นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Our Shangri-La
Ico64
Kittisakdi Choomalee

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

หลัก > kittisak.c

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_xquartz-yosemite-install-04 {"asset_file_name":"xquartz-yosemite-install-04.png","visibility":null,"modified_at":"2015/12/22 17:03:45 +0700","media_folder_id":451,"description":"xquartz-yosemite-install-04.png","updated_at":"2015/12/22 17:03:45 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2015/12/22 17:03:40 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":10335,"id":55903,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/12/22 17:03:40 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_xquartz-yosemite-install-03 {"asset_file_name":"xquartz-yosemite-install-03.png","visibility":null,"modified_at":"2015/12/22 17:03:36 +0700","media_folder_id":451,"description":"xquartz-yosemite-install-03.png","updated_at":"2015/12/22 17:03:36 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2015/12/22 17:03:32 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":15771,"id":55902,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/12/22 17:03:32 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_xquartz-yosemite-install-02 {"asset_file_name":"xquartz-yosemite-install-02.png","visibility":null,"modified_at":"2015/12/22 17:03:28 +0700","media_folder_id":451,"description":"xquartz-yosemite-install-02.png","updated_at":"2015/12/22 17:03:28 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2015/12/22 17:03:23 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":23584,"id":55901,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/12/22 17:03:23 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_xquartz-yosemite-install-01 {"asset_file_name":"xquartz-yosemite-install-01.png","visibility":null,"modified_at":"2015/12/22 17:03:20 +0700","media_folder_id":451,"description":"xquartz-yosemite-install-01.png","updated_at":"2015/12/22 17:03:20 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2015/12/22 17:03:15 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":92290,"id":55900,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/12/22 17:03:15 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_homebrew-installation-010 {"asset_file_name":"homebrew-installation-010.png","visibility":null,"modified_at":"2015/12/22 11:23:09 +0700","media_folder_id":451,"description":"homebrew-installation-010.png","updated_at":"2015/12/22 11:23:09 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2015/12/22 11:18:49 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":33451,"id":55895,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/12/22 11:18:49 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_homebrew-installation-009 {"asset_file_name":"homebrew-installation-009.png","visibility":null,"modified_at":"2015/12/22 11:23:07 +0700","media_folder_id":451,"description":"homebrew-installation-009.png","updated_at":"2015/12/22 11:23:07 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2015/12/22 11:18:39 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":34022,"id":55894,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/12/22 11:18:39 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_homebrew-installation-008 {"asset_file_name":"homebrew-installation-008.png","visibility":null,"modified_at":"2015/12/22 11:23:05 +0700","media_folder_id":451,"description":"homebrew-installation-008.png","updated_at":"2015/12/22 11:23:05 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2015/12/22 11:18:31 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":50546,"id":55893,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/12/22 11:18:31 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_homebrew-installation-007 {"asset_file_name":"homebrew-installation-007.png","visibility":null,"modified_at":"2015/12/22 11:23:03 +0700","media_folder_id":451,"description":"homebrew-installation-007.png","updated_at":"2015/12/22 11:23:03 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2015/12/22 11:18:22 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":49222,"id":55892,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/12/22 11:18:21 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_homebrew-installation-006 {"asset_file_name":"homebrew-installation-006.png","visibility":null,"modified_at":"2015/12/22 11:23:02 +0700","media_folder_id":451,"description":"homebrew-installation-006.png","updated_at":"2015/12/22 11:23:02 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2015/12/22 11:18:11 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":44890,"id":55891,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/12/22 11:18:11 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_homebrew-installation-005 {"asset_file_name":"homebrew-installation-005.png","visibility":null,"modified_at":"2015/12/22 11:22:59 +0700","media_folder_id":451,"description":"homebrew-installation-005.png","updated_at":"2015/12/22 11:22:59 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2015/12/22 11:18:04 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":30153,"id":55890,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/12/22 11:18:03 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_homebrew-installation-004 {"asset_file_name":"homebrew-installation-004.png","visibility":null,"modified_at":"2015/12/22 11:22:56 +0700","media_folder_id":451,"description":"homebrew-installation-004.png","updated_at":"2015/12/22 11:22:56 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2015/12/22 11:17:55 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":56809,"id":55889,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/12/22 11:17:55 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_homebrew-installation-003 {"asset_file_name":"homebrew-installation-003.png","visibility":null,"modified_at":"2015/12/22 11:21:41 +0700","media_folder_id":451,"description":"homebrew-installation-003.png","updated_at":"2015/12/22 11:21:41 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2015/12/22 11:17:47 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":58289,"id":55888,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/12/22 11:17:47 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_homebrew-installation-002 {"asset_file_name":"homebrew-installation-002.png","visibility":null,"modified_at":"2015/12/22 11:21:37 +0700","media_folder_id":451,"description":"homebrew-installation-002.png","updated_at":"2015/12/22 11:21:37 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2015/12/22 11:17:39 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":86644,"id":55887,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/12/22 11:17:39 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_homebrew-installation-001 {"asset_file_name":"homebrew-installation-001.png","visibility":null,"modified_at":"2015/12/22 11:21:32 +0700","media_folder_id":451,"description":"homebrew-installation-001.png","updated_at":"2015/12/22 11:21:32 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2015/12/22 11:17:30 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":66868,"id":55886,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/12/22 11:17:30 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_wine-20151208-001 {"asset_file_name":"wine-20151208-001.png","visibility":null,"modified_at":"2015/12/13 12:10:26 +0700","media_folder_id":451,"description":"wine-20151208-001.png","updated_at":"2015/12/13 12:10:26 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2015/12/13 11:52:36 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":35036,"id":55768,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/12/13 11:52:36 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_epidata-0001 {"asset_file_name":"epidata-0001.png","visibility":null,"modified_at":"2015/12/02 14:01:10 +0700","media_folder_id":451,"description":"epidata-0001.png","updated_at":"2015/12/02 14:01:10 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2015/12/02 13:58:28 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":80105,"id":55637,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/12/02 13:58:28 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_zotero_online_pdf_import_10 {"asset_file_name":"zotero_online_pdf_import_10.png","visibility":null,"modified_at":"2015/10/16 19:54:08 +0700","media_folder_id":451,"description":"zotero_online_pdf_import_10.png","updated_at":"2015/10/16 19:54:08 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2015/10/16 19:54:03 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":113406,"id":55151,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/10/16 19:54:03 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_zotero_online_pdf_import_09 {"asset_file_name":"zotero_online_pdf_import_09.png","visibility":null,"modified_at":"2015/10/16 19:52:49 +0700","media_folder_id":451,"description":"zotero_online_pdf_import_09.png","updated_at":"2015/10/16 19:52:49 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2015/10/16 19:52:45 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":129039,"id":55150,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/10/16 19:52:45 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_zotero_online_pdf_import_08 {"asset_file_name":"zotero_online_pdf_import_08.png","visibility":null,"modified_at":"2015/10/16 19:49:15 +0700","media_folder_id":451,"description":"zotero_online_pdf_import_08.png","updated_at":"2015/10/16 19:49:15 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2015/10/16 19:49:07 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":80746,"id":55149,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/10/16 19:49:07 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_zotero_online_pdf_import_07 {"asset_file_name":"zotero_online_pdf_import_07.png","visibility":null,"modified_at":"2015/10/16 19:45:41 +0700","media_folder_id":451,"description":"zotero_online_pdf_import_07.png","updated_at":"2015/10/16 19:45:41 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2015/10/16 19:45:36 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":40579,"id":55148,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/10/16 19:45:36 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_zotero_online_pdf_import_05-1 {"asset_file_name":"zotero_online_pdf_import_05-1.png","visibility":null,"modified_at":"2015/10/16 19:43:37 +0700","media_folder_id":451,"description":"zotero_online_pdf_import_05-1.png","updated_at":"2015/10/16 19:43:37 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2015/10/16 19:43:33 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":56145,"id":55147,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/10/16 19:43:33 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_zotero_online_pdf_import_06 {"asset_file_name":"zotero_online_pdf_import_06.png","visibility":null,"modified_at":"2015/10/16 19:39:37 +0700","media_folder_id":451,"description":"zotero_online_pdf_import_06.png","updated_at":"2015/10/16 19:39:37 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2015/10/16 19:39:29 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":130810,"id":55146,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/10/16 19:39:29 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_zotero_online_pdf_import_05 {"asset_file_name":"zotero_online_pdf_import_05.png","visibility":null,"modified_at":"2015/10/16 19:36:03 +0700","media_folder_id":451,"description":"zotero_online_pdf_import_05.png","updated_at":"2015/10/16 19:36:03 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2015/10/16 19:35:57 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":145787,"id":55145,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/10/16 19:35:57 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_zotero_online_pdf_import_04 {"asset_file_name":"zotero_online_pdf_import_04.png","visibility":null,"modified_at":"2015/10/16 19:26:32 +0700","media_folder_id":451,"description":"zotero_online_pdf_import_04.png","updated_at":"2015/10/16 19:26:32 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2015/10/16 19:26:27 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":174111,"id":55144,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/10/16 19:26:27 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_zotero_online_pdf_import_03 {"asset_file_name":"zotero_online_pdf_import_03.png","visibility":null,"modified_at":"2015/10/16 19:18:02 +0700","media_folder_id":451,"description":"zotero_online_pdf_import_03.png","updated_at":"2015/10/16 19:18:02 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2015/10/16 19:17:57 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":84914,"id":55143,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/10/16 19:17:57 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: