.png","modified_at":"2015/12/22 17:03:20 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":92290,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_homebrew-installation-010 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/12/22 11:18:49 +0700","updated_at":"2015/12/22 11:23:09 +0700","created_at":"2015/12/22 11:18:49 +0700","asset_file_name":"homebrew-installation-010.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":55895,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"homebrew-installation-010.png","modified_at":"2015/12/22 11:23:09 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":33451,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_homebrew-installation-009 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/12/22 11:18:39 +0700","updated_at":"2015/12/22 11:23:07 +0700","created_at":"2015/12/22 11:18:39 +0700","asset_file_name":"homebrew-installation-009.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":55894,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"homebrew-installation-009.png","modified_at":"2015/12/22 11:23:07 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":34022,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_homebrew-installation-008 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/12/22 11:18:31 +0700","updated_at":"2015/12/22 11:23:05 +0700","created_at":"2015/12/22 11:18:31 +0700","asset_file_name":"homebrew-installation-008.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":55893,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"homebrew-installation-008.png","modified_at":"2015/12/22 11:23:05 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":50546,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_homebrew-installation-007 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/12/22 11:18:21 +0700","updated_at":"2015/12/22 11:23:03 +0700","created_at":"2015/12/22 11:18:22 +0700","asset_file_name":"homebrew-installation-007.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":55892,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"homebrew-installation-007.png","modified_at":"2015/12/22 11:23:03 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":49222,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_homebrew-installation-006 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/12/22 11:18:11 +0700","updated_at":"2015/12/22 11:23:02 +0700","created_at":"2015/12/22 11:18:11 +0700","asset_file_name":"homebrew-installation-006.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":55891,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"homebrew-installation-006.png","modified_at":"2015/12/22 11:23:02 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":44890,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_homebrew-installation-005 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/12/22 11:18:03 +0700","updated_at":"2015/12/22 11:22:59 +0700","created_at":"2015/12/22 11:18:04 +0700","asset_file_name":"homebrew-installation-005.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":55890,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"homebrew-installation-005.png","modified_at":"2015/12/22 11:22:59 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":30153,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_homebrew-installation-004 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/12/22 11:17:55 +0700","updated_at":"2015/12/22 11:22:56 +0700","created_at":"2015/12/22 11:17:55 +0700","asset_file_name":"homebrew-installation-004.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":55889,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"homebrew-installation-004.png","modified_at":"2015/12/22 11:22:56 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":56809,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_homebrew-installation-003 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/12/22 11:17:47 +0700","updated_at":"2015/12/22 11:21:41 +0700","created_at":"2015/12/22 11:17:47 +0700","asset_file_name":"homebrew-installation-003.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":55888,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"homebrew-installation-003.png","modified_at":"2015/12/22 11:21:41 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":58289,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_homebrew-installation-002 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/12/22 11:17:39 +0700","updated_at":"2015/12/22 11:21:37 +0700","created_at":"2015/12/22 11:17:39 +0700","asset_file_name":"homebrew-installation-002.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":55887,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"homebrew-installation-002.png","modified_at":"2015/12/22 11:21:37 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":86644,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_homebrew-installation-001 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/12/22 11:17:30 +0700","updated_at":"2015/12/22 11:21:32 +0700","created_at":"2015/12/22 11:17:30 +0700","asset_file_name":"homebrew-installation-001.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":55886,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"homebrew-installation-001.png","modified_at":"2015/12/22 11:21:32 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":66868,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_wine-20151208-001 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/12/13 11:52:36 +0700","updated_at":"2015/12/13 12:10:26 +0700","created_at":"2015/12/13 11:52:36 +0700","asset_file_name":"wine-20151208-001.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":55768,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"wine-20151208-001.png","modified_at":"2015/12/13 12:10:26 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":35036,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_epidata-0001 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/12/02 13:58:28 +0700","updated_at":"2015/12/02 14:01:10 +0700","created_at":"2015/12/02 13:58:28 +0700","asset_file_name":"epidata-0001.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":55637,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"epidata-0001.png","modified_at":"2015/12/02 14:01:10 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":80105,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_zotero_online_pdf_import_10 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/10/16 19:54:03 +0700","updated_at":"2015/10/16 19:54:08 +0700","created_at":"2015/10/16 19:54:03 +0700","asset_file_name":"zotero_online_pdf_import_10.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":55151,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"zotero_online_pdf_import_10.png","modified_at":"2015/10/16 19:54:08 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":113406,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_zotero_online_pdf_import_09 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/10/16 19:52:45 +0700","updated_at":"2015/10/16 19:52:49 +0700","created_at":"2015/10/16 19:52:45 +0700","asset_file_name":"zotero_online_pdf_import_09.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":55150,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"zotero_online_pdf_import_09.png","modified_at":"2015/10/16 19:52:49 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":129039,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_zotero_online_pdf_import_08 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/10/16 19:49:07 +0700","updated_at":"2015/10/16 19:49:15 +0700","created_at":"2015/10/16 19:49:07 +0700","asset_file_name":"zotero_online_pdf_import_08.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":55149,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"zotero_online_pdf_import_08.png","modified_at":"2015/10/16 19:49:15 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":80746,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_zotero_online_pdf_import_07 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/10/16 19:45:36 +0700","updated_at":"2015/10/16 19:45:41 +0700","created_at":"2015/10/16 19:45:36 +0700","asset_file_name":"zotero_online_pdf_import_07.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":55148,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"zotero_online_pdf_import_07.png","modified_at":"2015/10/16 19:45:41 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":40579,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_zotero_online_pdf_import_05-1 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/10/16 19:43:33 +0700","updated_at":"2015/10/16 19:43:37 +0700","created_at":"2015/10/16 19:43:33 +0700","asset_file_name":"zotero_online_pdf_import_05-1.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":55147,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"zotero_online_pdf_import_05-1.png","modified_at":"2015/10/16 19:43:37 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":56145,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_zotero_online_pdf_import_06 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/10/16 19:39:29 +0700","updated_at":"2015/10/16 19:39:37 +0700","created_at":"2015/10/16 19:39:29 +0700","asset_file_name":"zotero_online_pdf_import_06.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":55146,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"zotero_online_pdf_import_06.png","modified_at":"2015/10/16 19:39:37 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":130810,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_zotero_online_pdf_import_05 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/10/16 19:35:57 +0700","updated_at":"2015/10/16 19:36:03 +0700","created_at":"2015/10/16 19:35:57 +0700","asset_file_name":"zotero_online_pdf_import_05.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":55145,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"zotero_online_pdf_import_05.png","modified_at":"2015/10/16 19:36:03 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":145787,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_zotero_online_pdf_import_04 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/10/16 19:26:27 +0700","updated_at":"2015/10/16 19:26:32 +0700","created_at":"2015/10/16 19:26:27 +0700","asset_file_name":"zotero_online_pdf_import_04.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":55144,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"zotero_online_pdf_import_04.png","modified_at":"2015/10/16 19:26:32 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":174111,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_zotero_online_pdf_import_03 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/10/16 19:17:57 +0700","updated_at":"2015/10/16 19:18:02 +0700","created_at":"2015/10/16 19:17:57 +0700","asset_file_name":"zotero_online_pdf_import_03.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":55143,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"zotero_online_pdf_import_03.png","modified_at":"2015/10/16 19:18:02 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":84914,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_zotero_online_pdf_import_02 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/10/16 19:13:50 +0700","updated_at":"2015/10/16 19:13:58 +0700","created_at":"2015/10/16 19:13:50 +0700","asset_file_name":"zotero_online_pdf_import_02.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":55142,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"zotero_online_pdf_import_02.png","modified_at":"2015/10/16 19:13:58 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":45246,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_zotero_online_pdf_import_01 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/10/16 19:13:41 +0700","updated_at":"2015/10/16 19:13:49 +0700","created_at":"2015/10/16 19:13:41 +0700","asset_file_name":"zotero_online_pdf_import_01.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":55141,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"zotero_online_pdf_import_01.png","modified_at":"2015/10/16 19:13:49 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":73855,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_zotero_pdf_import_06 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/10/14 17:34:44 +0700","updated_at":"2015/10/14 17:34:47 +0700","created_at":"2015/10/14 17:34:44 +0700","asset_file_name":"zotero_pdf_import_06.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":55135,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"zotero_pdf_import_06.jpg","modified_at":"2015/10/14 17:34:47 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":166070,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_zotero_pdf_import_05 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/10/14 17:34:34 +0700","updated_at":"2015/10/14 17:34:40 +0700","created_at":"2015/10/14 17:34:34 +0700","asset_file_name":"zotero_pdf_import_05.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":55134,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"zotero_pdf_import_05.jpg","modified_at":"2015/10/14 17:34:40 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":107932,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_zotero_pdf_import_04 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/10/14 17:34:05 +0700","updated_at":"2015/10/14 17:34:11 +0700","created_at":"2015/10/14 17:34:05 +0700","asset_file_name":"zotero_pdf_import_04.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":55133,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"zotero_pdf_import_04.jpg","modified_at":"2015/10/14 17:34:11 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":100120,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_zotero_pdf_import_03 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/10/14 17:32:27 +0700","updated_at":"2015/10/14 17:32:33 +0700","created_at":"2015/10/14 17:32:27 +0700","asset_file_name":"zotero_pdf_import_03.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":55132,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"zotero_pdf_import_03.jpg","modified_at":"2015/10/14 17:32:33 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":73220,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_zotero_pdf_import_02 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/10/14 17:27:16 +0700","updated_at":"2015/10/14 17:27:24 +0700","created_at":"2015/10/14 17:27:16 +0700","asset_file_name":"zotero_pdf_import_02.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":55131,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"zotero_pdf_import_02.jpg","modified_at":"2015/10/14 17:27:24 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":100211,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_zotero_pdf_import_01 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/10/14 17:27:08 +0700","updated_at":"2015/10/14 17:27:16 +0700","created_at":"2015/10/14 17:27:08 +0700","asset_file_name":"zotero_pdf_import_01.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":55130,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"zotero_pdf_import_01.jpg","modified_at":"2015/10/14 17:27:16 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":107097,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: