นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Our Shangri-La
Ico64
Kittisakdi Choomalee

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 16

หลัก > kittisak.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_capture-20160226-120244 {"modified_at":"2016/02/26 12:18:15 +0700","id":56839,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"capture-20160226-120244.png","asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/26 12:18:15 +0700","media_folder_id":451,"description":"capture-20160226-120244.png","created_at":"2016/02/26 12:18:12 +0700","asset_updated_at":"2016/02/26 12:18:12 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":7930}
  • Small_vancouver_sw_bib-18 {"modified_at":"2016/02/24 11:34:14 +0700","id":56759,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"vancouver_sw_bib-18.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/24 11:34:14 +0700","media_folder_id":451,"description":"vancouver_sw_bib-18.jpg","created_at":"2016/02/24 11:34:07 +0700","asset_updated_at":"2016/02/24 11:34:07 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":75605}
  • Small_vancouver_sw_bib-17 {"modified_at":"2016/02/24 11:34:01 +0700","id":56758,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"vancouver_sw_bib-17.png","asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/24 11:34:01 +0700","media_folder_id":451,"description":"vancouver_sw_bib-17.png","created_at":"2016/02/24 11:33:57 +0700","asset_updated_at":"2016/02/24 11:33:57 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":27767}
  • Small_vancouver_sw_bib-16 {"modified_at":"2016/02/24 11:16:56 +0700","id":56757,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"vancouver_sw_bib-16.png","asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/24 11:16:56 +0700","media_folder_id":451,"description":"vancouver_sw_bib-16.png","created_at":"2016/02/24 11:16:53 +0700","asset_updated_at":"2016/02/24 11:16:53 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":8000}
  • Small_vancouver_sw_bib-15 {"modified_at":"2016/02/24 11:12:53 +0700","id":56756,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"vancouver_sw_bib-15.png","asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/24 11:12:53 +0700","media_folder_id":451,"description":"vancouver_sw_bib-15.png","created_at":"2016/02/24 11:12:45 +0700","asset_updated_at":"2016/02/24 11:12:45 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":18026}
  • Small_vancouver_sw_bib-14 {"modified_at":"2016/02/24 09:11:00 +0700","id":56755,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"vancouver_sw_bib-14.png","asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/24 09:11:00 +0700","media_folder_id":451,"description":"vancouver_sw_bib-14.png","created_at":"2016/02/24 09:10:56 +0700","asset_updated_at":"2016/02/24 09:10:56 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":42850}
  • Small_vancouver_sw_bib-13 {"modified_at":"2016/02/24 09:10:52 +0700","id":56754,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"vancouver_sw_bib-13.png","asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/24 09:10:52 +0700","media_folder_id":451,"description":"vancouver_sw_bib-13.png","created_at":"2016/02/24 09:10:47 +0700","asset_updated_at":"2016/02/24 09:10:47 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":53967}
  • Small_vancouver_sw_bib-12 {"modified_at":"2016/02/24 09:10:44 +0700","id":56753,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"vancouver_sw_bib-12.png","asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/24 09:10:44 +0700","media_folder_id":451,"description":"vancouver_sw_bib-12.png","created_at":"2016/02/24 09:10:38 +0700","asset_updated_at":"2016/02/24 09:10:38 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":22403}
  • Small_vancouver_sw_bib-11 {"modified_at":"2016/02/24 09:10:35 +0700","id":56752,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"vancouver_sw_bib-11.png","asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/24 09:10:35 +0700","media_folder_id":451,"description":"vancouver_sw_bib-11.png","created_at":"2016/02/24 09:10:29 +0700","asset_updated_at":"2016/02/24 09:10:29 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":46199}
ขนาดย่อ: