นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Our Shangri-La
Ico64
Kittisakdi Choomalee

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

หลัก > kittisak.c

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_go_temple_029 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/09/14 12:06:04 +0700","updated_at":"2015/09/14 12:06:10 +0700","created_at":"2015/09/14 12:06:04 +0700","asset_file_name":"go_temple_029.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":54789,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"go_temple_029.png","modified_at":"2015/09/14 12:06:10 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":36590,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_go_temple_028 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/09/14 11:49:52 +0700","updated_at":"2015/09/14 11:49:59 +0700","created_at":"2015/09/14 11:49:52 +0700","asset_file_name":"go_temple_028.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":54788,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"go_temple_028.png","modified_at":"2015/09/14 11:49:59 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":608302,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_go_temple_027-02 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/09/10 11:15:14 +0700","updated_at":"2015/09/10 11:15:21 +0700","created_at":"2015/09/10 11:15:14 +0700","asset_file_name":"go_temple_027-02.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":54716,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"go_temple_027-02.jpg","modified_at":"2015/09/10 11:15:21 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":114122,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_go_temple_027-01 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/09/10 11:15:03 +0700","updated_at":"2015/09/10 11:15:08 +0700","created_at":"2015/09/10 11:15:03 +0700","asset_file_name":"go_temple_027-01.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":54715,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"go_temple_027-01.jpg","modified_at":"2015/09/10 11:15:08 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":125803,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_go_temple_027 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/09/10 11:14:53 +0700","updated_at":"2015/09/10 11:15:00 +0700","created_at":"2015/09/10 11:14:53 +0700","asset_file_name":"go_temple_027.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":54714,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"go_temple_027.jpg","modified_at":"2015/09/10 11:15:00 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":264388,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_go_temple_026-02 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/09/08 22:52:46 +0700","updated_at":"2015/09/08 22:52:51 +0700","created_at":"2015/09/08 22:52:46 +0700","asset_file_name":"go_temple_026-02.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":54688,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"go_temple_026-02.jpg","modified_at":"2015/09/08 22:52:51 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":62131,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_go_temple_026 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/09/08 20:24:50 +0700","updated_at":"2015/09/08 20:24:53 +0700","created_at":"2015/09/08 20:24:50 +0700","asset_file_name":"go_temple_026.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":54680,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"go_temple_026.jpg","modified_at":"2015/09/08 20:24:53 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":270834,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_go_temple_026-01 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/09/08 17:00:52 +0700","updated_at":"2015/09/08 17:00:59 +0700","created_at":"2015/09/08 17:00:52 +0700","asset_file_name":"go_temple_026-01.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":54676,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"go_temple_026-01.jpg","modified_at":"2015/09/08 17:00:59 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":141880,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_go_temple_025-01 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/09/08 16:28:41 +0700","updated_at":"2015/09/08 16:28:44 +0700","created_at":"2015/09/08 16:28:41 +0700","asset_file_name":"go_temple_025-01.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":54675,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"go_temple_025-01.jpg","modified_at":"2015/09/08 16:28:44 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":130557,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_go_temple_014 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/09/07 18:51:01 +0700","updated_at":"2015/09/07 18:51:08 +0700","created_at":"2015/09/07 18:51:01 +0700","asset_file_name":"go_temple_014.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":54657,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"go_temple_014.jpg","modified_at":"2015/09/07 18:51:08 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":72206,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_go_temple_025 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/09/07 18:38:19 +0700","updated_at":"2015/09/07 18:38:26 +0700","created_at":"2015/09/07 18:38:19 +0700","asset_file_name":"go_temple_025.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":54654,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"go_temple_025.jpg","modified_at":"2015/09/07 18:38:26 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":194902,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_go_temple_024 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/09/07 12:24:43 +0700","updated_at":"2015/09/07 12:24:55 +0700","created_at":"2015/09/07 12:24:43 +0700","asset_file_name":"go_temple_024.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":54641,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"go_temple_024.jpg","modified_at":"2015/09/07 12:24:55 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":73105,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_go_temple_023 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/09/07 12:17:40 +0700","updated_at":"2015/09/07 12:17:50 +0700","created_at":"2015/09/07 12:17:40 +0700","asset_file_name":"go_temple_023.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":54640,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"go_temple_023.jpg","modified_at":"2015/09/07 12:17:50 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":18371,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_go_temple_022 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/09/07 12:17:21 +0700","updated_at":"2015/09/07 12:17:38 +0700","created_at":"2015/09/07 12:17:21 +0700","asset_file_name":"go_temple_022.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":54639,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"go_temple_022.jpg","modified_at":"2015/09/07 12:17:38 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":92878,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_go_temple_021 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/09/07 12:17:10 +0700","updated_at":"2015/09/07 12:17:23 +0700","created_at":"2015/09/07 12:17:10 +0700","asset_file_name":"go_temple_021.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":54638,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"go_temple_021.jpg","modified_at":"2015/09/07 12:17:23 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":110573,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_go_temple_018 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/09/07 12:08:38 +0700","updated_at":"2015/09/07 12:08:54 +0700","created_at":"2015/09/07 12:08:38 +0700","asset_file_name":"go_temple_018.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":54637,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"go_temple_018.jpg","modified_at":"2015/09/07 12:08:54 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":99372,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_go_temple_020 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/09/07 11:59:15 +0700","updated_at":"2015/09/07 11:59:33 +0700","created_at":"2015/09/07 11:59:15 +0700","asset_file_name":"go_temple_020.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":54636,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"go_temple_020.jpg","modified_at":"2015/09/07 11:59:33 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":89197,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_go_temple_019 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/09/07 11:58:57 +0700","updated_at":"2015/09/07 11:59:21 +0700","created_at":"2015/09/07 11:58:57 +0700","asset_file_name":"go_temple_019.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":54635,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"go_temple_019.jpg","modified_at":"2015/09/07 11:59:21 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":49748,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_go_temple_017 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/09/07 11:58:14 +0700","updated_at":"2015/09/07 11:58:25 +0700","created_at":"2015/09/07 11:58:14 +0700","asset_file_name":"go_temple_017.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":54633,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"go_temple_017.jpg","modified_at":"2015/09/07 11:58:25 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":45678,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_go_temple_016 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/09/07 11:28:05 +0700","updated_at":"2015/09/07 11:28:27 +0700","created_at":"2015/09/07 11:28:05 +0700","asset_file_name":"go_temple_016.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":54632,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"go_temple_016.jpg","modified_at":"2015/09/07 11:28:27 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":71889,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_go_temple_015 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/09/07 11:27:52 +0700","updated_at":"2015/09/07 11:28:13 +0700","created_at":"2015/09/07 11:27:52 +0700","asset_file_name":"go_temple_015.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":54631,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"go_temple_015.jpg","modified_at":"2015/09/07 11:28:13 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":27809,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_go_temple_013 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/09/07 11:27:24 +0700","updated_at":"2015/09/07 11:27:41 +0700","created_at":"2015/09/07 11:27:24 +0700","asset_file_name":"go_temple_013.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":54629,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"go_temple_013.jpg","modified_at":"2015/09/07 11:27:41 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":67839,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_go_temple_012 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/09/07 11:27:11 +0700","updated_at":"2015/09/07 11:27:28 +0700","created_at":"2015/09/07 11:27:11 +0700","asset_file_name":"go_temple_012.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":54628,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"go_temple_012.jpg","modified_at":"2015/09/07 11:27:28 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":88310,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_go_temple_009 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/09/05 18:17:36 +0700","updated_at":"2015/09/05 18:17:40 +0700","created_at":"2015/09/05 18:17:36 +0700","asset_file_name":"go_temple_009.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":54609,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"go_temple_009.png","modified_at":"2015/09/05 18:17:40 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":254184,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_go_temple_004 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/09/05 18:13:34 +0700","updated_at":"2015/09/05 18:13:41 +0700","created_at":"2015/09/05 18:13:34 +0700","asset_file_name":"go_temple_004.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":54608,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"go_temple_004.png","modified_at":"2015/09/05 18:13:41 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":162774,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_go_temple_003 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/09/05 18:13:23 +0700","updated_at":"2015/09/05 18:13:28 +0700","created_at":"2015/09/05 18:13:23 +0700","asset_file_name":"go_temple_003.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":54607,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"go_temple_003.png","modified_at":"2015/09/05 18:13:28 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":228703,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_go_temple_002 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/09/05 18:13:12 +0700","updated_at":"2015/09/05 18:13:15 +0700","created_at":"2015/09/05 18:13:12 +0700","asset_file_name":"go_temple_002.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":54606,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"go_temple_002.png","modified_at":"2015/09/05 18:13:15 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":135586,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_go_temple_001 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/09/05 18:13:03 +0700","updated_at":"2015/09/05 18:13:08 +0700","created_at":"2015/09/05 18:13:03 +0700","asset_file_name":"go_temple_001.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":54605,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"go_temple_001.png","modified_at":"2015/09/05 18:13:08 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":246587,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_beanplot_bimodal2001 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/08/28 17:58:20 +0700","updated_at":"2015/08/28 17:58:27 +0700","created_at":"2015/08/28 17:58:20 +0700","asset_file_name":"beanplot_bimodal2001.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":54532,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"beanplot_bimodal2001.png","modified_at":"2015/08/28 17:58:27 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":5005,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_box_bimodal001 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/08/28 17:45:55 +0700","updated_at":"2015/08/28 17:46:03 +0700","created_at":"2015/08/28 17:45:55 +0700","asset_file_name":"box_bimodal001.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":54531,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"box_bimodal001.png","modified_at":"2015/08/28 17:46:03 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":3482,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_densityplot_1dscatter001 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/08/27 18:08:18 +0700","updated_at":"2015/08/27 18:08:24 +0700","created_at":"2015/08/27 18:08:18 +0700","asset_file_name":"densityplot_1dscatter001.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":54522,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"densityplot_1dscatter001.png","modified_at":"2015/08/27 18:08:24 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":7424,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_scatterplot001 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/08/27 18:00:42 +0700","updated_at":"2015/08/27 18:00:50 +0700","created_at":"2015/08/27 18:00:42 +0700","asset_file_name":"scatterplot001.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":54521,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"scatterplot001.png","modified_at":"2015/08/27 18:00:50 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":7440,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_densityplot001 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/08/27 17:38:03 +0700","updated_at":"2015/08/27 17:38:07 +0700","created_at":"2015/08/27 17:38:03 +0700","asset_file_name":"densityplot001.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":54520,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"densityplot001.png","modified_at":"2015/08/27 17:38:07 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":7276,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_boxplotcompare2group {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/08/27 15:07:10 +0700","updated_at":"2015/08/27 15:07:14 +0700","created_at":"2015/08/27 15:07:10 +0700","asset_file_name":"boxplotcompare2group.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":54508,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"boxplotcompare2group.png","modified_at":"2015/08/27 15:07:14 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":3621,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_inside_box3 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/08/05 15:53:52 +0700","updated_at":"2015/08/05 15:53:57 +0700","created_at":"2015/08/05 15:53:52 +0700","asset_file_name":"inside_box3.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":54157,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"inside_box3.png","modified_at":"2015/08/05 15:53:57 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":7037,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_inside_box2 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/08/05 12:45:30 +0700","updated_at":"2015/08/05 12:45:34 +0700","created_at":"2015/08/03 20:30:54 +0700","asset_file_name":"inside_box2.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":54103,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"inside_box2.png","modified_at":"2015/08/05 12:45:34 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":9576,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: