นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Our Shangri-La
Ico64
Kittisakdi Choomalee

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

หลัก > kittisak.c

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_zotero_pdf_import_12 {"asset_file_name":"zotero_pdf_import_12.jpg","visibility":null,"modified_at":"2015/10/14 17:20:41 +0700","media_folder_id":451,"description":"zotero_pdf_import_12.jpg","updated_at":"2015/10/14 17:20:41 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/10/14 17:20:38 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":139667,"id":55129,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/10/14 17:20:38 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_zotero_pdf_import_11 {"asset_file_name":"zotero_pdf_import_11.jpg","visibility":null,"modified_at":"2015/10/14 17:20:34 +0700","media_folder_id":451,"description":"zotero_pdf_import_11.jpg","updated_at":"2015/10/14 17:20:34 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/10/14 17:20:28 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":120650,"id":55128,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/10/14 17:20:28 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_zotero_pdf_import_09 {"asset_file_name":"zotero_pdf_import_09.jpg","visibility":null,"modified_at":"2015/10/14 12:17:09 +0700","media_folder_id":451,"description":"zotero_pdf_import_09.jpg","updated_at":"2015/10/14 12:17:09 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/10/14 12:17:01 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":95668,"id":55122,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/10/14 12:17:01 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_zotero_pdf_import_10 {"asset_file_name":"zotero_pdf_import_10.jpg","visibility":null,"modified_at":"2015/10/14 11:06:33 +0700","media_folder_id":451,"description":"zotero_pdf_import_10.jpg","updated_at":"2015/10/14 11:06:33 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/10/14 11:06:28 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":94182,"id":55121,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/10/14 11:06:28 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_zotero_pdf_import_08 {"asset_file_name":"zotero_pdf_import_08.jpg","visibility":null,"modified_at":"2015/10/14 10:55:09 +0700","media_folder_id":451,"description":"zotero_pdf_import_08.jpg","updated_at":"2015/10/14 10:55:09 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/10/14 10:55:02 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":86045,"id":55119,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/10/14 10:55:02 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_zotero_pdf_import_13 {"asset_file_name":"zotero_pdf_import_13.jpg","visibility":null,"modified_at":"2015/10/13 12:07:26 +0700","media_folder_id":451,"description":"zotero_pdf_import_13.jpg","updated_at":"2015/10/13 12:07:26 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/10/13 12:07:21 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":122371,"id":55108,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/10/13 12:07:21 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_zotero_group_ref_export002 {"asset_file_name":"zotero_group_ref_export002.png","visibility":null,"modified_at":"2015/10/09 12:47:00 +0700","media_folder_id":451,"description":"zotero_group_ref_export002.png","updated_at":"2015/10/09 12:47:00 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2015/10/09 12:46:55 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":58644,"id":55080,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/10/09 12:46:55 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_zotero_group_ref_export012 {"asset_file_name":"zotero_group_ref_export012.png","visibility":null,"modified_at":"2015/10/09 12:40:26 +0700","media_folder_id":451,"description":"zotero_group_ref_export012.png","updated_at":"2015/10/09 12:40:26 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2015/10/09 12:40:22 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":22076,"id":55079,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/10/09 12:40:21 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_zotero_group_ref_export011 {"asset_file_name":"zotero_group_ref_export011.png","visibility":null,"modified_at":"2015/10/09 12:37:12 +0700","media_folder_id":451,"description":"zotero_group_ref_export011.png","updated_at":"2015/10/09 12:37:12 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2015/10/09 12:37:05 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":13048,"id":55078,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/10/09 12:37:05 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_zotero_group_ref_export010 {"asset_file_name":"zotero_group_ref_export010.png","visibility":null,"modified_at":"2015/10/09 12:37:03 +0700","media_folder_id":451,"description":"zotero_group_ref_export010.png","updated_at":"2015/10/09 12:37:03 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2015/10/09 12:36:57 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":24813,"id":55077,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/10/09 12:36:57 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_zotero_group_ref_export009 {"asset_file_name":"zotero_group_ref_export009.jpg","visibility":null,"modified_at":"2015/10/09 12:36:54 +0700","media_folder_id":451,"description":"zotero_group_ref_export009.jpg","updated_at":"2015/10/09 12:36:54 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/10/09 12:36:47 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":41223,"id":55076,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/10/09 12:36:47 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_zotero_group_ref_export008 {"asset_file_name":"zotero_group_ref_export008.png","visibility":null,"modified_at":"2015/10/09 12:36:45 +0700","media_folder_id":451,"description":"zotero_group_ref_export008.png","updated_at":"2015/10/09 12:36:45 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2015/10/09 12:36:38 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":30816,"id":55075,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/10/09 12:36:38 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_zotero_group_ref_export007 {"asset_file_name":"zotero_group_ref_export007.jpg","visibility":null,"modified_at":"2015/10/09 12:36:37 +0700","media_folder_id":451,"description":"zotero_group_ref_export007.jpg","updated_at":"2015/10/09 12:36:37 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/10/09 12:36:29 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":57865,"id":55074,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/10/09 12:36:28 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_zotero_group_ref_export006 {"asset_file_name":"zotero_group_ref_export006.png","visibility":null,"modified_at":"2015/10/09 12:36:23 +0700","media_folder_id":451,"description":"zotero_group_ref_export006.png","updated_at":"2015/10/09 12:36:23 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2015/10/09 12:36:19 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":19281,"id":55073,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/10/09 12:36:19 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_zotero_group_ref_export005 {"asset_file_name":"zotero_group_ref_export005.jpg","visibility":null,"modified_at":"2015/10/09 12:36:15 +0700","media_folder_id":451,"description":"zotero_group_ref_export005.jpg","updated_at":"2015/10/09 12:36:15 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/10/09 12:36:08 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":22347,"id":55072,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/10/09 12:36:08 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_zotero_group_ref_export004 {"asset_file_name":"zotero_group_ref_export004.png","visibility":null,"modified_at":"2015/10/09 12:36:07 +0700","media_folder_id":451,"description":"zotero_group_ref_export004.png","updated_at":"2015/10/09 12:36:07 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2015/10/09 12:36:00 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":136792,"id":55071,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/10/09 12:36:00 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_zotero_group_ref_export003 {"asset_file_name":"zotero_group_ref_export003.jpg","visibility":null,"modified_at":"2015/10/09 12:35:58 +0700","media_folder_id":451,"description":"zotero_group_ref_export003.jpg","updated_at":"2015/10/09 12:35:58 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/10/09 12:35:52 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":40855,"id":55070,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/10/09 12:35:52 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_zotero_group_ref_export001 {"asset_file_name":"zotero_group_ref_export001.jpg","visibility":null,"modified_at":"2015/10/09 12:35:41 +0700","media_folder_id":451,"description":"zotero_group_ref_export001.jpg","updated_at":"2015/10/09 12:35:41 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/10/09 12:35:36 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":48599,"id":55068,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/10/09 12:35:36 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_density_b1b2 {"asset_file_name":"density_b1b2.png","visibility":null,"modified_at":"2015/09/21 17:50:55 +0700","media_folder_id":451,"description":"density_b1b2.png","updated_at":"2015/09/21 17:50:55 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2015/09/21 17:50:47 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":7271,"id":54907,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/09/21 17:50:47 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_densityplot_mirror-001 {"asset_file_name":"densityplot_mirror-001.png","visibility":null,"modified_at":"2015/09/21 17:43:01 +0700","media_folder_id":451,"description":"densityplot_mirror-001.png","updated_at":"2015/09/21 17:43:01 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2015/09/21 17:42:54 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":5704,"id":54906,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/09/21 17:42:54 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_bean_density_bimodal2-001 {"asset_file_name":"bean_density_bimodal2-001.png","visibility":null,"modified_at":"2015/09/21 15:48:53 +0700","media_folder_id":451,"description":"bean_density_bimodal2-001.png","updated_at":"2015/09/21 15:48:53 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2015/09/21 15:48:48 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":8680,"id":54905,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/09/21 15:48:48 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_bean_density_orverlap001 {"asset_file_name":"bean_density_orverlap001.png","visibility":null,"modified_at":"2015/09/21 13:14:43 +0700","media_folder_id":451,"description":"bean_density_orverlap001.png","updated_at":"2015/09/21 13:14:43 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2015/09/21 13:14:37 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":14354,"id":54897,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/09/21 13:14:37 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_box_n_density001 {"asset_file_name":"box_n_density001.png","visibility":null,"modified_at":"2015/09/21 12:21:10 +0700","media_folder_id":451,"description":"box_n_density001.png","updated_at":"2015/09/21 12:21:10 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2015/09/21 12:21:03 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":10513,"id":54896,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/09/21 12:21:03 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_box_bimodal002 {"asset_file_name":"box_bimodal002.png","visibility":null,"modified_at":"2015/09/21 12:09:25 +0700","media_folder_id":451,"description":"box_bimodal002.png","updated_at":"2015/09/21 12:09:25 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2015/09/21 12:09:19 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":3464,"id":54895,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/09/21 12:09:19 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_densityplot002 {"asset_file_name":"densityplot002.png","visibility":null,"modified_at":"2015/09/21 12:04:25 +0700","media_folder_id":451,"description":"densityplot002.png","updated_at":"2015/09/21 12:04:25 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2015/09/21 12:04:21 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":9189,"id":54894,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/09/21 12:04:21 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_beanplot_bimodal2002 {"asset_file_name":"beanplot_bimodal2002.png","visibility":null,"modified_at":"2015/09/21 11:59:09 +0700","media_folder_id":451,"description":"beanplot_bimodal2002.png","updated_at":"2015/09/21 11:59:09 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2015/09/21 11:59:05 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":5157,"id":54892,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/09/21 11:59:05 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_go_temple_037 {"asset_file_name":"go_temple_037.png","visibility":null,"modified_at":"2015/09/16 17:54:16 +0700","media_folder_id":451,"description":"go_temple_037.png","updated_at":"2015/09/16 17:54:16 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2015/09/16 17:54:11 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":184329,"id":54851,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/09/16 17:54:11 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_go_temple_036 {"asset_file_name":"go_temple_036.png","visibility":null,"modified_at":"2015/09/16 17:54:07 +0700","media_folder_id":451,"description":"go_temple_036.png","updated_at":"2015/09/16 17:54:07 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2015/09/16 17:54:00 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":249678,"id":54850,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/09/16 17:54:00 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_go_temple_034 {"asset_file_name":"go_temple_034.png","visibility":null,"modified_at":"2015/09/16 17:27:30 +0700","media_folder_id":451,"description":"go_temple_034.png","updated_at":"2015/09/16 17:27:30 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2015/09/16 17:27:23 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":39173,"id":54847,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/09/16 17:27:23 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_go_temple_033 {"asset_file_name":"go_temple_033.png","visibility":null,"modified_at":"2015/09/16 17:26:42 +0700","media_folder_id":451,"description":"go_temple_033.png","updated_at":"2015/09/16 17:26:42 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2015/09/16 17:26:38 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":39140,"id":54846,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/09/16 17:26:38 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_go_temple_035 {"asset_file_name":"go_temple_035.png","visibility":null,"modified_at":"2015/09/16 17:24:48 +0700","media_folder_id":451,"description":"go_temple_035.png","updated_at":"2015/09/16 17:24:48 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2015/09/16 17:24:45 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":39427,"id":54845,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/09/16 17:24:45 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_go_temple_039 {"asset_file_name":"go_temple_039.png","visibility":null,"modified_at":"2015/09/16 17:23:10 +0700","media_folder_id":451,"description":"go_temple_039.png","updated_at":"2015/09/16 17:23:10 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2015/09/16 17:23:04 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":4117,"id":54844,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/09/16 17:23:04 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_go_temple_038 {"asset_file_name":"go_temple_038.png","visibility":null,"modified_at":"2015/09/16 16:59:11 +0700","media_folder_id":451,"description":"go_temple_038.png","updated_at":"2015/09/16 16:59:11 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2015/09/16 16:59:05 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":17243,"id":54843,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/09/16 16:59:05 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_go_temple_032 {"asset_file_name":"go_temple_032.png","visibility":null,"modified_at":"2015/09/16 16:17:25 +0700","media_folder_id":451,"description":"go_temple_032.png","updated_at":"2015/09/16 16:17:25 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2015/09/16 16:17:21 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":37617,"id":54841,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/09/16 16:17:21 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_go_temple_031 {"asset_file_name":"go_temple_031.png","visibility":null,"modified_at":"2015/09/14 12:23:41 +0700","media_folder_id":451,"description":"go_temple_031.png","updated_at":"2015/09/14 12:23:41 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2015/09/14 12:23:34 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":340312,"id":54791,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/09/14 12:23:34 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_go_temple_030 {"asset_file_name":"go_temple_030.png","visibility":null,"modified_at":"2015/09/14 12:06:30 +0700","media_folder_id":451,"description":"go_temple_030.png","updated_at":"2015/09/14 12:06:30 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2015/09/14 12:06:22 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":121959,"id":54790,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/09/14 12:06:22 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: