นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Our Shangri-La
Ico64
Kittisakdi Choomalee

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

หลัก > kittisak.c

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_zotero_online_pdf_import_02 {"modified_at":"2015/10/16 19:13:58 +0700","id":55142,"asset_file_size":45246,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/10/16 19:13:50 +0700","comment_counter":0,"description":"zotero_online_pdf_import_02.png","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2015/10/16 19:13:58 +0700","asset_updated_at":"2015/10/16 19:13:50 +0700","asset_file_name":"zotero_online_pdf_import_02.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_zotero_online_pdf_import_01 {"modified_at":"2015/10/16 19:13:49 +0700","id":55141,"asset_file_size":73855,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/10/16 19:13:41 +0700","comment_counter":0,"description":"zotero_online_pdf_import_01.png","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2015/10/16 19:13:49 +0700","asset_updated_at":"2015/10/16 19:13:41 +0700","asset_file_name":"zotero_online_pdf_import_01.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_zotero_pdf_import_06 {"modified_at":"2015/10/14 17:34:47 +0700","id":55135,"asset_file_size":166070,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/10/14 17:34:44 +0700","comment_counter":0,"description":"zotero_pdf_import_06.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2015/10/14 17:34:47 +0700","asset_updated_at":"2015/10/14 17:34:44 +0700","asset_file_name":"zotero_pdf_import_06.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_zotero_pdf_import_05 {"modified_at":"2015/10/14 17:34:40 +0700","id":55134,"asset_file_size":107932,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/10/14 17:34:34 +0700","comment_counter":0,"description":"zotero_pdf_import_05.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2015/10/14 17:34:40 +0700","asset_updated_at":"2015/10/14 17:34:34 +0700","asset_file_name":"zotero_pdf_import_05.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_zotero_pdf_import_04 {"modified_at":"2015/10/14 17:34:11 +0700","id":55133,"asset_file_size":100120,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/10/14 17:34:05 +0700","comment_counter":0,"description":"zotero_pdf_import_04.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2015/10/14 17:34:11 +0700","asset_updated_at":"2015/10/14 17:34:05 +0700","asset_file_name":"zotero_pdf_import_04.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_zotero_pdf_import_03 {"modified_at":"2015/10/14 17:32:33 +0700","id":55132,"asset_file_size":73220,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/10/14 17:32:27 +0700","comment_counter":0,"description":"zotero_pdf_import_03.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2015/10/14 17:32:33 +0700","asset_updated_at":"2015/10/14 17:32:27 +0700","asset_file_name":"zotero_pdf_import_03.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_zotero_pdf_import_02 {"modified_at":"2015/10/14 17:27:24 +0700","id":55131,"asset_file_size":100211,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/10/14 17:27:16 +0700","comment_counter":0,"description":"zotero_pdf_import_02.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2015/10/14 17:27:24 +0700","asset_updated_at":"2015/10/14 17:27:16 +0700","asset_file_name":"zotero_pdf_import_02.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_zotero_pdf_import_01 {"modified_at":"2015/10/14 17:27:16 +0700","id":55130,"asset_file_size":107097,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/10/14 17:27:08 +0700","comment_counter":0,"description":"zotero_pdf_import_01.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2015/10/14 17:27:16 +0700","asset_updated_at":"2015/10/14 17:27:08 +0700","asset_file_name":"zotero_pdf_import_01.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_zotero_pdf_import_12 {"modified_at":"2015/10/14 17:20:41 +0700","id":55129,"asset_file_size":139667,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/10/14 17:20:38 +0700","comment_counter":0,"description":"zotero_pdf_import_12.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2015/10/14 17:20:41 +0700","asset_updated_at":"2015/10/14 17:20:38 +0700","asset_file_name":"zotero_pdf_import_12.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_zotero_pdf_import_11 {"modified_at":"2015/10/14 17:20:34 +0700","id":55128,"asset_file_size":120650,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/10/14 17:20:28 +0700","comment_counter":0,"description":"zotero_pdf_import_11.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2015/10/14 17:20:34 +0700","asset_updated_at":"2015/10/14 17:20:28 +0700","asset_file_name":"zotero_pdf_import_11.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_zotero_pdf_import_09 {"modified_at":"2015/10/14 12:17:09 +0700","id":55122,"asset_file_size":95668,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/10/14 12:17:01 +0700","comment_counter":0,"description":"zotero_pdf_import_09.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2015/10/14 12:17:09 +0700","asset_updated_at":"2015/10/14 12:17:01 +0700","asset_file_name":"zotero_pdf_import_09.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_zotero_pdf_import_10 {"modified_at":"2015/10/14 11:06:33 +0700","id":55121,"asset_file_size":94182,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/10/14 11:06:28 +0700","comment_counter":0,"description":"zotero_pdf_import_10.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2015/10/14 11:06:33 +0700","asset_updated_at":"2015/10/14 11:06:28 +0700","asset_file_name":"zotero_pdf_import_10.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_zotero_pdf_import_08 {"modified_at":"2015/10/14 10:55:09 +0700","id":55119,"asset_file_size":86045,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/10/14 10:55:02 +0700","comment_counter":0,"description":"zotero_pdf_import_08.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2015/10/14 10:55:09 +0700","asset_updated_at":"2015/10/14 10:55:02 +0700","asset_file_name":"zotero_pdf_import_08.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_zotero_pdf_import_13 {"modified_at":"2015/10/13 12:07:26 +0700","id":55108,"asset_file_size":122371,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/10/13 12:07:21 +0700","comment_counter":0,"description":"zotero_pdf_import_13.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2015/10/13 12:07:26 +0700","asset_updated_at":"2015/10/13 12:07:21 +0700","asset_file_name":"zotero_pdf_import_13.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_zotero_group_ref_export002 {"modified_at":"2015/10/09 12:47:00 +0700","id":55080,"asset_file_size":58644,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/10/09 12:46:55 +0700","comment_counter":0,"description":"zotero_group_ref_export002.png","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2015/10/09 12:47:00 +0700","asset_updated_at":"2015/10/09 12:46:55 +0700","asset_file_name":"zotero_group_ref_export002.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_zotero_group_ref_export012 {"modified_at":"2015/10/09 12:40:26 +0700","id":55079,"asset_file_size":22076,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/10/09 12:40:22 +0700","comment_counter":0,"description":"zotero_group_ref_export012.png","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2015/10/09 12:40:26 +0700","asset_updated_at":"2015/10/09 12:40:21 +0700","asset_file_name":"zotero_group_ref_export012.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_zotero_group_ref_export011 {"modified_at":"2015/10/09 12:37:12 +0700","id":55078,"asset_file_size":13048,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/10/09 12:37:05 +0700","comment_counter":0,"description":"zotero_group_ref_export011.png","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2015/10/09 12:37:12 +0700","asset_updated_at":"2015/10/09 12:37:05 +0700","asset_file_name":"zotero_group_ref_export011.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_zotero_group_ref_export010 {"modified_at":"2015/10/09 12:37:03 +0700","id":55077,"asset_file_size":24813,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/10/09 12:36:57 +0700","comment_counter":0,"description":"zotero_group_ref_export010.png","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2015/10/09 12:37:03 +0700","asset_updated_at":"2015/10/09 12:36:57 +0700","asset_file_name":"zotero_group_ref_export010.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_zotero_group_ref_export009 {"modified_at":"2015/10/09 12:36:54 +0700","id":55076,"asset_file_size":41223,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/10/09 12:36:47 +0700","comment_counter":0,"description":"zotero_group_ref_export009.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2015/10/09 12:36:54 +0700","asset_updated_at":"2015/10/09 12:36:47 +0700","asset_file_name":"zotero_group_ref_export009.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_zotero_group_ref_export008 {"modified_at":"2015/10/09 12:36:45 +0700","id":55075,"asset_file_size":30816,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/10/09 12:36:38 +0700","comment_counter":0,"description":"zotero_group_ref_export008.png","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2015/10/09 12:36:45 +0700","asset_updated_at":"2015/10/09 12:36:38 +0700","asset_file_name":"zotero_group_ref_export008.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_zotero_group_ref_export007 {"modified_at":"2015/10/09 12:36:37 +0700","id":55074,"asset_file_size":57865,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/10/09 12:36:29 +0700","comment_counter":0,"description":"zotero_group_ref_export007.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2015/10/09 12:36:37 +0700","asset_updated_at":"2015/10/09 12:36:28 +0700","asset_file_name":"zotero_group_ref_export007.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_zotero_group_ref_export006 {"modified_at":"2015/10/09 12:36:23 +0700","id":55073,"asset_file_size":19281,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/10/09 12:36:19 +0700","comment_counter":0,"description":"zotero_group_ref_export006.png","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2015/10/09 12:36:23 +0700","asset_updated_at":"2015/10/09 12:36:19 +0700","asset_file_name":"zotero_group_ref_export006.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_zotero_group_ref_export005 {"modified_at":"2015/10/09 12:36:15 +0700","id":55072,"asset_file_size":22347,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/10/09 12:36:08 +0700","comment_counter":0,"description":"zotero_group_ref_export005.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2015/10/09 12:36:15 +0700","asset_updated_at":"2015/10/09 12:36:08 +0700","asset_file_name":"zotero_group_ref_export005.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_zotero_group_ref_export004 {"modified_at":"2015/10/09 12:36:07 +0700","id":55071,"asset_file_size":136792,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/10/09 12:36:00 +0700","comment_counter":0,"description":"zotero_group_ref_export004.png","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2015/10/09 12:36:07 +0700","asset_updated_at":"2015/10/09 12:36:00 +0700","asset_file_name":"zotero_group_ref_export004.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_zotero_group_ref_export003 {"modified_at":"2015/10/09 12:35:58 +0700","id":55070,"asset_file_size":40855,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/10/09 12:35:52 +0700","comment_counter":0,"description":"zotero_group_ref_export003.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2015/10/09 12:35:58 +0700","asset_updated_at":"2015/10/09 12:35:52 +0700","asset_file_name":"zotero_group_ref_export003.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: