นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Our Shangri-La
Ico64
Kittisakdi Choomalee

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

Main > kittisak.c

No folder found
  • Small_vancouver_sw_bib-01 {"asset_file_name":"vancouver_sw_bib-01.jpg","visibility":null,"modified_at":"2016/02/24 09:08:58 +0700","media_folder_id":451,"description":"vancouver_sw_bib-01.jpg","updated_at":"2016/02/24 09:08:58 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/02/24 09:08:50 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":59724,"id":56742,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/02/24 09:08:50 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_osx-wine-epidata-008 {"asset_file_name":"osx-wine-epidata-008.png","visibility":null,"modified_at":"2016/01/04 12:08:53 +0700","media_folder_id":451,"description":"osx-wine-epidata-008.png","updated_at":"2016/01/04 12:08:53 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2016/01/04 11:52:25 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":12727,"id":56030,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/01/04 11:52:25 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_osx-wine-epidata-007 {"asset_file_name":"osx-wine-epidata-007.png","visibility":null,"modified_at":"2016/01/04 12:08:37 +0700","media_folder_id":451,"description":"osx-wine-epidata-007.png","updated_at":"2016/01/04 12:08:37 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2016/01/04 11:52:14 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":56023,"id":56029,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/01/04 11:52:14 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_osx-wine-epidata-006 {"asset_file_name":"osx-wine-epidata-006.png","visibility":null,"modified_at":"2016/01/04 12:08:33 +0700","media_folder_id":451,"description":"osx-wine-epidata-006.png","updated_at":"2016/01/04 12:08:33 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2016/01/04 11:52:05 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":11636,"id":56028,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/01/04 11:52:05 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_osx-wine-epidata-005 {"asset_file_name":"osx-wine-epidata-005.png","visibility":null,"modified_at":"2016/01/04 12:07:46 +0700","media_folder_id":451,"description":"osx-wine-epidata-005.png","updated_at":"2016/01/04 12:07:46 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2016/01/04 11:51:57 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":14362,"id":56027,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/01/04 11:51:57 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_osx-wine-epidata-004 {"asset_file_name":"osx-wine-epidata-004.png","visibility":null,"modified_at":"2016/01/04 12:07:43 +0700","media_folder_id":451,"description":"osx-wine-epidata-004.png","updated_at":"2016/01/04 12:07:43 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2016/01/04 11:51:30 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":11630,"id":56026,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/01/04 11:51:30 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_osx-wine-epidata-003 {"asset_file_name":"osx-wine-epidata-003.png","visibility":null,"modified_at":"2016/01/04 12:07:29 +0700","media_folder_id":451,"description":"osx-wine-epidata-003.png","updated_at":"2016/01/04 12:07:29 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2016/01/04 11:51:22 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":31241,"id":56025,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/01/04 11:51:22 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_osx-wine-epidata-002 {"asset_file_name":"osx-wine-epidata-002.png","visibility":2,"modified_at":"2020/05/01 09:22:36 +0700","media_folder_id":451,"description":"osx-wine-epidata-002.png","updated_at":"2020/05/01 09:22:36 +0700","member_only_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2016/01/04 11:51:14 +0700","comment_counter":5,"asset_file_size":47452,"id":56024,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":"2020/04/30 00:01:47 +0700","asset_updated_at":"2016/01/04 11:51:14 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_osx-wine-epidata-001 {"asset_file_name":"osx-wine-epidata-001.png","visibility":null,"modified_at":"2016/01/04 12:07:22 +0700","media_folder_id":451,"description":"osx-wine-epidata-001.png","updated_at":"2016/01/04 12:07:22 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2016/01/04 11:51:05 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":12523,"id":56023,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/01/04 11:51:05 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
Thumbnail Size: