นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Our Shangri-La
Ico64
Kittisakdi Choomalee

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

Main > kittisak.c

No folder found
  • Small_capture-20160226-120244 {"modified_at":"2016/02/26 12:18:15 +0700","id":56839,"asset_file_size":7930,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/02/26 12:18:12 +0700","comment_counter":0,"description":"capture-20160226-120244.png","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2016/02/26 12:18:15 +0700","asset_updated_at":"2016/02/26 12:18:12 +0700","asset_file_name":"capture-20160226-120244.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_vancouver_sw_bib-18 {"modified_at":"2016/02/24 11:34:14 +0700","id":56759,"asset_file_size":75605,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/02/24 11:34:07 +0700","comment_counter":0,"description":"vancouver_sw_bib-18.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2016/02/24 11:34:14 +0700","asset_updated_at":"2016/02/24 11:34:07 +0700","asset_file_name":"vancouver_sw_bib-18.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_vancouver_sw_bib-17 {"modified_at":"2016/02/24 11:34:01 +0700","id":56758,"asset_file_size":27767,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/02/24 11:33:57 +0700","comment_counter":0,"description":"vancouver_sw_bib-17.png","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2016/02/24 11:34:01 +0700","asset_updated_at":"2016/02/24 11:33:57 +0700","asset_file_name":"vancouver_sw_bib-17.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_vancouver_sw_bib-16 {"modified_at":"2016/02/24 11:16:56 +0700","id":56757,"asset_file_size":8000,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/02/24 11:16:53 +0700","comment_counter":0,"description":"vancouver_sw_bib-16.png","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2016/02/24 11:16:56 +0700","asset_updated_at":"2016/02/24 11:16:53 +0700","asset_file_name":"vancouver_sw_bib-16.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_vancouver_sw_bib-15 {"modified_at":"2016/02/24 11:12:53 +0700","id":56756,"asset_file_size":18026,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/02/24 11:12:45 +0700","comment_counter":0,"description":"vancouver_sw_bib-15.png","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2016/02/24 11:12:53 +0700","asset_updated_at":"2016/02/24 11:12:45 +0700","asset_file_name":"vancouver_sw_bib-15.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_vancouver_sw_bib-14 {"modified_at":"2016/02/24 09:11:00 +0700","id":56755,"asset_file_size":42850,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/02/24 09:10:56 +0700","comment_counter":0,"description":"vancouver_sw_bib-14.png","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2016/02/24 09:11:00 +0700","asset_updated_at":"2016/02/24 09:10:56 +0700","asset_file_name":"vancouver_sw_bib-14.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_vancouver_sw_bib-13 {"modified_at":"2016/02/24 09:10:52 +0700","id":56754,"asset_file_size":53967,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/02/24 09:10:47 +0700","comment_counter":0,"description":"vancouver_sw_bib-13.png","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2016/02/24 09:10:52 +0700","asset_updated_at":"2016/02/24 09:10:47 +0700","asset_file_name":"vancouver_sw_bib-13.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_vancouver_sw_bib-12 {"modified_at":"2016/02/24 09:10:44 +0700","id":56753,"asset_file_size":22403,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/02/24 09:10:38 +0700","comment_counter":0,"description":"vancouver_sw_bib-12.png","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2016/02/24 09:10:44 +0700","asset_updated_at":"2016/02/24 09:10:38 +0700","asset_file_name":"vancouver_sw_bib-12.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_vancouver_sw_bib-11 {"modified_at":"2016/02/24 09:10:35 +0700","id":56752,"asset_file_size":46199,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/02/24 09:10:29 +0700","comment_counter":0,"description":"vancouver_sw_bib-11.png","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2016/02/24 09:10:35 +0700","asset_updated_at":"2016/02/24 09:10:29 +0700","asset_file_name":"vancouver_sw_bib-11.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
Thumbnail Size: