นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Our Shangri-La
Ico64
Kittisakdi Choomalee

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

หลัก > kittisak.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_vancouver_sw_bib-01 {"member_only_commentable":false,"description":"vancouver_sw_bib-01.jpg","asset_updated_at":"2016/02/24 09:08:50 +0700","asset_file_name":"vancouver_sw_bib-01.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":56742,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":59724,"media_folder_id":451,"created_at":"2016/02/24 09:08:50 +0700","modified_at":"2016/02/24 09:08:58 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/24 09:08:58 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_osx-wine-epidata-008 {"member_only_commentable":false,"description":"osx-wine-epidata-008.png","asset_updated_at":"2016/01/04 11:52:25 +0700","asset_file_name":"osx-wine-epidata-008.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":56030,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":12727,"media_folder_id":451,"created_at":"2016/01/04 11:52:25 +0700","modified_at":"2016/01/04 12:08:53 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/01/04 12:08:53 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_osx-wine-epidata-007 {"member_only_commentable":false,"description":"osx-wine-epidata-007.png","asset_updated_at":"2016/01/04 11:52:14 +0700","asset_file_name":"osx-wine-epidata-007.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":56029,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":56023,"media_folder_id":451,"created_at":"2016/01/04 11:52:14 +0700","modified_at":"2016/01/04 12:08:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/01/04 12:08:37 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_osx-wine-epidata-006 {"member_only_commentable":false,"description":"osx-wine-epidata-006.png","asset_updated_at":"2016/01/04 11:52:05 +0700","asset_file_name":"osx-wine-epidata-006.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":56028,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":11636,"media_folder_id":451,"created_at":"2016/01/04 11:52:05 +0700","modified_at":"2016/01/04 12:08:33 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/01/04 12:08:33 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_osx-wine-epidata-005 {"member_only_commentable":false,"description":"osx-wine-epidata-005.png","asset_updated_at":"2016/01/04 11:51:57 +0700","asset_file_name":"osx-wine-epidata-005.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":56027,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":14362,"media_folder_id":451,"created_at":"2016/01/04 11:51:57 +0700","modified_at":"2016/01/04 12:07:46 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/01/04 12:07:46 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_osx-wine-epidata-004 {"member_only_commentable":false,"description":"osx-wine-epidata-004.png","asset_updated_at":"2016/01/04 11:51:30 +0700","asset_file_name":"osx-wine-epidata-004.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":56026,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":11630,"media_folder_id":451,"created_at":"2016/01/04 11:51:30 +0700","modified_at":"2016/01/04 12:07:43 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/01/04 12:07:43 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_osx-wine-epidata-003 {"member_only_commentable":false,"description":"osx-wine-epidata-003.png","asset_updated_at":"2016/01/04 11:51:22 +0700","asset_file_name":"osx-wine-epidata-003.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":56025,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":31241,"media_folder_id":451,"created_at":"2016/01/04 11:51:22 +0700","modified_at":"2016/01/04 12:07:29 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/01/04 12:07:29 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_osx-wine-epidata-002 {"member_only_commentable":true,"description":"osx-wine-epidata-002.png","asset_updated_at":"2016/01/04 11:51:14 +0700","asset_file_name":"osx-wine-epidata-002.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":56024,"last_commented_at":"2020/04/30 00:01:47 +0700","commentable":true,"asset_file_size":47452,"media_folder_id":451,"created_at":"2016/01/04 11:51:14 +0700","modified_at":"2020/05/01 09:22:36 +0700","comment_counter":5,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/05/01 09:22:36 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_osx-wine-epidata-001 {"member_only_commentable":false,"description":"osx-wine-epidata-001.png","asset_updated_at":"2016/01/04 11:51:05 +0700","asset_file_name":"osx-wine-epidata-001.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":56023,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":12523,"media_folder_id":451,"created_at":"2016/01/04 11:51:05 +0700","modified_at":"2016/01/04 12:07:22 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/01/04 12:07:22 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: