นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Our Shangri-La
Ico64
Kittisakdi Choomalee

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

หลัก > kittisak.c

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_osx-wine-epidata-004 {"created_at":"2016/01/04 11:51:30 +0700","asset_file_size":11630,"commentable":true,"modified_at":"2016/01/04 12:07:43 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":56026,"asset_content_type":"image/png","description":"osx-wine-epidata-004.png","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/01/04 11:51:30 +0700","asset_file_name":"osx-wine-epidata-004.png","updated_at":"2016/01/04 12:07:43 +0700","media_folder_id":451,"asset_processing":false}
 • Tiny_osx-wine-epidata-003 {"created_at":"2016/01/04 11:51:22 +0700","asset_file_size":31241,"commentable":true,"modified_at":"2016/01/04 12:07:29 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":56025,"asset_content_type":"image/png","description":"osx-wine-epidata-003.png","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/01/04 11:51:22 +0700","asset_file_name":"osx-wine-epidata-003.png","updated_at":"2016/01/04 12:07:29 +0700","media_folder_id":451,"asset_processing":false}
 • Tiny_osx-wine-epidata-002 {"created_at":"2016/01/04 11:51:14 +0700","asset_file_size":47452,"commentable":true,"modified_at":"2020/05/01 09:22:36 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":true,"last_commented_at":"2020/04/30 00:01:47 +0700","id":56024,"asset_content_type":"image/png","description":"osx-wine-epidata-002.png","comment_counter":5,"asset_updated_at":"2016/01/04 11:51:14 +0700","asset_file_name":"osx-wine-epidata-002.png","updated_at":"2020/05/01 09:22:36 +0700","media_folder_id":451,"asset_processing":false}
 • Tiny_osx-wine-epidata-001 {"created_at":"2016/01/04 11:51:05 +0700","asset_file_size":12523,"commentable":true,"modified_at":"2016/01/04 12:07:22 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":56023,"asset_content_type":"image/png","description":"osx-wine-epidata-001.png","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/01/04 11:51:05 +0700","asset_file_name":"osx-wine-epidata-001.png","updated_at":"2016/01/04 12:07:22 +0700","media_folder_id":451,"asset_processing":false}
 • Tiny_winehq-yosemite-011 {"created_at":"2015/12/26 12:08:28 +0700","asset_file_size":67073,"commentable":true,"modified_at":"2015/12/26 12:13:42 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":55970,"asset_content_type":"image/png","description":"winehq-yosemite-011.png","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/12/26 12:08:28 +0700","asset_file_name":"winehq-yosemite-011.png","updated_at":"2015/12/26 12:13:42 +0700","media_folder_id":451,"asset_processing":false}
 • Tiny_winehq-yosemite-010 {"created_at":"2015/12/26 12:08:19 +0700","asset_file_size":76125,"commentable":true,"modified_at":"2015/12/26 12:13:39 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":55969,"asset_content_type":"image/png","description":"winehq-yosemite-010.png","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/12/26 12:08:19 +0700","asset_file_name":"winehq-yosemite-010.png","updated_at":"2015/12/26 12:13:39 +0700","media_folder_id":451,"asset_processing":false}
 • Tiny_winehq-yosemite-009 {"created_at":"2015/12/26 12:08:11 +0700","asset_file_size":94525,"commentable":true,"modified_at":"2015/12/26 12:13:35 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":55968,"asset_content_type":"image/png","description":"winehq-yosemite-009.png","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/12/26 12:08:11 +0700","asset_file_name":"winehq-yosemite-009.png","updated_at":"2015/12/26 12:13:35 +0700","media_folder_id":451,"asset_processing":false}
 • Tiny_winehq-yosemite-008 {"created_at":"2015/12/26 12:08:02 +0700","asset_file_size":90182,"commentable":true,"modified_at":"2015/12/26 12:13:21 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":55967,"asset_content_type":"image/png","description":"winehq-yosemite-008.png","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/12/26 12:08:02 +0700","asset_file_name":"winehq-yosemite-008.png","updated_at":"2015/12/26 12:13:21 +0700","media_folder_id":451,"asset_processing":false}
 • Tiny_winehq-yosemite-007 {"created_at":"2015/12/26 12:07:53 +0700","asset_file_size":92017,"commentable":true,"modified_at":"2015/12/26 12:13:17 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":55966,"asset_content_type":"image/png","description":"winehq-yosemite-007.png","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/12/26 12:07:53 +0700","asset_file_name":"winehq-yosemite-007.png","updated_at":"2015/12/26 12:13:17 +0700","media_folder_id":451,"asset_processing":false}
 • Tiny_winehq-yosemite-006 {"created_at":"2015/12/26 12:07:43 +0700","asset_file_size":82936,"commentable":true,"modified_at":"2015/12/26 12:13:13 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":55965,"asset_content_type":"image/png","description":"winehq-yosemite-006.png","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/12/26 12:07:43 +0700","asset_file_name":"winehq-yosemite-006.png","updated_at":"2015/12/26 12:13:13 +0700","media_folder_id":451,"asset_processing":false}
 • Tiny_winehq-yosemite-005 {"created_at":"2015/12/26 12:07:36 +0700","asset_file_size":76166,"commentable":true,"modified_at":"2015/12/26 12:12:11 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":55964,"asset_content_type":"image/png","description":"winehq-yosemite-005.png","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/12/26 12:07:36 +0700","asset_file_name":"winehq-yosemite-005.png","updated_at":"2015/12/26 12:12:11 +0700","media_folder_id":451,"asset_processing":false}
 • Tiny_winehq-yosemite-004 {"created_at":"2015/12/26 12:07:28 +0700","asset_file_size":80264,"commentable":true,"modified_at":"2015/12/26 12:12:06 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":55963,"asset_content_type":"image/png","description":"winehq-yosemite-004.png","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/12/26 12:07:28 +0700","asset_file_name":"winehq-yosemite-004.png","updated_at":"2015/12/26 12:12:06 +0700","media_folder_id":451,"asset_processing":false}
 • Tiny_winehq-yosemite-003 {"created_at":"2015/12/26 12:07:21 +0700","asset_file_size":77112,"commentable":true,"modified_at":"2015/12/26 12:12:02 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":55962,"asset_content_type":"image/png","description":"winehq-yosemite-003.png","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/12/26 12:07:21 +0700","asset_file_name":"winehq-yosemite-003.png","updated_at":"2015/12/26 12:12:02 +0700","media_folder_id":451,"asset_processing":false}
 • Tiny_winehq-yosemite-002 {"created_at":"2015/12/26 12:07:12 +0700","asset_file_size":75328,"commentable":true,"modified_at":"2015/12/26 12:11:59 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":55961,"asset_content_type":"image/png","description":"winehq-yosemite-002.png","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/12/26 12:07:12 +0700","asset_file_name":"winehq-yosemite-002.png","updated_at":"2015/12/26 12:11:59 +0700","media_folder_id":451,"asset_processing":false}
 • Tiny_winehq-yosemite-001 {"created_at":"2015/12/26 12:07:04 +0700","asset_file_size":89205,"commentable":true,"modified_at":"2015/12/26 12:11:55 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":55960,"asset_content_type":"image/png","description":"winehq-yosemite-001.png","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/12/26 12:07:04 +0700","asset_file_name":"winehq-yosemite-001.png","updated_at":"2015/12/26 12:11:55 +0700","media_folder_id":451,"asset_processing":false}
 • Tiny_xquartz-yosemite-install-14 {"created_at":"2015/12/22 17:05:12 +0700","asset_file_size":17025,"commentable":true,"modified_at":"2015/12/22 17:06:56 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":55913,"asset_content_type":"image/png","description":"xquartz-yosemite-install-14.png","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/12/22 17:05:12 +0700","asset_file_name":"xquartz-yosemite-install-14.png","updated_at":"2015/12/22 17:06:56 +0700","media_folder_id":451,"asset_processing":false}
 • Tiny_xquartz-yosemite-install-13 {"created_at":"2015/12/22 17:05:03 +0700","asset_file_size":28528,"commentable":true,"modified_at":"2015/12/22 17:06:53 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":55912,"asset_content_type":"image/png","description":"xquartz-yosemite-install-13.png","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/12/22 17:05:03 +0700","asset_file_name":"xquartz-yosemite-install-13.png","updated_at":"2015/12/22 17:06:53 +0700","media_folder_id":451,"asset_processing":false}
 • Tiny_xquartz-yosemite-install-12 {"created_at":"2015/12/22 17:04:54 +0700","asset_file_size":6499,"commentable":true,"modified_at":"2015/12/22 17:06:49 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":55911,"asset_content_type":"image/png","description":"xquartz-yosemite-install-12.png","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/12/22 17:04:54 +0700","asset_file_name":"xquartz-yosemite-install-12.png","updated_at":"2015/12/22 17:06:49 +0700","media_folder_id":451,"asset_processing":false}
 • Tiny_xquartz-yosemite-install-11 {"created_at":"2015/12/22 17:04:45 +0700","asset_file_size":18875,"commentable":true,"modified_at":"2015/12/22 17:05:57 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":55910,"asset_content_type":"image/png","description":"xquartz-yosemite-install-11.png","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/12/22 17:04:45 +0700","asset_file_name":"xquartz-yosemite-install-11.png","updated_at":"2015/12/22 17:05:57 +0700","media_folder_id":451,"asset_processing":false}
 • Tiny_xquartz-yosemite-install-10 {"created_at":"2015/12/22 17:04:34 +0700","asset_file_size":49010,"commentable":true,"modified_at":"2015/12/22 17:05:53 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":55909,"asset_content_type":"image/png","description":"xquartz-yosemite-install-10.png","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/12/22 17:04:34 +0700","asset_file_name":"xquartz-yosemite-install-10.png","updated_at":"2015/12/22 17:05:53 +0700","media_folder_id":451,"asset_processing":false}
 • Tiny_xquartz-yosemite-install-09 {"created_at":"2015/12/22 17:04:24 +0700","asset_file_size":34838,"commentable":true,"modified_at":"2015/12/22 17:05:26 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":55908,"asset_content_type":"image/png","description":"xquartz-yosemite-install-09.png","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/12/22 17:04:24 +0700","asset_file_name":"xquartz-yosemite-install-09.png","updated_at":"2015/12/22 17:05:26 +0700","media_folder_id":451,"asset_processing":false}
 • Tiny_xquartz-yosemite-install-08 {"created_at":"2015/12/22 17:04:15 +0700","asset_file_size":72877,"commentable":true,"modified_at":"2015/12/22 17:04:29 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":55907,"asset_content_type":"image/png","description":"xquartz-yosemite-install-08.png","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/12/22 17:04:15 +0700","asset_file_name":"xquartz-yosemite-install-08.png","updated_at":"2015/12/22 17:04:29 +0700","media_folder_id":451,"asset_processing":false}
 • Tiny_xquartz-yosemite-install-07 {"created_at":"2015/12/22 17:04:06 +0700","asset_file_size":87044,"commentable":true,"modified_at":"2015/12/22 17:04:26 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":55906,"asset_content_type":"image/png","description":"xquartz-yosemite-install-07.png","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/12/22 17:04:06 +0700","asset_file_name":"xquartz-yosemite-install-07.png","updated_at":"2015/12/22 17:04:26 +0700","media_folder_id":451,"asset_processing":false}
 • Tiny_xquartz-yosemite-install-06 {"created_at":"2015/12/22 17:03:56 +0700","asset_file_size":64527,"commentable":true,"modified_at":"2015/12/22 17:04:02 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":55905,"asset_content_type":"image/png","description":"xquartz-yosemite-install-06.png","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/12/22 17:03:56 +0700","asset_file_name":"xquartz-yosemite-install-06.png","updated_at":"2015/12/22 17:04:02 +0700","media_folder_id":451,"asset_processing":false}
 • Tiny_xquartz-yosemite-install-05 {"created_at":"2015/12/22 17:03:48 +0700","asset_file_size":29815,"commentable":true,"modified_at":"2015/12/22 17:03:54 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":55904,"asset_content_type":"image/png","description":"xquartz-yosemite-install-05.png","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/12/22 17:03:48 +0700","asset_file_name":"xquartz-yosemite-install-05.png","updated_at":"2015/12/22 17:03:54 +0700","media_folder_id":451,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: