นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Our Shangri-La
Ico64
Kittisakdi Choomalee

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

หลัก > kittisak.c

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_12june2008 {"modified_at":"2011/05/31 15:51:55 +0700","id":7429,"asset_file_size":114117,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/06/30 23:23:48 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e23\u0e34\u0e21\u0e17\u0e32\u0e07\u0e40\u0e14\u0e34\u0e19","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 15:51:55 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:55 +0700","asset_file_name":"12june2008.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_19june2008-03 {"modified_at":"2011/05/31 15:50:02 +0700","id":7274,"asset_file_size":41503,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/06/20 11:48:30 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e08\u0e31\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e41\u0e23\u0e21 \u0e51 \u0e04\u0e48\u0e33 \u0e51\u0e59 \u0e21\u0e34\u0e16\u0e38\u0e19\u0e32\u0e22\u0e19 \u0e52\u0e55\u0e55\u0e51","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 15:50:02 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:45 +0700","asset_file_name":"19june2008-03.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_19june2008-02 {"modified_at":"2011/05/31 15:49:54 +0700","id":7262,"asset_file_size":286508,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/06/20 00:18:32 +0700","comment_counter":0,"description":"Moon\u0026#39; 19 June 2008","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 15:49:54 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:45 +0700","asset_file_name":"19june2008-02.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_19june2008-01 {"modified_at":"2011/05/31 15:49:51 +0700","id":7261,"asset_file_size":475505,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/06/20 00:18:16 +0700","comment_counter":0,"description":"Moon\u0026#39; 19 June 2008","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 15:49:51 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:45 +0700","asset_file_name":"19june2008-01.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_9june2008-03 {"modified_at":"2011/05/31 15:49:08 +0700","id":7121,"asset_file_size":236394,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/06/11 23:28:02 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e40\u0e2d\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e38\u0e2b\u0e25\u0e32\u0e1a\u0e01\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1b\u0e4b\u0e32\u0e1b\u0e34\u0e14","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 15:49:08 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:35 +0700","asset_file_name":"9june2008-03.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_9june2008-02 {"modified_at":"2011/05/31 15:49:07 +0700","id":7120,"asset_file_size":279178,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/06/11 23:27:51 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e40\u0e2d\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e38\u0e2b\u0e25\u0e32\u0e1a\u0e01\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1b\u0e4b\u0e32\u0e1b\u0e34\u0e14","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 15:49:07 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:35 +0700","asset_file_name":"9june2008-02.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_9june2008-01 {"modified_at":"2011/05/31 15:49:06 +0700","id":7119,"asset_file_size":296264,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/06/11 23:27:37 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e40\u0e2d\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e38\u0e2b\u0e25\u0e32\u0e1a\u0e01\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1b\u0e4b\u0e32\u0e1b\u0e34\u0e14","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 15:49:06 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:35 +0700","asset_file_name":"9june2008-01.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_6june2008-4 {"modified_at":"2011/05/31 15:48:16 +0700","id":6992,"asset_file_size":106348,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/06/06 15:53:08 +0700","comment_counter":0,"description":"Happy Birthday to Mandala, 6 June 2008","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 15:48:16 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:27 +0700","asset_file_name":"6june2008-4.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_4june2008-05 {"modified_at":"2011/05/31 15:47:50 +0700","id":6953,"asset_file_size":70317,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/06/05 12:51:13 +0700","comment_counter":0,"description":"4 june 2008","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 15:47:50 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:23 +0700","asset_file_name":"4june2008-05.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_4june2008-04 {"modified_at":"2011/05/31 15:47:49 +0700","id":6952,"asset_file_size":87398,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/06/05 12:36:40 +0700","comment_counter":0,"description":"4 june 2008","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 15:47:49 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:23 +0700","asset_file_name":"4june2008-04.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_4june2008-03 {"modified_at":"2011/05/31 15:47:49 +0700","id":6951,"asset_file_size":95591,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/06/05 12:30:31 +0700","comment_counter":0,"description":"4 june 2008","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 15:47:49 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:23 +0700","asset_file_name":"4june2008-03.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_4june2008-02 {"modified_at":"2011/05/31 15:47:48 +0700","id":6950,"asset_file_size":75895,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/06/05 12:20:50 +0700","comment_counter":0,"description":"4 june 2008","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 15:47:48 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:23 +0700","asset_file_name":"4june2008-02.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_4june2008-01 {"modified_at":"2011/05/31 15:47:48 +0700","id":6949,"asset_file_size":87481,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/06/05 12:10:45 +0700","comment_counter":0,"description":"24 june 2008","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 15:47:48 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:23 +0700","asset_file_name":"4june2008-01.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_moviemaker-043 {"modified_at":"2011/05/31 15:46:23 +0700","id":6799,"asset_file_size":148498,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/05/28 13:32:31 +0700","comment_counter":0,"description":"Movie Maker","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 15:46:23 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:07 +0700","asset_file_name":"moviemaker-043.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_moviemaker-042 {"modified_at":"2011/05/31 15:46:22 +0700","id":6798,"asset_file_size":171397,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/05/28 13:32:13 +0700","comment_counter":0,"description":"Movie Maker","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 15:46:22 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:07 +0700","asset_file_name":"moviemaker-042.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_moviemaker-041 {"modified_at":"2011/05/31 15:46:21 +0700","id":6797,"asset_file_size":165685,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/05/28 13:31:59 +0700","comment_counter":0,"description":"Movie Maker","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 15:46:21 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:07 +0700","asset_file_name":"moviemaker-041.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_moviemaker-040 {"modified_at":"2011/05/31 15:46:21 +0700","id":6796,"asset_file_size":151727,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/05/28 13:31:43 +0700","comment_counter":0,"description":"Movie Maker","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 15:46:21 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:07 +0700","asset_file_name":"moviemaker-040.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_moviemaker-039 {"modified_at":"2011/05/31 15:46:20 +0700","id":6795,"asset_file_size":168987,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/05/28 13:31:28 +0700","comment_counter":0,"description":"Movie Maker","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 15:46:20 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:07 +0700","asset_file_name":"moviemaker-039.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_moviemaker-038 {"modified_at":"2011/05/31 15:46:19 +0700","id":6794,"asset_file_size":149484,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/05/28 13:31:11 +0700","comment_counter":0,"description":"Movie Maker","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 15:46:19 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:07 +0700","asset_file_name":"moviemaker-038.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_moviemaker-037 {"modified_at":"2011/05/31 15:46:19 +0700","id":6793,"asset_file_size":148636,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/05/28 13:30:56 +0700","comment_counter":0,"description":"Movie Maker","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 15:46:19 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:06 +0700","asset_file_name":"moviemaker-037.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_moviemaker-036 {"modified_at":"2011/05/31 15:46:18 +0700","id":6792,"asset_file_size":167435,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/05/28 13:30:36 +0700","comment_counter":0,"description":"Movie Maker","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 15:46:18 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:06 +0700","asset_file_name":"moviemaker-036.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_moviemaker-035 {"modified_at":"2011/05/31 15:46:17 +0700","id":6791,"asset_file_size":182553,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/05/28 13:30:18 +0700","comment_counter":0,"description":"Movie Maker","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 15:46:17 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:06 +0700","asset_file_name":"moviemaker-035.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_moviemaker-034 {"modified_at":"2011/05/31 15:46:17 +0700","id":6790,"asset_file_size":198781,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/05/28 13:30:03 +0700","comment_counter":0,"description":"Movie Maker","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 15:46:17 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:06 +0700","asset_file_name":"moviemaker-034.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_moviemaker-034-0 {"modified_at":"2011/05/31 15:46:16 +0700","id":6789,"asset_file_size":173873,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/05/28 13:29:47 +0700","comment_counter":0,"description":"Movie Maker","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 15:46:16 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:06 +0700","asset_file_name":"moviemaker-034-0.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_moviemaker-033 {"modified_at":"2011/05/31 15:46:15 +0700","id":6788,"asset_file_size":164691,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/05/28 13:29:31 +0700","comment_counter":0,"description":"Movie Maker","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 15:46:15 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:06 +0700","asset_file_name":"moviemaker-033.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_moviemaker-032 {"modified_at":"2011/05/31 15:46:15 +0700","id":6787,"asset_file_size":157617,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/05/28 13:29:15 +0700","comment_counter":0,"description":"Movie Maker","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 15:46:15 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:06 +0700","asset_file_name":"moviemaker-032.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_moviemaker-031 {"modified_at":"2011/05/31 15:46:14 +0700","id":6786,"asset_file_size":177507,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/05/28 13:28:58 +0700","comment_counter":0,"description":"Movie Maker","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 15:46:14 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:06 +0700","asset_file_name":"moviemaker-031.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_moviemaker-030 {"modified_at":"2011/05/31 15:46:13 +0700","id":6785,"asset_file_size":174236,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/05/28 13:28:41 +0700","comment_counter":0,"description":"Movie Maker","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 15:46:13 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:06 +0700","asset_file_name":"moviemaker-030.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_moviemaker-029 {"modified_at":"2011/05/31 15:46:13 +0700","id":6784,"asset_file_size":167437,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/05/28 13:28:25 +0700","comment_counter":0,"description":"Movie Maker","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 15:46:13 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:06 +0700","asset_file_name":"moviemaker-029.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_moviemaker-028 {"modified_at":"2011/05/31 15:46:12 +0700","id":6783,"asset_file_size":166464,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/05/28 13:28:10 +0700","comment_counter":0,"description":"Movie Maker","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 15:46:12 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:06 +0700","asset_file_name":"moviemaker-028.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_moviemaker-027 {"modified_at":"2011/05/31 15:46:11 +0700","id":6782,"asset_file_size":166885,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/05/28 13:27:54 +0700","comment_counter":0,"description":"Movie Maker","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 15:46:11 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:06 +0700","asset_file_name":"moviemaker-027.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_moviemaker-026 {"modified_at":"2011/05/31 15:46:11 +0700","id":6781,"asset_file_size":146701,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/05/28 13:27:39 +0700","comment_counter":0,"description":"Movie Maker","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 15:46:11 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:06 +0700","asset_file_name":"moviemaker-026.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_moviemaker-025 {"modified_at":"2011/05/31 15:46:10 +0700","id":6780,"asset_file_size":150116,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/05/28 13:27:23 +0700","comment_counter":0,"description":"Movie Maker","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 15:46:10 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:06 +0700","asset_file_name":"moviemaker-025.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_moviemaker-024 {"modified_at":"2011/05/31 15:46:10 +0700","id":6779,"asset_file_size":144105,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/05/28 13:27:07 +0700","comment_counter":0,"description":"Movie Maker","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 15:46:10 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:06 +0700","asset_file_name":"moviemaker-024.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_moviemaker-023 {"modified_at":"2011/05/31 15:46:09 +0700","id":6778,"asset_file_size":125777,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/05/28 13:26:51 +0700","comment_counter":0,"description":"Movie Maker","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 15:46:09 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:06 +0700","asset_file_name":"moviemaker-023.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_moviemaker-022 {"modified_at":"2011/05/31 15:46:08 +0700","id":6777,"asset_file_size":126613,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/05/28 13:26:32 +0700","comment_counter":0,"description":"Movie Maker","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 15:46:08 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:06 +0700","asset_file_name":"moviemaker-022.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: