นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Our Shangri-La
Ico64
Kittisakdi Choomalee

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

หลัก > kittisak.c

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_go_temple_029 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"go_temple_029.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"go_temple_029.png","created_at":"2015/09/14 12:06:04 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/09/14 12:06:04 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/09/14 12:06:10 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/09/14 12:06:10 +0700","id":54789,"asset_file_size":36590}
 • Ico64_go_temple_028 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"go_temple_028.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"go_temple_028.png","created_at":"2015/09/14 11:49:52 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/09/14 11:49:52 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/09/14 11:49:59 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/09/14 11:49:59 +0700","id":54788,"asset_file_size":608302}
 • Ico64_go_temple_027-02 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"go_temple_027-02.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"go_temple_027-02.jpg","created_at":"2015/09/10 11:15:14 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/09/10 11:15:14 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/09/10 11:15:21 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/09/10 11:15:21 +0700","id":54716,"asset_file_size":114122}
 • Ico64_go_temple_027-01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"go_temple_027-01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"go_temple_027-01.jpg","created_at":"2015/09/10 11:15:03 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/09/10 11:15:03 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/09/10 11:15:08 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/09/10 11:15:08 +0700","id":54715,"asset_file_size":125803}
 • Ico64_go_temple_027 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"go_temple_027.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"go_temple_027.jpg","created_at":"2015/09/10 11:14:53 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/09/10 11:14:53 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/09/10 11:15:00 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/09/10 11:15:00 +0700","id":54714,"asset_file_size":264388}
 • Ico64_go_temple_026-02 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"go_temple_026-02.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"go_temple_026-02.jpg","created_at":"2015/09/08 22:52:46 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/09/08 22:52:46 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/09/08 22:52:51 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/09/08 22:52:51 +0700","id":54688,"asset_file_size":62131}
 • Ico64_go_temple_026 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"go_temple_026.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"go_temple_026.jpg","created_at":"2015/09/08 20:24:50 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/09/08 20:24:50 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/09/08 20:24:53 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/09/08 20:24:53 +0700","id":54680,"asset_file_size":270834}
 • Ico64_go_temple_026-01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"go_temple_026-01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"go_temple_026-01.jpg","created_at":"2015/09/08 17:00:52 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/09/08 17:00:52 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/09/08 17:00:59 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/09/08 17:00:59 +0700","id":54676,"asset_file_size":141880}
 • Ico64_go_temple_025-01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"go_temple_025-01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"go_temple_025-01.jpg","created_at":"2015/09/08 16:28:41 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/09/08 16:28:41 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/09/08 16:28:44 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/09/08 16:28:44 +0700","id":54675,"asset_file_size":130557}
 • Ico64_go_temple_014 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"go_temple_014.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"go_temple_014.jpg","created_at":"2015/09/07 18:51:01 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/09/07 18:51:01 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/09/07 18:51:08 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/09/07 18:51:08 +0700","id":54657,"asset_file_size":72206}
 • Ico64_go_temple_025 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"go_temple_025.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"go_temple_025.jpg","created_at":"2015/09/07 18:38:19 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/09/07 18:38:19 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/09/07 18:38:26 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/09/07 18:38:26 +0700","id":54654,"asset_file_size":194902}
 • Ico64_go_temple_024 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"go_temple_024.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"go_temple_024.jpg","created_at":"2015/09/07 12:24:43 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/09/07 12:24:43 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/09/07 12:24:55 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/09/07 12:24:55 +0700","id":54641,"asset_file_size":73105}
 • Ico64_go_temple_023 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"go_temple_023.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"go_temple_023.jpg","created_at":"2015/09/07 12:17:40 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/09/07 12:17:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/09/07 12:17:50 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/09/07 12:17:50 +0700","id":54640,"asset_file_size":18371}
 • Ico64_go_temple_022 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"go_temple_022.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"go_temple_022.jpg","created_at":"2015/09/07 12:17:21 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/09/07 12:17:21 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/09/07 12:17:38 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/09/07 12:17:38 +0700","id":54639,"asset_file_size":92878}
 • Ico64_go_temple_021 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"go_temple_021.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"go_temple_021.jpg","created_at":"2015/09/07 12:17:10 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/09/07 12:17:10 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/09/07 12:17:23 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/09/07 12:17:23 +0700","id":54638,"asset_file_size":110573}
 • Ico64_go_temple_018 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"go_temple_018.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"go_temple_018.jpg","created_at":"2015/09/07 12:08:38 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/09/07 12:08:38 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/09/07 12:08:54 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/09/07 12:08:54 +0700","id":54637,"asset_file_size":99372}
 • Ico64_go_temple_020 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"go_temple_020.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"go_temple_020.jpg","created_at":"2015/09/07 11:59:15 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/09/07 11:59:15 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/09/07 11:59:33 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/09/07 11:59:33 +0700","id":54636,"asset_file_size":89197}
 • Ico64_go_temple_019 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"go_temple_019.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"go_temple_019.jpg","created_at":"2015/09/07 11:58:57 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/09/07 11:58:57 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/09/07 11:59:21 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/09/07 11:59:21 +0700","id":54635,"asset_file_size":49748}
 • Ico64_go_temple_017 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"go_temple_017.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"go_temple_017.jpg","created_at":"2015/09/07 11:58:14 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/09/07 11:58:14 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/09/07 11:58:25 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/09/07 11:58:25 +0700","id":54633,"asset_file_size":45678}
 • Ico64_go_temple_016 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"go_temple_016.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"go_temple_016.jpg","created_at":"2015/09/07 11:28:05 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/09/07 11:28:05 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/09/07 11:28:27 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/09/07 11:28:27 +0700","id":54632,"asset_file_size":71889}
 • Ico64_go_temple_015 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"go_temple_015.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"go_temple_015.jpg","created_at":"2015/09/07 11:27:52 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/09/07 11:27:52 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/09/07 11:28:13 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/09/07 11:28:13 +0700","id":54631,"asset_file_size":27809}
 • Ico64_go_temple_013 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"go_temple_013.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"go_temple_013.jpg","created_at":"2015/09/07 11:27:24 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/09/07 11:27:24 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/09/07 11:27:41 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/09/07 11:27:41 +0700","id":54629,"asset_file_size":67839}
 • Ico64_go_temple_012 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"go_temple_012.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"go_temple_012.jpg","created_at":"2015/09/07 11:27:11 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/09/07 11:27:11 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/09/07 11:27:28 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/09/07 11:27:28 +0700","id":54628,"asset_file_size":88310}
 • Ico64_go_temple_009 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"go_temple_009.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"go_temple_009.png","created_at":"2015/09/05 18:17:36 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/09/05 18:17:36 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/09/05 18:17:40 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/09/05 18:17:40 +0700","id":54609,"asset_file_size":254184}
 • Ico64_go_temple_004 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"go_temple_004.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"go_temple_004.png","created_at":"2015/09/05 18:13:34 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/09/05 18:13:34 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/09/05 18:13:41 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/09/05 18:13:41 +0700","id":54608,"asset_file_size":162774}
 • Ico64_go_temple_003 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"go_temple_003.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"go_temple_003.png","created_at":"2015/09/05 18:13:23 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/09/05 18:13:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/09/05 18:13:28 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/09/05 18:13:28 +0700","id":54607,"asset_file_size":228703}
 • Ico64_go_temple_002 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"go_temple_002.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"go_temple_002.png","created_at":"2015/09/05 18:13:12 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/09/05 18:13:12 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/09/05 18:13:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/09/05 18:13:15 +0700","id":54606,"asset_file_size":135586}
 • Ico64_go_temple_001 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"go_temple_001.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"go_temple_001.png","created_at":"2015/09/05 18:13:03 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/09/05 18:13:03 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/09/05 18:13:08 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/09/05 18:13:08 +0700","id":54605,"asset_file_size":246587}
 • Ico64_beanplot_bimodal2001 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"beanplot_bimodal2001.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"beanplot_bimodal2001.png","created_at":"2015/08/28 17:58:20 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/08/28 17:58:20 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/08/28 17:58:27 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/08/28 17:58:27 +0700","id":54532,"asset_file_size":5005}
 • Ico64_box_bimodal001 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"box_bimodal001.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"box_bimodal001.png","created_at":"2015/08/28 17:45:55 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/08/28 17:45:55 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/08/28 17:46:03 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/08/28 17:46:03 +0700","id":54531,"asset_file_size":3482}
 • Ico64_densityplot_1dscatter001 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"densityplot_1dscatter001.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"densityplot_1dscatter001.png","created_at":"2015/08/27 18:08:18 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/08/27 18:08:18 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/08/27 18:08:24 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/08/27 18:08:24 +0700","id":54522,"asset_file_size":7424}
 • Ico64_scatterplot001 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"scatterplot001.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"scatterplot001.png","created_at":"2015/08/27 18:00:42 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/08/27 18:00:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/08/27 18:00:50 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/08/27 18:00:50 +0700","id":54521,"asset_file_size":7440}
 • Ico64_densityplot001 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"densityplot001.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"densityplot001.png","created_at":"2015/08/27 17:38:03 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/08/27 17:38:03 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/08/27 17:38:07 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/08/27 17:38:07 +0700","id":54520,"asset_file_size":7276}
 • Ico64_boxplotcompare2group {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"boxplotcompare2group.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"boxplotcompare2group.png","created_at":"2015/08/27 15:07:10 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/08/27 15:07:10 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/08/27 15:07:14 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/08/27 15:07:14 +0700","id":54508,"asset_file_size":3621}
 • Ico64_inside_box3 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"inside_box3.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"inside_box3.png","created_at":"2015/08/05 15:53:52 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/08/05 15:53:52 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/08/05 15:53:57 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/08/05 15:53:57 +0700","id":54157,"asset_file_size":7037}
 • Ico64_inside_box2 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"inside_box2.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"inside_box2.png","created_at":"2015/08/03 20:30:54 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/08/05 12:45:30 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/08/05 12:45:34 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/08/05 12:45:34 +0700","id":54103,"asset_file_size":9576}
ขนาดย่อ: