นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Our Shangri-La
Ico64
Kittisakdi Choomalee

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

หลัก > kittisak.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_vancouver_sw_bib-10 {"member_only_commentable":false,"description":"vancouver_sw_bib-10.png","asset_updated_at":"2016/02/24 09:10:20 +0700","asset_file_name":"vancouver_sw_bib-10.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":56751,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":91533,"media_folder_id":451,"created_at":"2016/02/24 09:10:20 +0700","modified_at":"2016/02/24 09:10:27 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/24 09:10:27 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_vancouver_sw_bib-09 {"member_only_commentable":false,"description":"vancouver_sw_bib-09.png","asset_updated_at":"2016/02/24 09:10:08 +0700","asset_file_name":"vancouver_sw_bib-09.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":56750,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":7850,"media_folder_id":451,"created_at":"2016/02/24 09:10:08 +0700","modified_at":"2016/02/24 09:10:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/24 09:10:14 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_vancouver_sw_bib-08 {"member_only_commentable":false,"description":"vancouver_sw_bib-08.png","asset_updated_at":"2016/02/24 09:09:58 +0700","asset_file_name":"vancouver_sw_bib-08.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":56749,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":18543,"media_folder_id":451,"created_at":"2016/02/24 09:09:58 +0700","modified_at":"2016/02/24 09:10:06 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/24 09:10:06 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_vancouver_sw_bib-07 {"member_only_commentable":false,"description":"vancouver_sw_bib-07.png","asset_updated_at":"2016/02/24 09:09:48 +0700","asset_file_name":"vancouver_sw_bib-07.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":56748,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":12162,"media_folder_id":451,"created_at":"2016/02/24 09:09:48 +0700","modified_at":"2016/02/24 09:09:53 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/24 09:09:53 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_vancouver_sw_bib-06 {"member_only_commentable":false,"description":"vancouver_sw_bib-06.png","asset_updated_at":"2016/02/24 09:09:37 +0700","asset_file_name":"vancouver_sw_bib-06.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":56747,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":58178,"media_folder_id":451,"created_at":"2016/02/24 09:09:37 +0700","modified_at":"2016/02/24 09:09:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/24 09:09:44 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_vancouver_sw_bib-05 {"member_only_commentable":false,"description":"vancouver_sw_bib-05.png","asset_updated_at":"2016/02/24 09:09:25 +0700","asset_file_name":"vancouver_sw_bib-05.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":56746,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":10981,"media_folder_id":451,"created_at":"2016/02/24 09:09:25 +0700","modified_at":"2016/02/24 09:09:32 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/24 09:09:32 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_vancouver_sw_bib-04 {"member_only_commentable":false,"description":"vancouver_sw_bib-04.png","asset_updated_at":"2016/02/24 09:09:15 +0700","asset_file_name":"vancouver_sw_bib-04.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":56745,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":17024,"media_folder_id":451,"created_at":"2016/02/24 09:09:16 +0700","modified_at":"2016/02/24 09:09:23 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/24 09:09:23 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_vancouver_sw_bib-03 {"member_only_commentable":false,"description":"vancouver_sw_bib-03.png","asset_updated_at":"2016/02/24 09:09:07 +0700","asset_file_name":"vancouver_sw_bib-03.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":56744,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":4049,"media_folder_id":451,"created_at":"2016/02/24 09:09:07 +0700","modified_at":"2016/02/24 09:09:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/24 09:09:15 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_vancouver_sw_bib-02 {"member_only_commentable":false,"description":"vancouver_sw_bib-02.png","asset_updated_at":"2016/02/24 09:08:58 +0700","asset_file_name":"vancouver_sw_bib-02.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":56743,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":6870,"media_folder_id":451,"created_at":"2016/02/24 09:08:58 +0700","modified_at":"2016/02/24 09:09:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/24 09:09:07 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: