นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Our Shangri-La
Ico64
Kittisakdi Choomalee

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

หลัก > kittisak.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_vancouver_sw_bib-10 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/02/24 09:10:20 +0700","updated_at":"2016/02/24 09:10:27 +0700","created_at":"2016/02/24 09:10:20 +0700","asset_file_name":"vancouver_sw_bib-10.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":56751,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"vancouver_sw_bib-10.png","modified_at":"2016/02/24 09:10:27 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":91533,"group_member_commentable":false}
  • Small_vancouver_sw_bib-09 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/02/24 09:10:08 +0700","updated_at":"2016/02/24 09:10:14 +0700","created_at":"2016/02/24 09:10:08 +0700","asset_file_name":"vancouver_sw_bib-09.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":56750,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"vancouver_sw_bib-09.png","modified_at":"2016/02/24 09:10:14 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":7850,"group_member_commentable":false}
  • Small_vancouver_sw_bib-08 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/02/24 09:09:58 +0700","updated_at":"2016/02/24 09:10:06 +0700","created_at":"2016/02/24 09:09:58 +0700","asset_file_name":"vancouver_sw_bib-08.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":56749,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"vancouver_sw_bib-08.png","modified_at":"2016/02/24 09:10:06 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":18543,"group_member_commentable":false}
  • Small_vancouver_sw_bib-07 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/02/24 09:09:48 +0700","updated_at":"2016/02/24 09:09:53 +0700","created_at":"2016/02/24 09:09:48 +0700","asset_file_name":"vancouver_sw_bib-07.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":56748,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"vancouver_sw_bib-07.png","modified_at":"2016/02/24 09:09:53 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":12162,"group_member_commentable":false}
  • Small_vancouver_sw_bib-06 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/02/24 09:09:37 +0700","updated_at":"2016/02/24 09:09:44 +0700","created_at":"2016/02/24 09:09:37 +0700","asset_file_name":"vancouver_sw_bib-06.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":56747,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"vancouver_sw_bib-06.png","modified_at":"2016/02/24 09:09:44 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":58178,"group_member_commentable":false}
  • Small_vancouver_sw_bib-05 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/02/24 09:09:25 +0700","updated_at":"2016/02/24 09:09:32 +0700","created_at":"2016/02/24 09:09:25 +0700","asset_file_name":"vancouver_sw_bib-05.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":56746,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"vancouver_sw_bib-05.png","modified_at":"2016/02/24 09:09:32 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":10981,"group_member_commentable":false}
  • Small_vancouver_sw_bib-04 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/02/24 09:09:15 +0700","updated_at":"2016/02/24 09:09:23 +0700","created_at":"2016/02/24 09:09:16 +0700","asset_file_name":"vancouver_sw_bib-04.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":56745,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"vancouver_sw_bib-04.png","modified_at":"2016/02/24 09:09:23 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":17024,"group_member_commentable":false}
  • Small_vancouver_sw_bib-03 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/02/24 09:09:07 +0700","updated_at":"2016/02/24 09:09:15 +0700","created_at":"2016/02/24 09:09:07 +0700","asset_file_name":"vancouver_sw_bib-03.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":56744,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"vancouver_sw_bib-03.png","modified_at":"2016/02/24 09:09:15 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":4049,"group_member_commentable":false}
  • Small_vancouver_sw_bib-02 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/02/24 09:08:58 +0700","updated_at":"2016/02/24 09:09:07 +0700","created_at":"2016/02/24 09:08:58 +0700","asset_file_name":"vancouver_sw_bib-02.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":56743,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"vancouver_sw_bib-02.png","modified_at":"2016/02/24 09:09:07 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":6870,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: