นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Our Shangri-La
Ico64
Kittisakdi Choomalee

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

หลัก > kittisak.c

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_ppt004 {"modified_at":"2011/05/31 16:08:54 +0700","id":9181,"asset_file_size":221267,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/09/08 11:46:22 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e22\u0e07\u0e40\u0e1e\u0e25\u0e07\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e17\u0e38\u0e01 slide \u0e14\u0e49\u0e27\u0e22 PowerPoint 2003","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 16:08:54 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:36:00 +0700","asset_file_name":"ppt004.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_ppt003 {"modified_at":"2011/05/31 16:08:53 +0700","id":9180,"asset_file_size":271465,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/09/08 11:46:05 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e22\u0e07\u0e40\u0e1e\u0e25\u0e07\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e17\u0e38\u0e01 slide \u0e14\u0e49\u0e27\u0e22 PowerPoint 2003","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 16:08:53 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:36:00 +0700","asset_file_name":"ppt003.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_ppt002 {"modified_at":"2011/05/31 16:08:52 +0700","id":9179,"asset_file_size":232285,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/09/08 11:45:50 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e22\u0e07\u0e40\u0e1e\u0e25\u0e07\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e17\u0e38\u0e01 slide \u0e14\u0e49\u0e27\u0e22 PowerPoint 2003","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 16:08:52 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:36:00 +0700","asset_file_name":"ppt002.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_ppt001 {"modified_at":"2011/05/31 16:08:51 +0700","id":9178,"asset_file_size":213752,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/09/08 11:45:33 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e22\u0e07\u0e40\u0e1e\u0e25\u0e07\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e17\u0e38\u0e01 slide \u0e14\u0e49\u0e27\u0e22 PowerPoint 2003","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 16:08:51 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:36:00 +0700","asset_file_name":"ppt001.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_xpsp3-052 {"modified_at":"2011/05/31 16:08:45 +0700","id":9171,"asset_file_size":159175,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/09/07 22:59:05 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e02\u0e35\u0e22\u0e19 Cd Image \u0e25\u0e07\u0e41\u0e1c\u0e48\u0e19\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e41\u0e01\u0e23\u0e21 Nero","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 16:08:45 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:59 +0700","asset_file_name":"xpsp3-052.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_xpsp3-051 {"modified_at":"2011/05/31 16:08:44 +0700","id":9170,"asset_file_size":106696,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/09/07 22:58:50 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e02\u0e35\u0e22\u0e19 Cd Image \u0e25\u0e07\u0e41\u0e1c\u0e48\u0e19\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e41\u0e01\u0e23\u0e21 Nero","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 16:08:44 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:59 +0700","asset_file_name":"xpsp3-051.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_xpsp3-050 {"modified_at":"2011/05/31 16:08:44 +0700","id":9169,"asset_file_size":156864,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/09/07 22:58:29 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e02\u0e35\u0e22\u0e19 Cd Image \u0e25\u0e07\u0e41\u0e1c\u0e48\u0e19\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e41\u0e01\u0e23\u0e21 Nero","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 16:08:44 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:59 +0700","asset_file_name":"xpsp3-050.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_xpsp3-049 {"modified_at":"2011/05/31 16:08:43 +0700","id":9168,"asset_file_size":165664,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":"2009/07/19 15:43:35 +0700","created_at":"2008/09/07 22:58:10 +0700","comment_counter":1,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e02\u0e35\u0e22\u0e19 Cd Image \u0e25\u0e07\u0e41\u0e1c\u0e48\u0e19\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e41\u0e01\u0e23\u0e21 Nero","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 16:08:43 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:59 +0700","asset_file_name":"xpsp3-049.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_xpsp3-048 {"modified_at":"2011/05/31 16:08:23 +0700","id":9145,"asset_file_size":106914,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/09/07 10:10:12 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e08\u0e31\u0e1a SATA Driver \u0e25\u0e07\u0e43\u0e19\u0e41\u0e1c\u0e48\u0e19\u0e15\u0e34\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07 Windows XP \u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e34\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d Enable Native Mode","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 16:08:23 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:58 +0700","asset_file_name":"xpsp3-048.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_xpsp3-047 {"modified_at":"2011/05/31 16:08:22 +0700","id":9144,"asset_file_size":154486,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/09/07 10:09:58 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e08\u0e31\u0e1a SATA Driver \u0e25\u0e07\u0e43\u0e19\u0e41\u0e1c\u0e48\u0e19\u0e15\u0e34\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07 Windows XP \u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e34\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d Enable Native Mode","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 16:08:22 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:58 +0700","asset_file_name":"xpsp3-047.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_xpsp3-046 {"modified_at":"2011/05/31 16:08:22 +0700","id":9143,"asset_file_size":234717,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/09/07 10:09:44 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e08\u0e31\u0e1a SATA Driver \u0e25\u0e07\u0e43\u0e19\u0e41\u0e1c\u0e48\u0e19\u0e15\u0e34\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07 Windows XP \u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e34\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d Enable Native Mode","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 16:08:22 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:58 +0700","asset_file_name":"xpsp3-046.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_xpsp3-045 {"modified_at":"2011/05/31 16:08:21 +0700","id":9142,"asset_file_size":63955,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/09/07 10:09:29 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e08\u0e31\u0e1a SATA Driver \u0e25\u0e07\u0e43\u0e19\u0e41\u0e1c\u0e48\u0e19\u0e15\u0e34\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07 Windows XP \u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e34\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d Enable Native Mode","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 16:08:21 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:58 +0700","asset_file_name":"xpsp3-045.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_xpsp3-044 {"modified_at":"2011/05/31 16:08:20 +0700","id":9141,"asset_file_size":90439,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/09/07 10:08:50 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e08\u0e31\u0e1a SATA Driver \u0e25\u0e07\u0e43\u0e19\u0e41\u0e1c\u0e48\u0e19\u0e15\u0e34\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07 Windows XP \u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e34\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d Enable Native Mode","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 16:08:20 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:58 +0700","asset_file_name":"xpsp3-044.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_xpsp3-043 {"modified_at":"2011/05/31 16:08:19 +0700","id":9140,"asset_file_size":77386,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/09/07 10:08:34 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e08\u0e31\u0e1a SATA Driver \u0e25\u0e07\u0e43\u0e19\u0e41\u0e1c\u0e48\u0e19\u0e15\u0e34\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07 Windows XP \u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e34\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d Enable Native Mode","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 16:08:19 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:58 +0700","asset_file_name":"xpsp3-043.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_xpsp3-042 {"modified_at":"2011/05/31 16:08:19 +0700","id":9139,"asset_file_size":107833,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/09/07 10:08:19 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e08\u0e31\u0e1a SATA Driver \u0e25\u0e07\u0e43\u0e19\u0e41\u0e1c\u0e48\u0e19\u0e15\u0e34\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07 Windows XP \u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e34\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d Enable Native Mode","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 16:08:19 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:58 +0700","asset_file_name":"xpsp3-042.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_xpsp3-041 {"modified_at":"2011/05/31 16:08:18 +0700","id":9138,"asset_file_size":97635,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/09/07 10:08:03 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e08\u0e31\u0e1a SATA Driver \u0e25\u0e07\u0e43\u0e19\u0e41\u0e1c\u0e48\u0e19\u0e15\u0e34\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07 Windows XP \u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e34\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d Enable Native Mode","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 16:08:18 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:58 +0700","asset_file_name":"xpsp3-041.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_xpsp3-040 {"modified_at":"2011/05/31 16:08:17 +0700","id":9137,"asset_file_size":70749,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/09/07 10:07:46 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e08\u0e31\u0e1a SATA Driver \u0e25\u0e07\u0e43\u0e19\u0e41\u0e1c\u0e48\u0e19\u0e15\u0e34\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07 Windows XP \u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e34\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d Enable Native Mode","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 16:08:17 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:58 +0700","asset_file_name":"xpsp3-040.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_xpsp3-039 {"modified_at":"2011/05/31 16:08:17 +0700","id":9136,"asset_file_size":69947,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/09/07 10:07:30 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e08\u0e31\u0e1a SATA Driver \u0e25\u0e07\u0e43\u0e19\u0e41\u0e1c\u0e48\u0e19\u0e15\u0e34\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07 Windows XP \u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e34\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d Enable Native Mode","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 16:08:17 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:58 +0700","asset_file_name":"xpsp3-039.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_xpsp3-037 {"modified_at":"2011/05/31 16:08:16 +0700","id":9134,"asset_file_size":70999,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/09/07 10:06:58 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e08\u0e31\u0e1a SATA Driver \u0e25\u0e07\u0e43\u0e19\u0e41\u0e1c\u0e48\u0e19\u0e15\u0e34\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07 Windows XP \u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e34\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d Enable Native Mode","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 16:08:16 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:58 +0700","asset_file_name":"xpsp3-037.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_xpsp3-036 {"modified_at":"2011/05/31 16:08:15 +0700","id":9133,"asset_file_size":106004,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/09/07 10:06:41 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e08\u0e31\u0e1a SATA Driver \u0e25\u0e07\u0e43\u0e19\u0e41\u0e1c\u0e48\u0e19\u0e15\u0e34\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07 Windows XP \u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e34\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d Enable Native Mode","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 16:08:15 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:58 +0700","asset_file_name":"xpsp3-036.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_xpsp3-035 {"modified_at":"2011/05/31 16:08:14 +0700","id":9132,"asset_file_size":135360,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/09/07 10:06:25 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e08\u0e31\u0e1a SATA Driver \u0e25\u0e07\u0e43\u0e19\u0e41\u0e1c\u0e48\u0e19\u0e15\u0e34\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07 Windows XP \u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e34\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d Enable Native Mode","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 16:08:14 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:58 +0700","asset_file_name":"xpsp3-035.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_xpsp3-034 {"modified_at":"2011/05/31 16:08:14 +0700","id":9131,"asset_file_size":84452,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/09/07 10:06:09 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e08\u0e31\u0e1a SATA Driver \u0e25\u0e07\u0e43\u0e19\u0e41\u0e1c\u0e48\u0e19\u0e15\u0e34\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07 Windows XP \u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e34\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d Enable Native Mode","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 16:08:14 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:57 +0700","asset_file_name":"xpsp3-034.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_xpsp3-033 {"modified_at":"2011/05/31 16:08:13 +0700","id":9130,"asset_file_size":58227,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/09/07 10:05:52 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e08\u0e31\u0e1a SATA Driver \u0e25\u0e07\u0e43\u0e19\u0e41\u0e1c\u0e48\u0e19\u0e15\u0e34\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07 Windows XP \u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e34\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d Enable Native Mode","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 16:08:13 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:57 +0700","asset_file_name":"xpsp3-033.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_xpsp3-032 {"modified_at":"2011/05/31 16:08:12 +0700","id":9129,"asset_file_size":51631,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/09/07 10:05:33 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e08\u0e31\u0e1a SATA Driver \u0e25\u0e07\u0e43\u0e19\u0e41\u0e1c\u0e48\u0e19\u0e15\u0e34\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07 Windows XP \u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e34\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d Enable Native Mode","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 16:08:12 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:57 +0700","asset_file_name":"xpsp3-032.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_xpsp3-031 {"modified_at":"2011/05/31 16:08:12 +0700","id":9128,"asset_file_size":86053,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/09/07 10:05:16 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e08\u0e31\u0e1a SATA Driver \u0e25\u0e07\u0e43\u0e19\u0e41\u0e1c\u0e48\u0e19\u0e15\u0e34\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07 Windows XP \u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e34\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d Enable Native Mode","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 16:08:12 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:57 +0700","asset_file_name":"xpsp3-031.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_xpsp3-030 {"modified_at":"2011/05/31 16:08:11 +0700","id":9127,"asset_file_size":83187,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/09/07 10:04:56 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e08\u0e31\u0e1a SATA Driver \u0e25\u0e07\u0e43\u0e19\u0e41\u0e1c\u0e48\u0e19\u0e15\u0e34\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07 Windows XP \u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e34\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d Enable Native Mode","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 16:08:11 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:57 +0700","asset_file_name":"xpsp3-030.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_xpsp3-029 {"modified_at":"2011/05/31 16:08:10 +0700","id":9126,"asset_file_size":58755,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/09/07 10:04:40 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e08\u0e31\u0e1a SATA Driver \u0e25\u0e07\u0e43\u0e19\u0e41\u0e1c\u0e48\u0e19\u0e15\u0e34\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07 Windows XP \u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e34\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d Enable Native Mode","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 16:08:10 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:57 +0700","asset_file_name":"xpsp3-029.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_xpsp3-028 {"modified_at":"2011/05/31 16:08:10 +0700","id":9125,"asset_file_size":69298,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/09/07 10:04:22 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e08\u0e31\u0e1a SATA Driver \u0e25\u0e07\u0e43\u0e19\u0e41\u0e1c\u0e48\u0e19\u0e15\u0e34\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07 Windows XP \u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e34\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d Enable Native Mode","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 16:08:10 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:57 +0700","asset_file_name":"xpsp3-028.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_xpsp3-027 {"modified_at":"2011/05/31 16:08:09 +0700","id":9124,"asset_file_size":83656,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/09/07 10:04:03 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e08\u0e31\u0e1a SATA Driver \u0e25\u0e07\u0e43\u0e19\u0e41\u0e1c\u0e48\u0e19\u0e15\u0e34\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07 Windows XP \u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e34\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d Enable Native Mode","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 16:08:09 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:57 +0700","asset_file_name":"xpsp3-027.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_xpsp3-026 {"modified_at":"2011/05/31 16:08:08 +0700","id":9123,"asset_file_size":56095,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/09/07 10:03:45 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e08\u0e31\u0e1a SATA Driver \u0e25\u0e07\u0e43\u0e19\u0e41\u0e1c\u0e48\u0e19\u0e15\u0e34\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07 Windows XP \u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e34\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d Enable Native Mode","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 16:08:08 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:57 +0700","asset_file_name":"xpsp3-026.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_xpsp3-025 {"modified_at":"2011/05/31 16:08:08 +0700","id":9122,"asset_file_size":81194,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/09/07 10:03:19 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e08\u0e31\u0e1a SATA Driver \u0e25\u0e07\u0e43\u0e19\u0e41\u0e1c\u0e48\u0e19\u0e15\u0e34\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07 Windows XP \u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e34\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d Enable Native Mode","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 16:08:08 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:57 +0700","asset_file_name":"xpsp3-025.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_xpsp3-024 {"modified_at":"2011/05/31 16:06:46 +0700","id":9002,"asset_file_size":229377,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/09/01 23:32:24 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0026nbsp;XP SP3 integrated\u003Cbr /\u003E ","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 16:06:46 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:30 +0700","asset_file_name":"xpsp3-024.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_xpsp3-023 {"modified_at":"2011/05/31 16:06:46 +0700","id":9001,"asset_file_size":241329,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/09/01 23:32:12 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0026nbsp;XP SP3 integrated\u003Cbr /\u003E ","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 16:06:46 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:30 +0700","asset_file_name":"xpsp3-023.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_xpsp3-022 {"modified_at":"2011/05/31 16:06:45 +0700","id":9000,"asset_file_size":237353,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/09/01 23:31:58 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0026nbsp;XP SP3 integrated\u003Cbr /\u003E ","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 16:06:45 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:30 +0700","asset_file_name":"xpsp3-022.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_xpsp3-021 {"modified_at":"2011/05/31 16:06:44 +0700","id":8999,"asset_file_size":242967,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/09/01 23:31:45 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0026nbsp;XP SP3 integrated\u003Cbr /\u003E ","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 16:06:44 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:30 +0700","asset_file_name":"xpsp3-021.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_xpsp3-020 {"modified_at":"2011/05/31 16:06:44 +0700","id":8998,"asset_file_size":140136,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/09/01 23:31:32 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0026nbsp;XP SP3 integrated\u003Cbr /\u003E ","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 16:06:44 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:30 +0700","asset_file_name":"xpsp3-020.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: