นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Our Shangri-La
Ico64
Kittisakdi Choomalee

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

หลัก > kittisak.c

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_zotero_pdf_import_12 {"modified_at":"2015/10/14 17:20:41 +0700","id":55129,"asset_file_size":139667,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/10/14 17:20:38 +0700","comment_counter":0,"description":"zotero_pdf_import_12.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2015/10/14 17:20:41 +0700","asset_updated_at":"2015/10/14 17:20:38 +0700","asset_file_name":"zotero_pdf_import_12.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_zotero_pdf_import_11 {"modified_at":"2015/10/14 17:20:34 +0700","id":55128,"asset_file_size":120650,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/10/14 17:20:28 +0700","comment_counter":0,"description":"zotero_pdf_import_11.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2015/10/14 17:20:34 +0700","asset_updated_at":"2015/10/14 17:20:28 +0700","asset_file_name":"zotero_pdf_import_11.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_zotero_pdf_import_09 {"modified_at":"2015/10/14 12:17:09 +0700","id":55122,"asset_file_size":95668,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/10/14 12:17:01 +0700","comment_counter":0,"description":"zotero_pdf_import_09.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2015/10/14 12:17:09 +0700","asset_updated_at":"2015/10/14 12:17:01 +0700","asset_file_name":"zotero_pdf_import_09.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_zotero_pdf_import_10 {"modified_at":"2015/10/14 11:06:33 +0700","id":55121,"asset_file_size":94182,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/10/14 11:06:28 +0700","comment_counter":0,"description":"zotero_pdf_import_10.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2015/10/14 11:06:33 +0700","asset_updated_at":"2015/10/14 11:06:28 +0700","asset_file_name":"zotero_pdf_import_10.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_zotero_pdf_import_08 {"modified_at":"2015/10/14 10:55:09 +0700","id":55119,"asset_file_size":86045,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/10/14 10:55:02 +0700","comment_counter":0,"description":"zotero_pdf_import_08.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2015/10/14 10:55:09 +0700","asset_updated_at":"2015/10/14 10:55:02 +0700","asset_file_name":"zotero_pdf_import_08.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_zotero_pdf_import_13 {"modified_at":"2015/10/13 12:07:26 +0700","id":55108,"asset_file_size":122371,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/10/13 12:07:21 +0700","comment_counter":0,"description":"zotero_pdf_import_13.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2015/10/13 12:07:26 +0700","asset_updated_at":"2015/10/13 12:07:21 +0700","asset_file_name":"zotero_pdf_import_13.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_zotero_group_ref_export002 {"modified_at":"2015/10/09 12:47:00 +0700","id":55080,"asset_file_size":58644,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/10/09 12:46:55 +0700","comment_counter":0,"description":"zotero_group_ref_export002.png","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2015/10/09 12:47:00 +0700","asset_updated_at":"2015/10/09 12:46:55 +0700","asset_file_name":"zotero_group_ref_export002.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_zotero_group_ref_export012 {"modified_at":"2015/10/09 12:40:26 +0700","id":55079,"asset_file_size":22076,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/10/09 12:40:22 +0700","comment_counter":0,"description":"zotero_group_ref_export012.png","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2015/10/09 12:40:26 +0700","asset_updated_at":"2015/10/09 12:40:21 +0700","asset_file_name":"zotero_group_ref_export012.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_zotero_group_ref_export011 {"modified_at":"2015/10/09 12:37:12 +0700","id":55078,"asset_file_size":13048,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/10/09 12:37:05 +0700","comment_counter":0,"description":"zotero_group_ref_export011.png","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2015/10/09 12:37:12 +0700","asset_updated_at":"2015/10/09 12:37:05 +0700","asset_file_name":"zotero_group_ref_export011.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_zotero_group_ref_export010 {"modified_at":"2015/10/09 12:37:03 +0700","id":55077,"asset_file_size":24813,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/10/09 12:36:57 +0700","comment_counter":0,"description":"zotero_group_ref_export010.png","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2015/10/09 12:37:03 +0700","asset_updated_at":"2015/10/09 12:36:57 +0700","asset_file_name":"zotero_group_ref_export010.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_zotero_group_ref_export009 {"modified_at":"2015/10/09 12:36:54 +0700","id":55076,"asset_file_size":41223,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/10/09 12:36:47 +0700","comment_counter":0,"description":"zotero_group_ref_export009.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2015/10/09 12:36:54 +0700","asset_updated_at":"2015/10/09 12:36:47 +0700","asset_file_name":"zotero_group_ref_export009.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_zotero_group_ref_export008 {"modified_at":"2015/10/09 12:36:45 +0700","id":55075,"asset_file_size":30816,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/10/09 12:36:38 +0700","comment_counter":0,"description":"zotero_group_ref_export008.png","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2015/10/09 12:36:45 +0700","asset_updated_at":"2015/10/09 12:36:38 +0700","asset_file_name":"zotero_group_ref_export008.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_zotero_group_ref_export007 {"modified_at":"2015/10/09 12:36:37 +0700","id":55074,"asset_file_size":57865,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/10/09 12:36:29 +0700","comment_counter":0,"description":"zotero_group_ref_export007.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2015/10/09 12:36:37 +0700","asset_updated_at":"2015/10/09 12:36:28 +0700","asset_file_name":"zotero_group_ref_export007.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_zotero_group_ref_export006 {"modified_at":"2015/10/09 12:36:23 +0700","id":55073,"asset_file_size":19281,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/10/09 12:36:19 +0700","comment_counter":0,"description":"zotero_group_ref_export006.png","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2015/10/09 12:36:23 +0700","asset_updated_at":"2015/10/09 12:36:19 +0700","asset_file_name":"zotero_group_ref_export006.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_zotero_group_ref_export005 {"modified_at":"2015/10/09 12:36:15 +0700","id":55072,"asset_file_size":22347,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/10/09 12:36:08 +0700","comment_counter":0,"description":"zotero_group_ref_export005.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2015/10/09 12:36:15 +0700","asset_updated_at":"2015/10/09 12:36:08 +0700","asset_file_name":"zotero_group_ref_export005.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_zotero_group_ref_export004 {"modified_at":"2015/10/09 12:36:07 +0700","id":55071,"asset_file_size":136792,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/10/09 12:36:00 +0700","comment_counter":0,"description":"zotero_group_ref_export004.png","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2015/10/09 12:36:07 +0700","asset_updated_at":"2015/10/09 12:36:00 +0700","asset_file_name":"zotero_group_ref_export004.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_zotero_group_ref_export003 {"modified_at":"2015/10/09 12:35:58 +0700","id":55070,"asset_file_size":40855,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/10/09 12:35:52 +0700","comment_counter":0,"description":"zotero_group_ref_export003.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2015/10/09 12:35:58 +0700","asset_updated_at":"2015/10/09 12:35:52 +0700","asset_file_name":"zotero_group_ref_export003.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_zotero_group_ref_export001 {"modified_at":"2015/10/09 12:35:41 +0700","id":55068,"asset_file_size":48599,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/10/09 12:35:36 +0700","comment_counter":0,"description":"zotero_group_ref_export001.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2015/10/09 12:35:41 +0700","asset_updated_at":"2015/10/09 12:35:36 +0700","asset_file_name":"zotero_group_ref_export001.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_density_b1b2 {"modified_at":"2015/09/21 17:50:55 +0700","id":54907,"asset_file_size":7271,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/09/21 17:50:47 +0700","comment_counter":0,"description":"density_b1b2.png","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2015/09/21 17:50:55 +0700","asset_updated_at":"2015/09/21 17:50:47 +0700","asset_file_name":"density_b1b2.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_densityplot_mirror-001 {"modified_at":"2015/09/21 17:43:01 +0700","id":54906,"asset_file_size":5704,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/09/21 17:42:54 +0700","comment_counter":0,"description":"densityplot_mirror-001.png","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2015/09/21 17:43:01 +0700","asset_updated_at":"2015/09/21 17:42:54 +0700","asset_file_name":"densityplot_mirror-001.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_bean_density_bimodal2-001 {"modified_at":"2015/09/21 15:48:53 +0700","id":54905,"asset_file_size":8680,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/09/21 15:48:48 +0700","comment_counter":0,"description":"bean_density_bimodal2-001.png","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2015/09/21 15:48:53 +0700","asset_updated_at":"2015/09/21 15:48:48 +0700","asset_file_name":"bean_density_bimodal2-001.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_bean_density_orverlap001 {"modified_at":"2015/09/21 13:14:43 +0700","id":54897,"asset_file_size":14354,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/09/21 13:14:37 +0700","comment_counter":0,"description":"bean_density_orverlap001.png","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2015/09/21 13:14:43 +0700","asset_updated_at":"2015/09/21 13:14:37 +0700","asset_file_name":"bean_density_orverlap001.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_box_n_density001 {"modified_at":"2015/09/21 12:21:10 +0700","id":54896,"asset_file_size":10513,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/09/21 12:21:03 +0700","comment_counter":0,"description":"box_n_density001.png","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2015/09/21 12:21:10 +0700","asset_updated_at":"2015/09/21 12:21:03 +0700","asset_file_name":"box_n_density001.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_box_bimodal002 {"modified_at":"2015/09/21 12:09:25 +0700","id":54895,"asset_file_size":3464,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/09/21 12:09:19 +0700","comment_counter":0,"description":"box_bimodal002.png","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2015/09/21 12:09:25 +0700","asset_updated_at":"2015/09/21 12:09:19 +0700","asset_file_name":"box_bimodal002.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_densityplot002 {"modified_at":"2015/09/21 12:04:25 +0700","id":54894,"asset_file_size":9189,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/09/21 12:04:21 +0700","comment_counter":0,"description":"densityplot002.png","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2015/09/21 12:04:25 +0700","asset_updated_at":"2015/09/21 12:04:21 +0700","asset_file_name":"densityplot002.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_beanplot_bimodal2002 {"modified_at":"2015/09/21 11:59:09 +0700","id":54892,"asset_file_size":5157,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/09/21 11:59:05 +0700","comment_counter":0,"description":"beanplot_bimodal2002.png","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2015/09/21 11:59:09 +0700","asset_updated_at":"2015/09/21 11:59:05 +0700","asset_file_name":"beanplot_bimodal2002.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_go_temple_037 {"modified_at":"2015/09/16 17:54:16 +0700","id":54851,"asset_file_size":184329,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/09/16 17:54:11 +0700","comment_counter":0,"description":"go_temple_037.png","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2015/09/16 17:54:16 +0700","asset_updated_at":"2015/09/16 17:54:11 +0700","asset_file_name":"go_temple_037.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_go_temple_036 {"modified_at":"2015/09/16 17:54:07 +0700","id":54850,"asset_file_size":249678,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/09/16 17:54:00 +0700","comment_counter":0,"description":"go_temple_036.png","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2015/09/16 17:54:07 +0700","asset_updated_at":"2015/09/16 17:54:00 +0700","asset_file_name":"go_temple_036.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_go_temple_034 {"modified_at":"2015/09/16 17:27:30 +0700","id":54847,"asset_file_size":39173,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/09/16 17:27:23 +0700","comment_counter":0,"description":"go_temple_034.png","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2015/09/16 17:27:30 +0700","asset_updated_at":"2015/09/16 17:27:23 +0700","asset_file_name":"go_temple_034.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_go_temple_033 {"modified_at":"2015/09/16 17:26:42 +0700","id":54846,"asset_file_size":39140,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/09/16 17:26:38 +0700","comment_counter":0,"description":"go_temple_033.png","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2015/09/16 17:26:42 +0700","asset_updated_at":"2015/09/16 17:26:38 +0700","asset_file_name":"go_temple_033.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_go_temple_035 {"modified_at":"2015/09/16 17:24:48 +0700","id":54845,"asset_file_size":39427,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/09/16 17:24:45 +0700","comment_counter":0,"description":"go_temple_035.png","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2015/09/16 17:24:48 +0700","asset_updated_at":"2015/09/16 17:24:45 +0700","asset_file_name":"go_temple_035.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_go_temple_039 {"modified_at":"2015/09/16 17:23:10 +0700","id":54844,"asset_file_size":4117,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/09/16 17:23:04 +0700","comment_counter":0,"description":"go_temple_039.png","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2015/09/16 17:23:10 +0700","asset_updated_at":"2015/09/16 17:23:04 +0700","asset_file_name":"go_temple_039.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_go_temple_038 {"modified_at":"2015/09/16 16:59:11 +0700","id":54843,"asset_file_size":17243,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/09/16 16:59:05 +0700","comment_counter":0,"description":"go_temple_038.png","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2015/09/16 16:59:11 +0700","asset_updated_at":"2015/09/16 16:59:05 +0700","asset_file_name":"go_temple_038.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_go_temple_032 {"modified_at":"2015/09/16 16:17:25 +0700","id":54841,"asset_file_size":37617,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/09/16 16:17:21 +0700","comment_counter":0,"description":"go_temple_032.png","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2015/09/16 16:17:25 +0700","asset_updated_at":"2015/09/16 16:17:21 +0700","asset_file_name":"go_temple_032.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_go_temple_031 {"modified_at":"2015/09/14 12:23:41 +0700","id":54791,"asset_file_size":340312,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/09/14 12:23:34 +0700","comment_counter":0,"description":"go_temple_031.png","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2015/09/14 12:23:41 +0700","asset_updated_at":"2015/09/14 12:23:34 +0700","asset_file_name":"go_temple_031.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_go_temple_030 {"modified_at":"2015/09/14 12:06:30 +0700","id":54790,"asset_file_size":121959,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/09/14 12:06:22 +0700","comment_counter":0,"description":"go_temple_030.png","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2015/09/14 12:06:30 +0700","asset_updated_at":"2015/09/14 12:06:22 +0700","asset_file_name":"go_temple_030.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: