นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Our Shangri-La
Ico64
Kittisakdi Choomalee

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

หลัก > kittisak.c

ไม่พบโฟลเดอร์
 • {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/08/03 20:30:17 +0700","updated_at":"2015/08/03 20:30:22 +0700","created_at":"2015/08/03 20:30:18 +0700","asset_file_name":"dim1x.csv","asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":54102,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"dim1x.csv","modified_at":"2015/08/03 20:30:22 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":1761,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_inside_box {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/08/03 18:28:36 +0700","updated_at":"2015/08/03 18:28:43 +0700","created_at":"2015/08/03 18:28:36 +0700","asset_file_name":"inside_box.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":54101,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"inside_box.png","modified_at":"2015/08/03 18:28:43 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":4019,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_box_qnorm_sam11 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/07/27 13:28:25 +0700","updated_at":"2015/07/27 13:28:29 +0700","created_at":"2015/07/27 13:28:25 +0700","asset_file_name":"box_qnorm_sam11.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":53943,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"box_qnorm_sam11.png","modified_at":"2015/07/27 13:28:29 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":7472,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_box_qnorm_sam10 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/07/27 13:28:11 +0700","updated_at":"2015/07/27 13:28:15 +0700","created_at":"2015/07/27 13:28:11 +0700","asset_file_name":"box_qnorm_sam10.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":53942,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"box_qnorm_sam10.png","modified_at":"2015/07/27 13:28:15 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":7134,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_box_qnorm_sam9 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/07/27 13:27:56 +0700","updated_at":"2015/07/27 13:28:02 +0700","created_at":"2015/07/27 13:27:56 +0700","asset_file_name":"box_qnorm_sam9.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":53941,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"box_qnorm_sam9.png","modified_at":"2015/07/27 13:28:02 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":7349,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_box_qnorm_sam8 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/07/27 13:27:45 +0700","updated_at":"2015/07/27 13:27:53 +0700","created_at":"2015/07/27 13:27:45 +0700","asset_file_name":"box_qnorm_sam8.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":53940,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"box_qnorm_sam8.png","modified_at":"2015/07/27 13:27:53 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":7478,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_box_qnorm_sam7 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/07/27 13:27:33 +0700","updated_at":"2015/07/27 13:27:40 +0700","created_at":"2015/07/27 13:27:33 +0700","asset_file_name":"box_qnorm_sam7.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":53939,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"box_qnorm_sam7.png","modified_at":"2015/07/27 13:27:40 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":7432,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_box_qnorm_sam6 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/07/27 13:27:23 +0700","updated_at":"2015/07/27 13:27:32 +0700","created_at":"2015/07/27 13:27:23 +0700","asset_file_name":"box_qnorm_sam6.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":53938,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"box_qnorm_sam6.png","modified_at":"2015/07/27 13:27:32 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":7489,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_box_qnorm_sam5 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/07/27 13:27:13 +0700","updated_at":"2015/07/27 13:27:18 +0700","created_at":"2015/07/27 13:27:13 +0700","asset_file_name":"box_qnorm_sam5.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":53937,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"box_qnorm_sam5.png","modified_at":"2015/07/27 13:27:18 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":7340,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_box_qnorm_sam4 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/07/27 13:27:04 +0700","updated_at":"2015/07/27 13:27:10 +0700","created_at":"2015/07/27 13:27:04 +0700","asset_file_name":"box_qnorm_sam4.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":53936,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"box_qnorm_sam4.png","modified_at":"2015/07/27 13:27:10 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":7396,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_box_qnorm_sam3 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/07/27 13:26:54 +0700","updated_at":"2015/07/27 13:27:02 +0700","created_at":"2015/07/27 13:26:54 +0700","asset_file_name":"box_qnorm_sam3.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":53935,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"box_qnorm_sam3.png","modified_at":"2015/07/27 13:27:02 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":7277,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_box_qnorm_sam2 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/07/27 13:26:43 +0700","updated_at":"2015/07/27 13:26:49 +0700","created_at":"2015/07/27 13:26:43 +0700","asset_file_name":"box_qnorm_sam2.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":53934,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"box_qnorm_sam2.png","modified_at":"2015/07/27 13:26:49 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":7109,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_box_qnorm_sam1 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/07/27 13:26:33 +0700","updated_at":"2015/07/27 13:26:41 +0700","created_at":"2015/07/27 13:26:33 +0700","asset_file_name":"box_qnorm_sam1.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":53933,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"box_qnorm_sam1.png","modified_at":"2015/07/27 13:26:40 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":7651,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_qqnorm-l_udim1x {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/07/24 15:53:57 +0700","updated_at":"2015/07/24 15:54:02 +0700","created_at":"2015/07/24 15:53:57 +0700","asset_file_name":"qqnorm-l_udim1x.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":53895,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"qqnorm-l_udim1x.png","modified_at":"2015/07/24 15:54:02 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":6292,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_hist_udim1x {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/07/24 15:53:45 +0700","updated_at":"2015/07/24 15:53:49 +0700","created_at":"2015/07/24 15:53:45 +0700","asset_file_name":"hist_udim1x.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":53894,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"hist_udim1x.png","modified_at":"2015/07/24 15:53:49 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":6699,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_ecdf_udim1x {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/07/24 15:53:31 +0700","updated_at":"2015/07/24 15:53:36 +0700","created_at":"2015/07/24 15:53:31 +0700","asset_file_name":"ecdf_udim1x.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":53893,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"ecdf_udim1x.png","modified_at":"2015/07/24 15:53:36 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":4478,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_boxplot_udim1x {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/07/24 15:53:17 +0700","updated_at":"2015/07/24 15:53:22 +0700","created_at":"2015/07/24 15:53:17 +0700","asset_file_name":"boxplot_udim1x.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":53892,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"boxplot_udim1x.png","modified_at":"2015/07/24 15:53:22 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":4595,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_qqnorm-l_dim1x {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/07/22 16:08:54 +0700","updated_at":"2015/07/22 16:09:01 +0700","created_at":"2015/07/22 16:08:54 +0700","asset_file_name":"qqnorm-l_dim1x.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":53854,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"qqnorm-l_dim1x.png","modified_at":"2015/07/22 16:09:01 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":6355,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_hist_dim1x {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/07/22 16:08:42 +0700","updated_at":"2015/07/22 16:08:48 +0700","created_at":"2015/07/22 16:08:42 +0700","asset_file_name":"hist_dim1x.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":53853,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"hist_dim1x.png","modified_at":"2015/07/22 16:08:48 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":7222,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_ecdf_dim1x {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/07/22 16:08:29 +0700","updated_at":"2015/07/22 16:08:35 +0700","created_at":"2015/07/22 16:08:29 +0700","asset_file_name":"ecdf_dim1x.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":53852,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"ecdf_dim1x.png","modified_at":"2015/07/22 16:08:35 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":4469,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_box_dim1x {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/07/22 16:08:15 +0700","updated_at":"2015/07/22 16:08:22 +0700","created_at":"2015/07/22 16:08:15 +0700","asset_file_name":"box_dim1x.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":53851,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"box_dim1x.png","modified_at":"2015/07/22 16:08:22 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":3482,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_p10042015 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/04/10 12:15:37 +0700","updated_at":"2015/04/10 12:15:42 +0700","created_at":"2015/04/10 12:15:37 +0700","asset_file_name":"p10042015.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":52000,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"p10042015.png","modified_at":"2015/04/10 12:15:42 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":40831,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_moodle_nologin_03 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/03/02 19:58:31 +0700","updated_at":"2015/03/02 19:58:35 +0700","created_at":"2015/03/02 19:58:31 +0700","asset_file_name":"moodle_nologin_03.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":51376,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"moodle_nologin_03.jpg","modified_at":"2015/03/02 19:58:35 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":220530,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_moodle_nologin_02 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/03/03 16:09:55 +0700","updated_at":"2015/03/03 16:09:56 +0700","created_at":"2015/03/02 19:58:23 +0700","asset_file_name":"moodle_nologin_02.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":51375,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"moodle_nologin_02.png","modified_at":"2015/03/03 16:09:56 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":32423,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_moodle_nologin_01 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/03/02 19:58:14 +0700","updated_at":"2015/03/02 19:58:19 +0700","created_at":"2015/03/02 19:58:14 +0700","asset_file_name":"moodle_nologin_01.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":51374,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"moodle_nologin_01.jpg","modified_at":"2015/03/02 19:58:19 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":184257,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_ex_2dif_var_f2 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/02/09 17:05:06 +0700","updated_at":"2015/02/09 17:05:14 +0700","created_at":"2015/02/09 17:05:06 +0700","asset_file_name":"ex_2dif_var_f2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":50987,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"ex_2dif_var_f2.jpg","modified_at":"2015/02/09 17:05:14 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":45740,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_ex_2dif_var_f1 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/02/09 17:04:54 +0700","updated_at":"2015/02/09 17:05:03 +0700","created_at":"2015/02/09 17:04:54 +0700","asset_file_name":"ex_2dif_var_f1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":50986,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"ex_2dif_var_f1.jpg","modified_at":"2015/02/09 17:05:03 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":35887,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_long_wide_data_form_04 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/11/13 12:14:44 +0700","updated_at":"2014/11/13 12:15:11 +0700","created_at":"2014/11/13 12:14:44 +0700","asset_file_name":"long_wide_data_form_04.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":49336,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"long_wide_data_form_04.png","modified_at":"2014/11/13 12:15:11 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":11128,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_long_wide_data_form_03 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/11/13 12:14:33 +0700","updated_at":"2014/11/13 12:14:55 +0700","created_at":"2014/11/13 12:14:33 +0700","asset_file_name":"long_wide_data_form_03.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":49335,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"long_wide_data_form_03.png","modified_at":"2014/11/13 12:14:55 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":6763,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_long_wide_data_form_02 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/11/13 12:14:20 +0700","updated_at":"2014/11/13 12:14:39 +0700","created_at":"2014/11/13 12:14:20 +0700","asset_file_name":"long_wide_data_form_02.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":49334,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"long_wide_data_form_02.png","modified_at":"2014/11/13 12:14:39 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":17258,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_long_wide_data_form_01 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/11/13 12:14:05 +0700","updated_at":"2014/11/13 12:14:23 +0700","created_at":"2014/11/13 12:14:05 +0700","asset_file_name":"long_wide_data_form_01.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":49333,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"long_wide_data_form_01.png","modified_at":"2014/11/13 12:14:23 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":14548,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_plot_tukeyhsd_aov01-01 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/10/17 18:04:35 +0700","updated_at":"2014/10/17 18:05:47 +0700","created_at":"2014/10/17 18:04:35 +0700","asset_file_name":"plot_tukeyHSD_aov01-01.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":49048,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"plot_tukeyHSD_aov01-01.png","modified_at":"2014/10/17 18:05:47 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":6115,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_aov01_fitted_01 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/10/17 18:01:06 +0700","updated_at":"2014/10/17 18:05:08 +0700","created_at":"2014/10/17 18:01:06 +0700","asset_file_name":"aov01_fitted_01.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":49047,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"aov01_fitted_01.png","modified_at":"2014/10/17 18:05:08 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":7340,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_tukeyhsd_aov01-001 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/10/17 18:00:56 +0700","updated_at":"2014/10/17 18:05:07 +0700","created_at":"2014/10/17 18:00:56 +0700","asset_file_name":"tukeyHSD_aov01-001.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":49046,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"tukeyHSD_aov01-001.png","modified_at":"2014/10/17 18:05:07 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":11897,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_tukeyhsd_test_formula17102014-01 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/10/17 17:45:39 +0700","updated_at":"2014/10/17 18:04:52 +0700","created_at":"2014/10/17 17:45:39 +0700","asset_file_name":"tukeyhsd_test_formula17102014-01.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":49044,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"tukeyhsd_test_formula17102014-01.png","modified_at":"2014/10/17 18:04:52 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":30890,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_qcalc_4_tukeyhsd_test_01 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/10/17 17:45:28 +0700","updated_at":"2014/10/17 18:04:38 +0700","created_at":"2014/10/17 17:45:28 +0700","asset_file_name":"qcalc_4_tukeyhsd_test_01.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":49043,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"qcalc_4_tukeyhsd_test_01.png","modified_at":"2014/10/17 18:04:38 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":25376,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: