นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Our Shangri-La
Ico64
Kittisakdi Choomalee

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 16

Main > kittisak.c

No folder found
 • Ico64_zotero_pdf_import_12 {"description":"zotero_pdf_import_12.jpg","asset_updated_at":"2015/10/14 17:20:38 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":55129,"deleted_at":null,"created_at":"2015/10/14 17:20:38 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"zotero_pdf_import_12.jpg","updated_at":"2015/10/14 17:20:41 +0700","modified_at":"2015/10/14 17:20:41 +0700","media_folder_id":451,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":139667,"last_commented_at":null}
 • Ico64_zotero_pdf_import_11 {"description":"zotero_pdf_import_11.jpg","asset_updated_at":"2015/10/14 17:20:28 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":55128,"deleted_at":null,"created_at":"2015/10/14 17:20:28 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"zotero_pdf_import_11.jpg","updated_at":"2015/10/14 17:20:34 +0700","modified_at":"2015/10/14 17:20:34 +0700","media_folder_id":451,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":120650,"last_commented_at":null}
 • Ico64_zotero_pdf_import_09 {"description":"zotero_pdf_import_09.jpg","asset_updated_at":"2015/10/14 12:17:01 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":55122,"deleted_at":null,"created_at":"2015/10/14 12:17:01 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"zotero_pdf_import_09.jpg","updated_at":"2015/10/14 12:17:09 +0700","modified_at":"2015/10/14 12:17:09 +0700","media_folder_id":451,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":95668,"last_commented_at":null}
 • Ico64_zotero_pdf_import_10 {"description":"zotero_pdf_import_10.jpg","asset_updated_at":"2015/10/14 11:06:28 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":55121,"deleted_at":null,"created_at":"2015/10/14 11:06:28 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"zotero_pdf_import_10.jpg","updated_at":"2015/10/14 11:06:33 +0700","modified_at":"2015/10/14 11:06:33 +0700","media_folder_id":451,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":94182,"last_commented_at":null}
 • Ico64_zotero_pdf_import_08 {"description":"zotero_pdf_import_08.jpg","asset_updated_at":"2015/10/14 10:55:02 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":55119,"deleted_at":null,"created_at":"2015/10/14 10:55:02 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"zotero_pdf_import_08.jpg","updated_at":"2015/10/14 10:55:09 +0700","modified_at":"2015/10/14 10:55:09 +0700","media_folder_id":451,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":86045,"last_commented_at":null}
 • Ico64_zotero_pdf_import_13 {"description":"zotero_pdf_import_13.jpg","asset_updated_at":"2015/10/13 12:07:21 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":55108,"deleted_at":null,"created_at":"2015/10/13 12:07:21 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"zotero_pdf_import_13.jpg","updated_at":"2015/10/13 12:07:26 +0700","modified_at":"2015/10/13 12:07:26 +0700","media_folder_id":451,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":122371,"last_commented_at":null}
 • Ico64_zotero_group_ref_export002 {"description":"zotero_group_ref_export002.png","asset_updated_at":"2015/10/09 12:46:55 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":55080,"deleted_at":null,"created_at":"2015/10/09 12:46:55 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"zotero_group_ref_export002.png","updated_at":"2015/10/09 12:47:00 +0700","modified_at":"2015/10/09 12:47:00 +0700","media_folder_id":451,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":58644,"last_commented_at":null}
 • Ico64_zotero_group_ref_export012 {"description":"zotero_group_ref_export012.png","asset_updated_at":"2015/10/09 12:40:21 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":55079,"deleted_at":null,"created_at":"2015/10/09 12:40:22 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"zotero_group_ref_export012.png","updated_at":"2015/10/09 12:40:26 +0700","modified_at":"2015/10/09 12:40:26 +0700","media_folder_id":451,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":22076,"last_commented_at":null}
 • Ico64_zotero_group_ref_export011 {"description":"zotero_group_ref_export011.png","asset_updated_at":"2015/10/09 12:37:05 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":55078,"deleted_at":null,"created_at":"2015/10/09 12:37:05 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"zotero_group_ref_export011.png","updated_at":"2015/10/09 12:37:12 +0700","modified_at":"2015/10/09 12:37:12 +0700","media_folder_id":451,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":13048,"last_commented_at":null}
 • Ico64_zotero_group_ref_export010 {"description":"zotero_group_ref_export010.png","asset_updated_at":"2015/10/09 12:36:57 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":55077,"deleted_at":null,"created_at":"2015/10/09 12:36:57 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"zotero_group_ref_export010.png","updated_at":"2015/10/09 12:37:03 +0700","modified_at":"2015/10/09 12:37:03 +0700","media_folder_id":451,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":24813,"last_commented_at":null}
 • Ico64_zotero_group_ref_export009 {"description":"zotero_group_ref_export009.jpg","asset_updated_at":"2015/10/09 12:36:47 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":55076,"deleted_at":null,"created_at":"2015/10/09 12:36:47 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"zotero_group_ref_export009.jpg","updated_at":"2015/10/09 12:36:54 +0700","modified_at":"2015/10/09 12:36:54 +0700","media_folder_id":451,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":41223,"last_commented_at":null}
 • Ico64_zotero_group_ref_export008 {"description":"zotero_group_ref_export008.png","asset_updated_at":"2015/10/09 12:36:38 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":55075,"deleted_at":null,"created_at":"2015/10/09 12:36:38 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"zotero_group_ref_export008.png","updated_at":"2015/10/09 12:36:45 +0700","modified_at":"2015/10/09 12:36:45 +0700","media_folder_id":451,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":30816,"last_commented_at":null}
 • Ico64_zotero_group_ref_export007 {"description":"zotero_group_ref_export007.jpg","asset_updated_at":"2015/10/09 12:36:28 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":55074,"deleted_at":null,"created_at":"2015/10/09 12:36:29 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"zotero_group_ref_export007.jpg","updated_at":"2015/10/09 12:36:37 +0700","modified_at":"2015/10/09 12:36:37 +0700","media_folder_id":451,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":57865,"last_commented_at":null}
 • Ico64_zotero_group_ref_export006 {"description":"zotero_group_ref_export006.png","asset_updated_at":"2015/10/09 12:36:19 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":55073,"deleted_at":null,"created_at":"2015/10/09 12:36:19 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"zotero_group_ref_export006.png","updated_at":"2015/10/09 12:36:23 +0700","modified_at":"2015/10/09 12:36:23 +0700","media_folder_id":451,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":19281,"last_commented_at":null}
 • Ico64_zotero_group_ref_export005 {"description":"zotero_group_ref_export005.jpg","asset_updated_at":"2015/10/09 12:36:08 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":55072,"deleted_at":null,"created_at":"2015/10/09 12:36:08 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"zotero_group_ref_export005.jpg","updated_at":"2015/10/09 12:36:15 +0700","modified_at":"2015/10/09 12:36:15 +0700","media_folder_id":451,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":22347,"last_commented_at":null}
 • Ico64_zotero_group_ref_export004 {"description":"zotero_group_ref_export004.png","asset_updated_at":"2015/10/09 12:36:00 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":55071,"deleted_at":null,"created_at":"2015/10/09 12:36:00 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"zotero_group_ref_export004.png","updated_at":"2015/10/09 12:36:07 +0700","modified_at":"2015/10/09 12:36:07 +0700","media_folder_id":451,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":136792,"last_commented_at":null}
 • Ico64_zotero_group_ref_export003 {"description":"zotero_group_ref_export003.jpg","asset_updated_at":"2015/10/09 12:35:52 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":55070,"deleted_at":null,"created_at":"2015/10/09 12:35:52 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"zotero_group_ref_export003.jpg","updated_at":"2015/10/09 12:35:58 +0700","modified_at":"2015/10/09 12:35:58 +0700","media_folder_id":451,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":40855,"last_commented_at":null}
 • Ico64_zotero_group_ref_export001 {"description":"zotero_group_ref_export001.jpg","asset_updated_at":"2015/10/09 12:35:36 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":55068,"deleted_at":null,"created_at":"2015/10/09 12:35:36 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"zotero_group_ref_export001.jpg","updated_at":"2015/10/09 12:35:41 +0700","modified_at":"2015/10/09 12:35:41 +0700","media_folder_id":451,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":48599,"last_commented_at":null}
 • Ico64_density_b1b2 {"description":"density_b1b2.png","asset_updated_at":"2015/09/21 17:50:47 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":54907,"deleted_at":null,"created_at":"2015/09/21 17:50:47 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"density_b1b2.png","updated_at":"2015/09/21 17:50:55 +0700","modified_at":"2015/09/21 17:50:55 +0700","media_folder_id":451,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":7271,"last_commented_at":null}
 • Ico64_densityplot_mirror-001 {"description":"densityplot_mirror-001.png","asset_updated_at":"2015/09/21 17:42:54 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":54906,"deleted_at":null,"created_at":"2015/09/21 17:42:54 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"densityplot_mirror-001.png","updated_at":"2015/09/21 17:43:01 +0700","modified_at":"2015/09/21 17:43:01 +0700","media_folder_id":451,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":5704,"last_commented_at":null}
 • Ico64_bean_density_bimodal2-001 {"description":"bean_density_bimodal2-001.png","asset_updated_at":"2015/09/21 15:48:48 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":54905,"deleted_at":null,"created_at":"2015/09/21 15:48:48 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"bean_density_bimodal2-001.png","updated_at":"2015/09/21 15:48:53 +0700","modified_at":"2015/09/21 15:48:53 +0700","media_folder_id":451,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":8680,"last_commented_at":null}
 • Ico64_bean_density_orverlap001 {"description":"bean_density_orverlap001.png","asset_updated_at":"2015/09/21 13:14:37 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":54897,"deleted_at":null,"created_at":"2015/09/21 13:14:37 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"bean_density_orverlap001.png","updated_at":"2015/09/21 13:14:43 +0700","modified_at":"2015/09/21 13:14:43 +0700","media_folder_id":451,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":14354,"last_commented_at":null}
 • Ico64_box_n_density001 {"description":"box_n_density001.png","asset_updated_at":"2015/09/21 12:21:03 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":54896,"deleted_at":null,"created_at":"2015/09/21 12:21:03 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"box_n_density001.png","updated_at":"2015/09/21 12:21:10 +0700","modified_at":"2015/09/21 12:21:10 +0700","media_folder_id":451,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":10513,"last_commented_at":null}
 • Ico64_box_bimodal002 {"description":"box_bimodal002.png","asset_updated_at":"2015/09/21 12:09:19 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":54895,"deleted_at":null,"created_at":"2015/09/21 12:09:19 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"box_bimodal002.png","updated_at":"2015/09/21 12:09:25 +0700","modified_at":"2015/09/21 12:09:25 +0700","media_folder_id":451,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":3464,"last_commented_at":null}
 • Ico64_densityplot002 {"description":"densityplot002.png","asset_updated_at":"2015/09/21 12:04:21 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":54894,"deleted_at":null,"created_at":"2015/09/21 12:04:21 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"densityplot002.png","updated_at":"2015/09/21 12:04:25 +0700","modified_at":"2015/09/21 12:04:25 +0700","media_folder_id":451,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":9189,"last_commented_at":null}
 • Ico64_beanplot_bimodal2002 {"description":"beanplot_bimodal2002.png","asset_updated_at":"2015/09/21 11:59:05 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":54892,"deleted_at":null,"created_at":"2015/09/21 11:59:05 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"beanplot_bimodal2002.png","updated_at":"2015/09/21 11:59:09 +0700","modified_at":"2015/09/21 11:59:09 +0700","media_folder_id":451,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":5157,"last_commented_at":null}
 • Ico64_go_temple_037 {"description":"go_temple_037.png","asset_updated_at":"2015/09/16 17:54:11 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":54851,"deleted_at":null,"created_at":"2015/09/16 17:54:11 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"go_temple_037.png","updated_at":"2015/09/16 17:54:16 +0700","modified_at":"2015/09/16 17:54:16 +0700","media_folder_id":451,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":184329,"last_commented_at":null}
 • Ico64_go_temple_036 {"description":"go_temple_036.png","asset_updated_at":"2015/09/16 17:54:00 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":54850,"deleted_at":null,"created_at":"2015/09/16 17:54:00 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"go_temple_036.png","updated_at":"2015/09/16 17:54:07 +0700","modified_at":"2015/09/16 17:54:07 +0700","media_folder_id":451,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":249678,"last_commented_at":null}
 • Ico64_go_temple_034 {"description":"go_temple_034.png","asset_updated_at":"2015/09/16 17:27:23 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":54847,"deleted_at":null,"created_at":"2015/09/16 17:27:23 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"go_temple_034.png","updated_at":"2015/09/16 17:27:30 +0700","modified_at":"2015/09/16 17:27:30 +0700","media_folder_id":451,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":39173,"last_commented_at":null}
 • Ico64_go_temple_033 {"description":"go_temple_033.png","asset_updated_at":"2015/09/16 17:26:38 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":54846,"deleted_at":null,"created_at":"2015/09/16 17:26:38 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"go_temple_033.png","updated_at":"2015/09/16 17:26:42 +0700","modified_at":"2015/09/16 17:26:42 +0700","media_folder_id":451,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":39140,"last_commented_at":null}
 • Ico64_go_temple_035 {"description":"go_temple_035.png","asset_updated_at":"2015/09/16 17:24:45 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":54845,"deleted_at":null,"created_at":"2015/09/16 17:24:45 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"go_temple_035.png","updated_at":"2015/09/16 17:24:48 +0700","modified_at":"2015/09/16 17:24:48 +0700","media_folder_id":451,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":39427,"last_commented_at":null}
 • Ico64_go_temple_039 {"description":"go_temple_039.png","asset_updated_at":"2015/09/16 17:23:04 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":54844,"deleted_at":null,"created_at":"2015/09/16 17:23:04 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"go_temple_039.png","updated_at":"2015/09/16 17:23:10 +0700","modified_at":"2015/09/16 17:23:10 +0700","media_folder_id":451,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":4117,"last_commented_at":null}
 • Ico64_go_temple_038 {"description":"go_temple_038.png","asset_updated_at":"2015/09/16 16:59:05 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":54843,"deleted_at":null,"created_at":"2015/09/16 16:59:05 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"go_temple_038.png","updated_at":"2015/09/16 16:59:11 +0700","modified_at":"2015/09/16 16:59:11 +0700","media_folder_id":451,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":17243,"last_commented_at":null}
 • Ico64_go_temple_032 {"description":"go_temple_032.png","asset_updated_at":"2015/09/16 16:17:21 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":54841,"deleted_at":null,"created_at":"2015/09/16 16:17:21 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"go_temple_032.png","updated_at":"2015/09/16 16:17:25 +0700","modified_at":"2015/09/16 16:17:25 +0700","media_folder_id":451,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":37617,"last_commented_at":null}
 • Ico64_go_temple_031 {"description":"go_temple_031.png","asset_updated_at":"2015/09/14 12:23:34 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":54791,"deleted_at":null,"created_at":"2015/09/14 12:23:34 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"go_temple_031.png","updated_at":"2015/09/14 12:23:41 +0700","modified_at":"2015/09/14 12:23:41 +0700","media_folder_id":451,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":340312,"last_commented_at":null}
 • Ico64_go_temple_030 {"description":"go_temple_030.png","asset_updated_at":"2015/09/14 12:06:22 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":54790,"deleted_at":null,"created_at":"2015/09/14 12:06:22 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"go_temple_030.png","updated_at":"2015/09/14 12:06:30 +0700","modified_at":"2015/09/14 12:06:30 +0700","media_folder_id":451,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":121959,"last_commented_at":null}
Thumbnail Size: