นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Our Shangri-La
Ico64
Kittisakdi Choomalee

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 16

หลัก > kittisak.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_vancouver_sw_bib-01 {"modified_at":"2016/02/24 09:08:58 +0700","id":56742,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"vancouver_sw_bib-01.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/24 09:08:58 +0700","media_folder_id":451,"description":"vancouver_sw_bib-01.jpg","created_at":"2016/02/24 09:08:50 +0700","asset_updated_at":"2016/02/24 09:08:50 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":59724}
  • Small_osx-wine-epidata-008 {"modified_at":"2016/01/04 12:08:53 +0700","id":56030,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"osx-wine-epidata-008.png","asset_processing":false,"updated_at":"2016/01/04 12:08:53 +0700","media_folder_id":451,"description":"osx-wine-epidata-008.png","created_at":"2016/01/04 11:52:25 +0700","asset_updated_at":"2016/01/04 11:52:25 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":12727}
  • Small_osx-wine-epidata-007 {"modified_at":"2016/01/04 12:08:37 +0700","id":56029,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"osx-wine-epidata-007.png","asset_processing":false,"updated_at":"2016/01/04 12:08:37 +0700","media_folder_id":451,"description":"osx-wine-epidata-007.png","created_at":"2016/01/04 11:52:14 +0700","asset_updated_at":"2016/01/04 11:52:14 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":56023}
  • Small_osx-wine-epidata-006 {"modified_at":"2016/01/04 12:08:33 +0700","id":56028,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"osx-wine-epidata-006.png","asset_processing":false,"updated_at":"2016/01/04 12:08:33 +0700","media_folder_id":451,"description":"osx-wine-epidata-006.png","created_at":"2016/01/04 11:52:05 +0700","asset_updated_at":"2016/01/04 11:52:05 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":11636}
  • Small_osx-wine-epidata-005 {"modified_at":"2016/01/04 12:07:46 +0700","id":56027,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"osx-wine-epidata-005.png","asset_processing":false,"updated_at":"2016/01/04 12:07:46 +0700","media_folder_id":451,"description":"osx-wine-epidata-005.png","created_at":"2016/01/04 11:51:57 +0700","asset_updated_at":"2016/01/04 11:51:57 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":14362}
  • Small_osx-wine-epidata-004 {"modified_at":"2016/01/04 12:07:43 +0700","id":56026,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"osx-wine-epidata-004.png","asset_processing":false,"updated_at":"2016/01/04 12:07:43 +0700","media_folder_id":451,"description":"osx-wine-epidata-004.png","created_at":"2016/01/04 11:51:30 +0700","asset_updated_at":"2016/01/04 11:51:30 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":11630}
  • Small_osx-wine-epidata-003 {"modified_at":"2016/01/04 12:07:29 +0700","id":56025,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"osx-wine-epidata-003.png","asset_processing":false,"updated_at":"2016/01/04 12:07:29 +0700","media_folder_id":451,"description":"osx-wine-epidata-003.png","created_at":"2016/01/04 11:51:22 +0700","asset_updated_at":"2016/01/04 11:51:22 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":31241}
  • Small_osx-wine-epidata-002 {"modified_at":"2016/01/04 12:07:26 +0700","id":56024,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"osx-wine-epidata-002.png","asset_processing":false,"updated_at":"2016/01/04 12:07:26 +0700","media_folder_id":451,"description":"osx-wine-epidata-002.png","created_at":"2016/01/04 11:51:14 +0700","asset_updated_at":"2016/01/04 11:51:14 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":47452}
  • Small_osx-wine-epidata-001 {"modified_at":"2016/01/04 12:07:22 +0700","id":56023,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"osx-wine-epidata-001.png","asset_processing":false,"updated_at":"2016/01/04 12:07:22 +0700","media_folder_id":451,"description":"osx-wine-epidata-001.png","created_at":"2016/01/04 11:51:05 +0700","asset_updated_at":"2016/01/04 11:51:05 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":12523}
ขนาดย่อ: