นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Our Shangri-La
Ico64
Kittisakdi Choomalee

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

Main > kittisak.c

No folder found
 • Ico64_23august2008-04 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"23august2008-04.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e4c\u0e08\u0e32\u0e07 \u0e19\u0e32\u0e07\u0e2b\u0e32\u0e22 \u0e52\u0e53 \u0e2a\u0e34\u0e07\u0e2b\u0e32\u0e04\u0e21 \u0e52\u0e55\u0e55\u0e51","created_at":"2008/08/25 02:19:21 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:18 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:05:05 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:05:05 +0700","id":8817,"asset_file_size":372368}
 • Ico64_23august2008-03 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"23august2008-03.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e4c\u0e08\u0e32\u0e07 \u0e19\u0e32\u0e07\u0e2b\u0e32\u0e22 \u0e52\u0e53 \u0e2a\u0e34\u0e07\u0e2b\u0e32\u0e04\u0e21 \u0e52\u0e55\u0e55\u0e51","created_at":"2008/08/25 02:19:05 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:18 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:05:04 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:05:04 +0700","id":8816,"asset_file_size":452072}
 • Ico64_23august2008-02 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"23august2008-02.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e4c\u0e08\u0e32\u0e07 \u0e19\u0e32\u0e07\u0e2b\u0e32\u0e22 \u0e52\u0e53 \u0e2a\u0e34\u0e07\u0e2b\u0e32\u0e04\u0e21 \u0e52\u0e55\u0e55\u0e51","created_at":"2008/08/25 02:18:51 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:18 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:05:03 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:05:03 +0700","id":8815,"asset_file_size":474221}
 • Ico64_23august2008-01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"23august2008-01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e4c\u0e08\u0e32\u0e07 \u0e19\u0e32\u0e07\u0e2b\u0e32\u0e22 \u0e52\u0e53 \u0e2a\u0e34\u0e07\u0e2b\u0e32\u0e04\u0e21 \u0e52\u0e55\u0e55\u0e51","created_at":"2008/08/25 02:18:33 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:18 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:05:02 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:05:02 +0700","id":8814,"asset_file_size":443277}
 • Ico64_13august2008-03 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"13august2008-03.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"\u0e40\u0e14\u0e34\u0e19 \u0e40\u0e14\u0e34\u0e19 \u0e40\u0e14\u0e34\u0e19 \u0e42\u0e2d\u0e1a\u0e01\u0e2d\u0e14\u0e15\u0e31\u0e27\u0e40\u0e2d\u0e07","created_at":"2008/08/14 22:19:39 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:03 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:02:59 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:02:59 +0700","id":8602,"asset_file_size":752219}
 • Ico64_13august2008-02 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"13august2008-02.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"\u0e40\u0e14\u0e34\u0e19 \u0e40\u0e14\u0e34\u0e19 \u0e40\u0e14\u0e34\u0e19 \u0e42\u0e2d\u0e1a\u0e01\u0e2d\u0e14\u0e15\u0e31\u0e27\u0e40\u0e2d\u0e07","created_at":"2008/08/14 22:19:24 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:03 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:02:58 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:02:58 +0700","id":8601,"asset_file_size":428415}
 • Ico64_13august2008-01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"13august2008-01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"\u0e40\u0e14\u0e34\u0e19 \u0e40\u0e14\u0e34\u0e19 \u0e40\u0e14\u0e34\u0e19 \u0e42\u0e2d\u0e1a\u0e01\u0e2d\u0e14\u0e15\u0e31\u0e27\u0e40\u0e2d\u0e07","created_at":"2008/08/14 22:19:08 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:03 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:02:57 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:02:57 +0700","id":8600,"asset_file_size":862571}
 • Ico64_110820082149 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"110820082149.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e1a\u0e31\u0e19\u0e17\u0e36\u0e01 \u0e02\u0e49\u0e32\u0e27\u0e21\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07 \u0e21\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e1a\u0e2d\u0e01\u0e25\u0e32","created_at":"2008/08/11 21:44:56 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:00 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:02:28 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:02:28 +0700","id":8542,"asset_file_size":208673}
 • Ico64_110820082148 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"110820082148.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e1a\u0e31\u0e19\u0e17\u0e36\u0e01 \u0e02\u0e49\u0e32\u0e27\u0e21\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07 \u0e21\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e1a\u0e2d\u0e01\u0e25\u0e32","created_at":"2008/08/11 21:44:42 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:00 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:02:27 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:02:27 +0700","id":8541,"asset_file_size":221131}
 • Ico64_110820082147 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"110820082147.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e1a\u0e31\u0e19\u0e17\u0e36\u0e01 \u0e02\u0e49\u0e32\u0e27\u0e21\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07 \u0e21\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e1a\u0e2d\u0e01\u0e25\u0e32","created_at":"2008/08/11 21:44:25 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:00 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:02:26 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:02:26 +0700","id":8540,"asset_file_size":228867}
 • Ico64_110820082146 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"110820082146.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e1a\u0e31\u0e19\u0e17\u0e36\u0e01 \u0e02\u0e49\u0e32\u0e27\u0e21\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07 \u0e21\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e1a\u0e2d\u0e01\u0e25\u0e32","created_at":"2008/08/11 21:44:10 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:00 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:02:25 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:02:25 +0700","id":8539,"asset_file_size":254036}
 • Ico64_24july2008-05 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"24july2008-05.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"\u0e19\u0e31\u0e14\u0e1e\u0e1a blogger \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 \u0e52 \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 \u0e52\u0e54 \u0e01\u0e23\u0e01\u0e0e\u0e32\u0e04\u0e21 \u0e52\u0e55\u0e55\u0e51","created_at":"2008/07/29 00:00:25 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:34 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:58:07 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:58:07 +0700","id":8056,"asset_file_size":108462}
 • Ico64_24july2008-04 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"24july2008-04.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"\u0e19\u0e31\u0e14\u0e1e\u0e1a blogger \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 \u0e52 \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 \u0e52\u0e54 \u0e01\u0e23\u0e01\u0e0e\u0e32\u0e04\u0e21 \u0e52\u0e55\u0e55\u0e51","created_at":"2008/07/29 00:00:08 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:34 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:58:07 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:58:07 +0700","id":8055,"asset_file_size":91002}
 • Ico64_24july2008-03 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"24july2008-03.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"\u0e19\u0e31\u0e14\u0e1e\u0e1a blogger \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 \u0e52 \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 \u0e52\u0e54 \u0e01\u0e23\u0e01\u0e0e\u0e32\u0e04\u0e21 \u0e52\u0e55\u0e55\u0e51","created_at":"2008/07/28 23:59:37 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:34 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:58:07 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:58:07 +0700","id":8054,"asset_file_size":77403}
 • Ico64_24july2008-02 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"24july2008-02.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"\u0e19\u0e31\u0e14\u0e1e\u0e1a blogger \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 \u0e52 \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 \u0e52\u0e54 \u0e01\u0e23\u0e01\u0e0e\u0e32\u0e04\u0e21 \u0e52\u0e55\u0e55\u0e51","created_at":"2008/07/28 23:59:08 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:34 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:58:06 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:58:06 +0700","id":8053,"asset_file_size":80946}
 • Ico64_24july2008-01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"24july2008-01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"\u0e19\u0e31\u0e14\u0e1e\u0e1a blogger \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 \u0e52 \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 \u0e52\u0e54 \u0e01\u0e23\u0e01\u0e0e\u0e32\u0e04\u0e21 \u0e52\u0e55\u0e55\u0e51","created_at":"2008/07/28 23:58:22 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:34 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:58:05 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:58:05 +0700","id":8052,"asset_file_size":81323}
 • Ico64_23july2008-8 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"23july2008-8.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e1d\u0e19\u0e15\u0e01 \u0e52\u0e53 \u0e01\u0e23\u0e01\u0e0e\u0e32\u0e04\u0e21 \u0e52\u0e55\u0e55\u0e51","created_at":"2008/07/23 22:26:09 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:26 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:56:58 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:56:58 +0700","id":7899,"asset_file_size":121844}
 • Ico64_23july2008-7 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"23july2008-7.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e1d\u0e19\u0e15\u0e01 \u0e52\u0e53 \u0e01\u0e23\u0e01\u0e0e\u0e32\u0e04\u0e21 \u0e52\u0e55\u0e55\u0e51","created_at":"2008/07/23 22:25:57 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:26 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:56:57 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:56:57 +0700","id":7898,"asset_file_size":137419}
 • Ico64_23july2008-6 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"23july2008-6.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e1d\u0e19\u0e15\u0e01 \u0e52\u0e53 \u0e01\u0e23\u0e01\u0e0e\u0e32\u0e04\u0e21 \u0e52\u0e55\u0e55\u0e51","created_at":"2008/07/23 22:25:44 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:26 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:56:57 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:56:57 +0700","id":7897,"asset_file_size":144575}
 • Ico64_23july2008-5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"23july2008-5.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e1d\u0e19\u0e15\u0e01 \u0e52\u0e53 \u0e01\u0e23\u0e01\u0e0e\u0e32\u0e04\u0e21 \u0e52\u0e55\u0e55\u0e51","created_at":"2008/07/23 22:25:31 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:26 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:56:56 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:56:56 +0700","id":7896,"asset_file_size":150945}
 • Ico64_23july2008-4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"23july2008-4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e1d\u0e19\u0e15\u0e01 \u0e52\u0e53 \u0e01\u0e23\u0e01\u0e0e\u0e32\u0e04\u0e21 \u0e52\u0e55\u0e55\u0e51","created_at":"2008/07/23 22:25:13 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:26 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:56:56 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:56:56 +0700","id":7895,"asset_file_size":123214}
 • Ico64_23july2008-3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"23july2008-3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e1d\u0e19\u0e15\u0e01 \u0e52\u0e53 \u0e01\u0e23\u0e01\u0e0e\u0e32\u0e04\u0e21 \u0e52\u0e55\u0e55\u0e51","created_at":"2008/07/23 22:24:56 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:26 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:56:55 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:56:55 +0700","id":7894,"asset_file_size":112404}
 • Ico64_23july2008-2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"23july2008-2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e1d\u0e19\u0e15\u0e01 \u0e52\u0e53 \u0e01\u0e23\u0e01\u0e0e\u0e32\u0e04\u0e21 \u0e52\u0e55\u0e55\u0e51","created_at":"2008/07/23 22:24:43 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:26 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:56:55 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:56:55 +0700","id":7893,"asset_file_size":123203}
 • Ico64_23july2008-1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"23july2008-1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e1d\u0e19\u0e15\u0e01 \u0e52\u0e53 \u0e01\u0e23\u0e01\u0e0e\u0e32\u0e04\u0e21 \u0e52\u0e55\u0e55\u0e51","created_at":"2008/07/23 22:24:30 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:25 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:56:54 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:56:54 +0700","id":7892,"asset_file_size":107181}
 • {"asset_content_type":"video/x-ms-asf","asset_file_name":"23july2008-04.wmv","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e1d\u0e19\u0e15\u0e01 \u0e52\u0e53 \u0e01\u0e23\u0e01\u0e0e\u0e32\u0e04\u0e21 \u0e52\u0e55\u0e55\u0e51","created_at":"2008/07/23 22:04:16 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:25 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:56:54 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:56:54 +0700","id":7891,"asset_file_size":1528015}
 • {"asset_content_type":"video/x-ms-asf","asset_file_name":"23072008218.WMV","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e1d\u0e19\u0e15\u0e01 \u0e52\u0e53 \u0e01\u0e23\u0e01\u0e0e\u0e32\u0e04\u0e21 \u0e52\u0e55\u0e55\u0e51","created_at":"2008/07/23 22:03:43 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:25 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:56:53 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:56:53 +0700","id":7890,"asset_file_size":10957862}
 • {"asset_content_type":"video/x-ms-asf","asset_file_name":"23july2008-02.wmv","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e1d\u0e19\u0e15\u0e01 \u0e52\u0e53 \u0e01\u0e23\u0e01\u0e0e\u0e32\u0e04\u0e21 \u0e52\u0e55\u0e55\u0e51","created_at":"2008/07/23 22:03:14 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:25 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:56:53 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:56:53 +0700","id":7889,"asset_file_size":492349}
 • {"asset_content_type":"video/x-ms-asf","asset_file_name":"23july2008-01.wmv","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e1d\u0e19\u0e15\u0e01 \u0e52\u0e53 \u0e01\u0e23\u0e01\u0e0e\u0e32\u0e04\u0e21 \u0e52\u0e55\u0e55\u0e51","created_at":"2008/07/23 22:02:46 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:24 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:56:53 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:56:53 +0700","id":7888,"asset_file_size":765349}
 • Ico64_16july2008-02 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"16july2008-02.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"\u0e20\u0e32\u0e04\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e31\u0e04\u0e04\u0e35\u0e25\u0e34\u0e49\u0e21\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23 \u0e51\u0e56 \u0e01\u0e23\u0e01\u0e0e\u0e32\u0e04\u0e21 \u0e52\u0e55\u0e55\u0e51","created_at":"2008/07/16 23:37:14 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:18 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:55:58 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:55:58 +0700","id":7784,"asset_file_size":831159}
 • Ico64_16july2008-01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"16july2008-01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"\u0e15\u0e49\u0e19\u0e09\u0e1a\u0e31\u0e1a \u0e51\u0e56 \u0e01\u0e23\u0e01\u0e0e\u0e32\u0e04\u0e21 \u0e52\u0e55\u0e55\u0e51","created_at":"2008/07/16 23:35:56 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:18 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:55:57 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:55:57 +0700","id":7783,"asset_file_size":133408}
 • Ico64_3july2008-5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"3july2008-5.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"\u0e23\u0e32\u0e07\u0e23\u0e32\u0e07","created_at":"2008/07/03 23:37:45 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:03 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:53:10 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:53:10 +0700","id":7525,"asset_file_size":65214}
 • Ico64_3july2008-4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"3july2008-4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"\u0e17\u0e48\u0e32\u0e21\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07\u0e41\u0e21\u0e01\u0e44\u0e21\u0e49","created_at":"2008/07/03 23:37:26 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:03 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:53:10 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:53:10 +0700","id":7524,"asset_file_size":117377}
 • Ico64_3july2008-3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"3july2008-3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"\u0e23\u0e27\u0e21\u0e01\u0e31\u0e19\u0e40\u0e23\u0e32\u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48","created_at":"2008/07/03 23:36:48 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:03 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:53:09 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:53:09 +0700","id":7523,"asset_file_size":82670}
 • Ico64_3july2008-2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"3july2008-2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"\u0e2a\u0e21\u0e34\u0e2b\u0e25\u0e32\u0e22\u0e32\u0e21\u0e40\u0e0a\u0e49\u0e32\u0e21\u0e37\u0e14","created_at":"2008/07/03 19:20:33 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:03 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:53:04 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:53:04 +0700","id":7515,"asset_file_size":92632}
 • Ico64_3july2008 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"3july2008.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"\u0e1a\u0e31\u0e27\u0e15\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e34\u0e21\u0e23\u0e31\u0e49\u0e27\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19","created_at":"2008/07/03 19:19:35 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:02 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:53:04 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:53:04 +0700","id":7514,"asset_file_size":54297}
 • Ico64_20feb2008 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"20feb2008.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"\u0e2a\u0e07\u0e1a \u0e15\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e07\u0e48\u0e32\u0e19","created_at":"2008/06/30 23:24:12 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:55 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:51:55 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:51:55 +0700","id":7430,"asset_file_size":46792}
Thumbnail Size: