นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Our Shangri-La
Ico64
Kittisakdi Choomalee

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 16

หลัก > kittisak.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_vancouver_sw_bib-10 {"modified_at":"2016/02/24 09:10:27 +0700","id":56751,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"vancouver_sw_bib-10.png","asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/24 09:10:27 +0700","media_folder_id":451,"description":"vancouver_sw_bib-10.png","created_at":"2016/02/24 09:10:20 +0700","asset_updated_at":"2016/02/24 09:10:20 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":91533}
  • Small_vancouver_sw_bib-09 {"modified_at":"2016/02/24 09:10:14 +0700","id":56750,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"vancouver_sw_bib-09.png","asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/24 09:10:14 +0700","media_folder_id":451,"description":"vancouver_sw_bib-09.png","created_at":"2016/02/24 09:10:08 +0700","asset_updated_at":"2016/02/24 09:10:08 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":7850}
  • Small_vancouver_sw_bib-08 {"modified_at":"2016/02/24 09:10:06 +0700","id":56749,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"vancouver_sw_bib-08.png","asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/24 09:10:06 +0700","media_folder_id":451,"description":"vancouver_sw_bib-08.png","created_at":"2016/02/24 09:09:58 +0700","asset_updated_at":"2016/02/24 09:09:58 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":18543}
  • Small_vancouver_sw_bib-07 {"modified_at":"2016/02/24 09:09:53 +0700","id":56748,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"vancouver_sw_bib-07.png","asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/24 09:09:53 +0700","media_folder_id":451,"description":"vancouver_sw_bib-07.png","created_at":"2016/02/24 09:09:48 +0700","asset_updated_at":"2016/02/24 09:09:48 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":12162}
  • Small_vancouver_sw_bib-06 {"modified_at":"2016/02/24 09:09:44 +0700","id":56747,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"vancouver_sw_bib-06.png","asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/24 09:09:44 +0700","media_folder_id":451,"description":"vancouver_sw_bib-06.png","created_at":"2016/02/24 09:09:37 +0700","asset_updated_at":"2016/02/24 09:09:37 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":58178}
  • Small_vancouver_sw_bib-05 {"modified_at":"2016/02/24 09:09:32 +0700","id":56746,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"vancouver_sw_bib-05.png","asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/24 09:09:32 +0700","media_folder_id":451,"description":"vancouver_sw_bib-05.png","created_at":"2016/02/24 09:09:25 +0700","asset_updated_at":"2016/02/24 09:09:25 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":10981}
  • Small_vancouver_sw_bib-04 {"modified_at":"2016/02/24 09:09:23 +0700","id":56745,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"vancouver_sw_bib-04.png","asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/24 09:09:23 +0700","media_folder_id":451,"description":"vancouver_sw_bib-04.png","created_at":"2016/02/24 09:09:16 +0700","asset_updated_at":"2016/02/24 09:09:15 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":17024}
  • Small_vancouver_sw_bib-03 {"modified_at":"2016/02/24 09:09:15 +0700","id":56744,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"vancouver_sw_bib-03.png","asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/24 09:09:15 +0700","media_folder_id":451,"description":"vancouver_sw_bib-03.png","created_at":"2016/02/24 09:09:07 +0700","asset_updated_at":"2016/02/24 09:09:07 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":4049}
  • Small_vancouver_sw_bib-02 {"modified_at":"2016/02/24 09:09:07 +0700","id":56743,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"vancouver_sw_bib-02.png","asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/24 09:09:07 +0700","media_folder_id":451,"description":"vancouver_sw_bib-02.png","created_at":"2016/02/24 09:08:58 +0700","asset_updated_at":"2016/02/24 09:08:58 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":6870}
ขนาดย่อ: